Bohyně nebe, matka a manželka boha slunce, bohyně radosti a lásky, ochránkyně žen a zemřelých, zobrazovaná v podobě krávy nebo ženy s kravími rohy. Jako kráva dávající mléko byla „Kojnou krále“ a také jeho ochránkyní. Není však známo, jak se z krávy stala bohyní nebe, avšak stala se jí a jako taková dostala zcela vážně míněný titul „Velká nebeská kráva“. A tak krávy byly z veškerého egyptského dobytka uctívány nejvíce, přičemž na mnohých místech Egypta hovězí maso nejedli a mrtvé krávy „pohřbívali“ ve vodách Nilu. Hathor zastávala i mnoho dalších funkcí, avšak v očích Egypťanů byla především bohyní lásky a všeho co k tomu patří – hudby, zpěvu, vína… (aneb sex, drugs and rock’n’roll). Byla ochrannou bohyní porodu a pomáhala ženám s výchovou dětí. Mnohé ženy si proto přály po smrti s ní splynout, a proto jsou často na mumiích z pozdní doby nalézány nápisy „Hathor XY.“ Za dlouhou dobu svého uctívání prošla Hathor mnoha proměnami, hrála úlohu bohyně války a pro tento účel si od bohyně Sachmet vypůjčila podobu lvice a byla nazývána „Paní strachu“, nebo z části splynula s bohyní Isis. Isis byla také jediná bohyně, která byla důležitější a měla více chrámů. I přes to však Hathor patřila díky velkému množství svých funkcí k nejdůležitějším egyptským božstvům.
 


SG-Portál.eu