Osirisova manželka a Horova matka, „Největší z bohů a bohyň“. Isis byla nejznámější egyptskou bohyní. Byla i nejdéle uctívána, a to v celosvětovém měřítku (zhruba 4500 let). Egypťané v ní spatřovali nejkladnější vlastnosti ženy: ušlechtilost a krásu, manželskou péči a starostlivost o dítě. Měla také kouzelnou moc, kterou používala výhradně ke konání dobra a hájení spravedlnosti. Byla tak nejlidštější a největší ze všech bohyň. Byla Osirisovou sestrou a manželkou (podle zvyku, který praktikovali egyptští bohové i králové).Dále měla sourozence Setha a Nebthet, kteří byli také manželé. Jejich rodiči byli bůh země Geb a bohyně nebe Nut. Osirisovi, který vládl světu však jeho bratr Seth záviděl, a proto ho zabil (o způsobu každá legenda mluví jinak). Po Osirisově smrti ho Isis společně s Nebthet pohřbila a umožnila mu tak život v podsvětní říši, kde se stal jejím vládcem. Ještě před tím mu však máváním křídly na chvíli vdechla skutečný život a ten ji poté mohl oplodnit. Poté dovolila Anubisovi, aby nabalzamoval a pohřbil jeho tělo.Osiris tak mohl ve svém synovi žít nadále a dále vládnout světu. Nějaký čas poté skutečně porodila syna, Hora. V jeho mládí ho chránila před Sethem a pomáhala mu, než byl uznán ostatními bohy Osirisovým dědicem. Poté sestoupila za Osirisem do podsvětí. Zde se stala ochrannou bohyní mrtvých a chránila jejich duchy před všemožným zlem.Věřilo se o ní, že „není ničeho na nebi a na zemi, co by nevěděla a nemohla“. Dokonce se na ni obrátil sám Ra s prosbou o vyléčení z hadího uštknutí. Z vděčnosti ji Ra uznal za svoji dceru a propůjčil jí titul „Sluneční oko“. Časem pak povýšila na královnu nebe a tím i na „Největší ze všech bohů a bohyň“.

 


SG-Portál.eu