Bůh původem z Asie. V Egyptě ztotožňovaný s bohem Sethem. Baal je bůh, který se vyskytuje v mnoha náboženstvích pod různými jmény (Baal, Bélos, Baal Zevuv, jeden z křesťanských padlých andělů – Belzebub atd.). V Egyptě příliš nezdomácněl, mezi ostatními bohy byl považován za cizince. Byly v něm spatřovány ničivé síly, jenž se projevovaly v bouřích a válkách.
Vždy ho ovšem pokládali ve svém panteonu za cizince a jeho kult nerozvinuli. Z dob Ramesse II máme zprávy o jeho chrámu v cizinecké čtvrti v Mennoferu, jeho knez byl zároveň knězem Bohyně Astorety. V textech z Nové říše a pak i z pozdní doby jsou o Baalovi jen ojedinělé zmínky. Výtvarneé památky s jeho vyobrazením se v Egyptě nezachovaly.
 


SG-Portál.eu