Unas vládl mezi roky 2356 - 2323 př. n. l. Byl posledním Egyptským králem pátého panovnického rodu, který vládl na konci zlatého věku starého království. Unasova pyramida je obrácena k jihu. Příbuzenství Unase s jeho předchůdci nebo následovníky se nedoložilo. Oženil se s Khenut a Nebit, ale jejich příbuzenský vztah s Unasovými předchůdci také není znám. Jména jeho potomků se rovněž nedochovala. Někdy se uvádí, že Iput byla dcerou Unase. Obě Unasovy královny byly pohřbeny v mastabě (největší nekrálovské hrobce z období staré říše) mimo Unasův komplex pyramid, což bylo samo o sobě neobvyklé, neboť v této době byly často královny pohřbívány v malých pyramidách v blízkosti jejich manželů. Na Turinském královském seznamu se uvádí, že Unas vládl po dobu 30 let, ale ve spisu existuje jistá mezera, kterou potvrzuje Manetho a uvádí, že Unas vládl 33 let. Unas byl uctíván v Saqqarské oblasti mnoho století po jeho smrti.

 


SG-Portál.eu