Stavitel pyramidy pro krále Džosera ze 3. dynastie, později patron písemnictví a vzdělanosti, nakonec bůh lékařství. Imhotep byl skutečně žijící postavou, pyramida, kterou vyprojektoval a začal stavět, byla první známou monumentální stavbou z kamene v Egyptě i na světě.Nějakou dobu po své smrti byl patronem stavitelů, později byl ochráncem egyptského písemnictví a vzdělanosti, a nakonec v době Ptolemaiovců povýšil na boha lékařství.

 

Našly se nápisy, které potvrzují věrohodnost dávné tradice, podle které byl nejvyšším hodnostářem krále Džosera a zároveň architektem a vedoucím stavby jeho pyramidy u dnešní Sakkáry. Pyramida, kterou postavil pro krále Džosera, je první známou monumentální stavbou z kamene v Egyptě i na světě. Byl také jedním z největších mudrců, což ve starém Egyptě znamenalo, že byl současně věštcem a lékařem. Z původního patrona stavitelů se stal tedy Imhotep, nejpozději v sajské době, ochráncem písemnictví a vzdělanosti, v ptolemaiovské době povýšil na Boha lékařství. Byl dokonce prohlášen za syna Boha Ptaha a jeho manželky Bohyně Sachmety, čímž se stal členem Trojice Bohů prvního hlavního města sjednoceného Egypta Mennoferu. Ať to bylo s jeho lékařstvím a zejména věšteckým uměním jakkoli, faktem zůstává, že je jedním z prvních známých autorů v dějinách literatury a prvním známým architektem v dějinách architektury. Architektem a stavitelem, jehož dílo dodnes stojí a drží absolutní rekord ve stáří - zhruba 4700 let.

 

 


SG-Portál.eu