Bůh slunce a samo slunce, „Pán nebe“ a „Stvořitel a vládce světa“. Vzhledem k důležitosti slunce pro život na zemi byl Re jedním z nejdůležitějších bohů. Nebyl jediným bohem slunce, přesto byl považován za primárního Slunečního boha, neboť byl slunce samo. Byl také vládcem světa, a jelikož byl za svět považován hlavně Egypt, byl i vládcem Egypta. Vtěloval se do krále – král byl jeho syn i pozemská forma jeho existence. Mnozí králové si proto včleňovali Raovo jméno do svých osobních jmen (Chafre, Menkaure, Sahure, Ramesse atd.). Samozřejmě ani Ra se nevyhnul slučování s jinými bohy a i když si nakonec zachoval vlastní osobnost, z některých období známe bohy, kteří se jmenovali Ptah-Amon-Re, Re-Atum-Cherper-Harachtej. Byli k němu také přiřazováni bohové měsíce, neboť měsíc byl „Sluncem noci“ a také bohyně s titulem „Sluneční oko“, což byly jeho matky s dcery. Raův původ není jasný a na různých místech je vykládán různě. Podle jedné legendy byl Ra bytostně totožný s bohem Atumem, ale „byl to Atum, kdo vytvořil Raa, aby se dovršil jako Atum“, podle další Ra „vzešel z Ptaha“. Ve funkci „Pána nebe“ plul přes den ve sluneční lodi od východu na západ a když zašel za obzor, vrátil se podzemní cestou zpět na východ, aby mohl ráno opět vyjít.

 


SG-Portál.eu