Posvátná kočka a bohyně v podobě kočky. Původně byla Batstet uctívána v podobě lvice, takže splývala s bohyněmi Tefnutou a Sachmentou, postupným vývojem však získala podobu kočky a veselejší povahu. Byla pokládána za zosobnění životodárné sluneční energie a nazývána „Oko boha Raa“. Většinou bývá s Raem spojována a bývá nazývána jeho dcerou, manželkou nebo sestrou. Tak či onak, Basket se těšila velké úctě, a to v celém Egyptě.
Ochránkyně města Pibaste. Jako Bohyně byla Bastet uctívána od nejstarších dob, avšak původně v podobě lvice, takže poněkud splývala s onskou Bohyní Tefnutou a s mennoferskou Bohyní Sachmetou. Hravější povahu s podobou kočky dostala teprve postupným vývojem. Jednou z jejich prvních známých funkcí byla ochrana mennoferského pohřebiště, později byla pokládána za zosobnění životodárného tepla slunce a nazývána okem Boha Raa. Bastet se tešila úctě v celém Egyptě už z dob Staré říše - to dokazují nápisy v hrobkách a v zádušních chrámech králů. Největšího rozšíření dosáhl její kult za králů 22. dynastie, kteří sídlili v Pibaste. Jako ochránkyně hlavního města povýšila na jednu z nejvýznamějších Bohyň a zachovala si


 


SG-Portál.eu