Ti Veliký, nejmilovanější a nejznámější z několika legendárních čínských vládců. Nyní je považován za skutečnou postavu, prvního krále z dynastie Xia (21.-16. stol. př. n.l.). Nejvíce je znám svým bojem proti záplavám. Jak se traduje, velká záplava zalila údolí Žluté řeky (Chuang-Che). Zakryla dokonce kopce, takže lidé nemohli najít obživu. Král Shun nařídil úředníkovi Ti, aby se o to postaral a zachránil čínský lid. Ti třináct let dřel, aby potopu ukončil, prosekával tunely skrz hory, vytvářel nová koryta řek a potoků a snažil se regulovat vodu, která zemi zaplavovala. Nakonec mu ruce a nohy zmozolovatěly a vyčerpáním už téměř nemohl chodit. Přesto však bojoval dál a vybudoval odvodňovací systém, kterým záplavovou vodu sváděl do moře. Díky mamutímu odvodňovacímu systému, který navzájem propojil všech devět provincií Číny, bylo možné půdu opět využívat k pěstování plodin. Vládnoucí císař byl Tiovi tak vděčný, že se vzdal trůnu a učinil ho svým nástupcem. Každý další císař byl považován za vtělení draka Ti.

 


SG-Portál.eu