Bohyně nebe a samo nebe, „Rodička bohů“ a „Paní západu“. Zosobňovala nebeskou klenbu, její manžel Geb zemi. Oba byli potomky boha vzduchu Šua a bohyně vody Tefnutu. Legendy uvádějí, že měla velké problémy s vdáváním, jelikož patřila teprve do 3. generace bohů (stvořitel světa Atum měl potomky Šua a Tefnutu a ty měli potomky Nut a Geba), a zatím neexistovali jiní muži než její bratr, otec a děd. Proto se rozhodla vdát za svého bratra Geba, avšak Šu byl proti, i když to byla v Egyptě obvyklá praxe a navíc Šu sám se oženil se svou sestrou. Nicméně když ho Nut neuposlechla, proklel ji, ať zůstane bezdětnou. Použil při tom formule která říkala, že „neporodí ani v jednom dni, ani v jednom měsíci roku, kolik jich existuje“. Avšak Nut toho dokázala využít a vyzvala ke hře v kostky boha měsíce Thovta. Není sice jasné, kde se najednou Thovt objevil, nicméně Nut s ním hrála o jeho stříbrné světlo.Vyhrála celou dvaasedmdesátinu měsíčního svitu a okamžitě je přeměnila v pět dní, které dříve neexistovaly. V každém tomto dni kromě posledního porodila jedno dítě – Osirise, Setha, Isis a Nebthet. Od té doby má Egyptský kalendář 365 dní místo původních 360 a na měsíci je úbytek světla vidět ve formě tmavých skvrn. Ale ani manželství Nut s Gebem nedopadlo dobře. Neustále se hádali, a proto je Šu rozdělil (vložil se mezi ně – Geb – země, Šu – vzduch, Nut – obloha). V pozdní době byla také ochrannou bohyní mrtvých – dostala tituly „Paní západu“ a „Vládkyně pohřebišť“.

 


SG-Portál.eu