Bůh pouště, moře a bouří, bratr a vrah boha Osirise. Podle většiny pramenů byl „zlosynem mezi bohy“ a „ztělesněním všeho zla“. Ke své špatné pověsti přišel po rozšíření mýtu o Osirisově smrti, ve kterém získal pozici bratrovraha a násilníka (tento příběh je popsán v článcích o Osirisovi, Isis a Horovi). Vždy také patřil k bohům, kteří zosobňovali ničivé síly přírody a byl proto považován za nebezpečného. Postupem času ztrácel na své váženosti a podle náboženských spisů útočil po ztrátě svých chrámů na chrámy jiných bohů, a přestože byl vždy poražen, nikdy nezmizel úplně. Dožil se tak i příchodu Řeků, kteří ho totožnili se svým podsvětním obrem Tyfónem, nepřítelem boha Dia. Poté přešel i do raně křesťanského učení a pod jeho jménem se nazýval Kristův nepřítel Antikrist. Byl také velmi dlouho ochráncem egyptského krále, a to společně s Horem.

 


SG-Portál.eu