Démon v podobě velkého hada, nepřítel boha Raa. Apópis byl personifikací temných sil a překážek, které ohrožovaly plavbu Raovy „Sluneční lodi“ po obloze, zejména ranního a večerního přítmí, zatmění atd., proti kterým musel Ra neustále bojovat. Ráno se snažil Raovi zabránit, aby vystoupil nad obzor, přes den se snažil vypít vodu, po které „Sluneční loď“ plula, večer mu bránil sestoupit z oblohy. Ra ho sice pokaždé porazil, avšak Apópis vždy znovu povstal. V boji Raovi také pomáhali kouzelnými zaříkadly kněží, kterým lidé za tuto činnost byli (museli být) velmi vděčni - vždyť jinak by Slunce mohlo spadnout z oblohy.  


SG-Portál.eu