Svarog je hlavním Bohem Slovanů. Jemu vděčí svět za vznik, jakož i všichni ostatní Bohové. Svarog také ustavil zákon jednoženství a jednomužství, jehož narušitelé budou uvrženi do ohnivé pece. Dažbog (syn Svaroga) - jakožto jeho nástupce - tento zákon střeží a zachovává. Podoba Svaroga není nikde detailně popsána, ale z asociací se lze domnívat, že je vnímán jakožto starší zdatný muž se zlatým vousem a zářící ohnivou postavou. Zdá se tedy, že Svarog byl zosobněním nebeského světla a tepla - jako nebeský kovář, tvůrce všech věcí i společenských zákonů, jakýsi slovanský Bůh Otec, který patří k té nejstarší generaci Bohů, zatlačené později do pozadí. Zřejmě je Bohem, který po stvoření světa, vyčerpán, ustoupil do pozadí a setrval v nečinnosti. Na své místo dosadil svého syna Dažboga - Slunce.

 


SG-Portál.eu