Bůh nebe a světla, sekundární bůh slunce, dědic pozemského panství boha Usira. Hor byl jedním z nejváženějších a nejstarších a zároveň i nejsložitějších bohů. Vědci se proto domnívají, že by se spíše mělo mluvit nikoli o Horovi, ale o „Horech“.Vždy byl sokolem, tedy ptákem, který podle tehdejších pozorování létal nejvýš a nejrychleji, který se dokázal rychle vznést ke slunci a zmizet v jeho záři. Podle egyptských představ ve sluneční záři nezmizel, ale splynul se sluncem. Proto byl vnímán jako jedna z forem slunce, jako slunce samo, a tím pádem i jako sluneční bůh. Bůh slunce byl považován za dárce světla, byl tedy i bohem světla a protože slunce je na nebi, byl i bohem nebe .Díky síle a obratnosti, s níž lovil kořist, stal se patronem egyptských vládců, kteří se prohlásili za jeho vtělení. Z toho vyplývalo, že byl i bohem jejich panství. A protože nebe obepíná celý svět, a protože Slunce ozařuje celý svět atd., byl také bohem celého světa. Jako bůh nebe se nazýval Harver (velký, silný Hor), na některých místech také Harchentiirtej (Hor vládnoucí oběma očím) a Harmentej (Hor obou očí; očima byly myšleny Slunce a Měsíc), jako bůh slunce Harachtej (Hor na horizontu). Zároveň byl jednou z forem boha Raa a také jeho synem. Časem tito bohové splynuli a jednodušeji řečeno, Hor získal Raovy vlastnosti a Ra Horovy tituly. Legendy však nejsou jednotné ani co se týče Horových rodinných vztahů. Jednak byl synem nebo manželem Hathor, avšak neznáme otce, nebo byl synem Raa, ale neznáme matku. Známy jsou i legendy, ve kterých jsou jako jeho rodiče uváděni bůh země Geb a bohyně nebe Nut. Jeho nejčastěji uváděnými rodiči jsou však Osiris a Isis (egyptsky Eset), v legendách pak vystupuje jako Harsiese (řecky Harsesis).
A malá zajímavost na konec – dodnes se Hor vznáší na obloze v podobě sokola ve znaku egyptských aerolinií.
 


SG-Portál.eu