Bůh mrtvých a vládce podsvětí, bůh půdy, vody, slunce a vegetace, „Král bohů a lidí“, „Pán věčnosti“. Osiris je pravděpodobně neznámější ze všech egyptských bohů, podobně jako jeho manželka Isis je nejznámější egyptskou bohyní. Je také ze všech egyptských bohů nejpochopitelnější – je bytostí velice podobnou člověku a navíc má jako jeden z mála i vcelku jasný životopis. Byl synem Baha země Geba a bohyně nebe Nuty a měl sourozence Setha, Isis, a Nebthetu.Oženil se se svou sestrou Isis a měli spolu syna Hora. Později, když Geb zjistil, že je Osiris dobrým bohem, daroval mu vládu nad všemi zeměmi. Usir se tak stal prvním egyptským králem a založil egyptskou civilizaci. Postupně chtěl civilizovat celý svět, avšak bohužel to nestihl, neboť ho jeho bratr Seth zavraždil. Žárlil totiž na úctu, kterou mu Egypťané projevovali a záviděl mu také jeho moc. Jednoho dne proto Suteh uspořádal hostinu, na které shromáždil dvaasedmdesát svých druhů a pozval také Osirise. Tajně však nechal zhotovit truhlici přesně Osirisových rozměrů a nechal ji přinést na hostinu. Všichni obdivovali její krásu, a tak nevrhl, že ji daruje tomu, kdo se do ní přesně vejde. Všichni Sethovi druhové do ní ulehli, avšak nevešli se a proto i Osiris vstal a ulehl do ní. Na to všichni přiskočili, přitloukli víko hřebíky a spáry zalili olovem. Poté truhlici hodili do Nilu. Isis společně s Nebthetou našly a vylovily jeho tělo, avšak Seth je spatřil a tělo rozsekal na mnoho kousků a rozházel je po celém Egyptě. Isis s Nebthetou však znovu jeho tělo našly a Isis pomocí kouzel spojila všechny části jeho těla. Poté ho na chvíli oživila máváním svých křídel , takže Osiris ji ještě stihl oplodnit. Poté ho bůh mumifikace Anubis nabalzamoval a pohřbil, čímž mu byl umožněn posmrtný život. Isis pak porodila syna Hora, který nakonec dobyl zpět své dědictví po Osirisovi. Jako vládce podsvětí měl obrovskou moc, neboť mrtvých je daleko více než živých. Rozhodoval o tom, zda li se duch zemřelého dostane do podsvětní říše. Předsedal „poslednímu soudu“ v „síni obou pravd“, kde se zemřelý vyzpovídával ze svých hříchů. Přestože měl jako půh podsvětí mnoho práce, byl zároveň i Bohem vody a vegetace; byl nazýván „Dárce čerstvé vody“, „Pán řeky“, „Vládce úrodné země“ a „Velký zelený“. Nejlépe totiž zosobňoval skryté síly přírody, jež jsou příčinou jejího věčného koloběhu vzkříšení a umírání.

 


SG-Portál.eu