Bůh mumifikace a pohřebišť, uctívaný ve formě černého šakala. Jelikož Egypťané přikládali mumifikaci a posvátnosti hrobek velký význam, byl Anubis jedním z nejdůležitějších (i když ne nejdůležitějším) bohů. Existuje mnoho příběhů a legend, které se zabývají jeho původem, převládající verze říká, že ho porodila Osirisova sestra Nebthet poté, co opila Osirise a přinutila ho, aby jí byl po vůli, čímž chtěla dokázat, že není neplodná, jak o ní tvrdil její bratr a manžel Seth. Po narození ho však pohodila a vychovala ho její sestra a Osirisova manželka Isis. Když vyrostl, doprovázel Anubis Osirise na jeho cestě za vládou nad světem. Když Seth zavraždil Osirise, nabalzamoval jeho tělo a ovinul plátěnými obinadly, aby zůstalo neporušeno. Vynalezl tak mumifikaci, což je jeden z hlavních předpokladů egyptského posmrtného života. Podle náboženských textů pak vedl veškeré mumifikace a měl mnoho významných funkcí při pohřebních obřadech. Doprovázel mrtvé na cestě do podsvětí, přiváděl je k poslednímu soudu před Osirise, prováděl „vážení srdce“ (tento obřad spočíval ve vážení lidského srdce proti pírku. Bylo-li srdce těžší, tj. obtěžkáno hříchy, nebyl zemřelému dopřán posmrtný život a byl odeslán do podsvětí). Působil při obřadu „otevírání úst“, jenž umožňoval mrtvým nový život na onom světě. Postupem času se z ochránce hrobek stal ochráncem celých pohřebišť, a protože se kolem pouštních pohřebišť potulovali šakali, dostal jejich podobu. V souladu s představou smrti by zobrazován vždy černě, buď jako ležící šakal nebo jako muž se šakalí hlavou.
Egyptský Bůh mumifikace a pohřebišť. Účastnil se procesu mumifikace, doprovázel mrtvé do podzemní říše a přiváděl k poslednímu soudu. Stal se i ochráncem pohřebišť. Zobrazován v podobě černého šakala. Byl i součástí obřadu "otevírání úst", kterým se umožnil mrtvým nový život na onom světě. Při tomto obřadu se kněz dotýkal různými předměty úst, očí atp. zemřelého (mumie), s cílem oživit jeho smysly na onom světě. Jako ochránce pohřebišť ustupoval však na některých místech zvláštním ochranným Bohům, např. v Sakkáře Bohu Sokarovi a v Ebozevu (Abydu) Bohu Vepvovetovi. Byl poslán Raem, aby nabalzamoval Usirevovo mrtvé tělo a staral se o něj.
 


SG-Portál.eu