Bůh mrtvých, uctívaný v podobě sokola nebo muže se sokolí hlavou. Sokar patří k nejstarším bohům, o kterých se nám zachovaly písemné zprávy. Podle tehdejších představ se zúčastňoval především pohřebních obřadů; pomáhal při „očišťování těla“ a „otevírání úst“. Po pohřbu zabezpečoval věčný odpočinek mrtvého. Dohlížel také na správný výkon prací na pohřebišti a sám vyráběl některé součásti pohřební výbavy, neboť byl umělcem (bohyně si nechávaly zhotovovat zrcadla výhradně od Sokara). I přes svou důležitost stál v pozadí za bohem Ptahem a časem s ním splynul, takže známe legendy, ve kterých se mluví o „Sokarovi-Ptahovi“, nebo „Ptahovi- Sokarovi“. Podobně splýval s bohem podsvětí Osirisem – známe formuli Ptah-Sokar-Usire.


SG-Portál.eu