Severský Bůh plodnosti a potěšení smyslů. Pocházel z božského rodu Vánů. Jeho sestrou je Bohyně plodnosti a erotiky Freya. Často také bývá zobrazován, jak se řítí na svém zlatém kanci Gullinburstim. Vlastnil nejlepší meč světa - magickou zbraň s runami porytou čepelí, kterou pro něj vykovali skřítci Alfové. Žil spolu se svou sestrou v Ásgradu jako cenné rukojmí božského rodu Ásů, aby se tak předešlo dalším válkám a svárům božských rodů. Jednou však v nepřítomnosti Boha Odina neodolal a usedl na jeho trůnu, odkud mohl ten, kdo na něm seděl, přehlédnout svět. Frey uzřel v říši obrů svou vyvolenou - Gerd. Zamiloval se do ní tak, že se pro ní neváhal vzdát i svého meče, aby jí pak nakonec od obrů získal za ženu. Na oplátku král obrů Trym zatoužil po krásné Freye. Aby ji získal, ukradl Thorovi jeho kouzelné kladivo - se zlou se potázal. Skřítci také pro Freye vyrobili zlatého ohnivého kance, na kterém Frey jezdil. Byl nesmírně rychlý, z jeho štětin sršely jiskry - stvořil jej prý stejný skřítek, který vykoval Odinovo kopí.


SG-Portál.eu