Manželka Boha Usireva a matka Boha Hora. Nejuctívanější Bohyně starého Egypta. Eset byla jakýmsi ideálem ženy: ušlechtilá, krásná, milující, věrná, měla velký cit pro mateřství. K tomu byla ještě vybavena kouzelnou mocí, kterou využívala výhradně ke konání dobra a k hájení spravedlnosti. Uctívání Bohyně Eset se rozšířilo i do několika dalších zemí. Její kult převzali například Řekové a Římané. 


SG-Portál.eu