7 série

7x01 - Fallen (Návrat ztraceného syna)
7x02 - Homecoming (Návrat domů)
7x03 - Fragile Balance (Křehká rovnováha)
7x04 - Orpheus (Orpheus)
7x05 - Revisions (Revidování)
7x06 - Lifeboat (Záchranný člun)
7x07 - Enemy Mine (Nepřátelský důl)
7x08 - Space Race (Vesmírný závod)
7x09 - Avenger 2.0 (Mstitel)
7x10 - Birthright (Právo na zrození)
7x11 - Evolution I (Evoluce I)
7x12 - Evolution II (Evoluce II)
7x13 - Grace (Grace)
7x14 - Fallout (Hrozba z podzemí)
7x15 - Chimera (Chiméra)
7x16 - Death Knell (Umíráček)
7x17 - Heroes I (Hrdinové I)
7x18 - Heroes II (Hrdinové II)
7x19 - Resurrection (Zmrtvýchvstání)
7x20 - Inauguration (Inaugurace)
7x21 - The Lost City I (Ztracené město I)
7x22 - The Lost City II (Ztracené město II)

7x01 - Fallen (Návrat ztraceného syna)

SG-1 se vydává na planetu, na níž by se podle antické tabulky mohlo nalézat Ztracené město. Na planetě nachází ruiny a krome místních obyvatel také Daniela Jacksona, který je sice živ a zdárv, ale vůbec nic si nepamatuje...

7x02 - Homecoming (Návrat domů)

Anubis se pomocí antického zařízení dozvěděl od zajatého Jonase o naquadrii, a tak přilétá na jeho domovskou planetu - Kelonu a požaduje ji. Na jeho mateřské lodi je všaj ještě Daniel, který je pro Jonase jedinou nadějí na záchranu...

7x03 - Fragile Balance (Křehká rovnováha)

Do SGC se snaží dostat mladý chlapec s O'Neillovou bezpečnostní kartou. Tvrdí, že je plk. O'Neill a že přes noc omládl. Pravý Jack zatím není k nalezení, a testy DNA potvrdí, že mladík je skutečně O'Neill...

 

7x04 - Orpheus (Orpheus)
SG-1 se dozvídá od Daniela, že Teal'cův syn Rya'c a jeho učitel Bra'tac jsou vězněni v jaffském pracovním táboře. Vydávají se je tedy zachránit, ale během mise dojde ke komplikacím a je zajat i Teal'c...


 

7x05 - Revisions (Revidování)

SG-1 přichází na planetu, na níž lidé žijí v jakémsi dómu, který je chrání před venkovní toxickou atmosférou. Místní obyvatelé jsou napojeni na počítač pomocí zařízení připevněného ke spánku. Carterová zjistí, že energie dómu pomalu klesá, a z vesnice se začínají ztrácet lidé, ale místní tvrdí, že je vše v pořádku a na chybějící lidi si nevzpomínají...

7x06 - Lifeboat (Záchranný člun)

SG-1 objevuje na opuštěné planetě zřícenou mimozemskou loď, v níž je velké množství těl v kryogenickém spánku. Při jejím průzkumu jsou však do Danielova těla jsou přenesena vědomí lidí, kteří pád lodi nepřežili a jejichž vědomí byla uložena v počítači...

7x07 - Enemy Mine (Nepřátelský důl)

SG-1 je povolána, aby pomohla najít jednoho z mužů, kteří na zdejší planetě zkoumali místo vhodné pro těžbu naquadahu. Jsou nalezeny stopy o přítomnosti Unasů. Země chce ve zdejším dole těžit naquadah, a tak přichází Daniel s Unasem Chakkou, aby se pokusil s místními Unasy vyjednat dohodu... 

7x08 - Space Race (Vesmírný závod)

Mjr. Carterová se připojuje k vesmírnému závodu a pomáhá při přípravě mimozemské lodi, díky čemuž má možnost lépe prostudovat novou technologii. Při závodu však vychází najevo, že všechny lodě v závodě byly úmyslně poškozeny, aby v průběhu závodu postupně vypadávaly...

7x09 - Avenger 2.0 (Mstitel)

Dr. Felger vymyslí virus, který dokáže vyřadit DHD a znemožnit tak otevření Brány. Během testu se ale virus začne šířit systémem Hvězdných bran a vyřazuje je. Felger a Carterová zjistí, že Ba'al virus upravil, aby vyřadil Brány a se svou velkou flotilou získal dominantní postavení...

7x10 - Birthright (Právo na zrození)

SG-1 je při misi odvedena na místo zvané Hak'tyl, kde žijí pouze jaffské ženy, které se ukrývají před goa'uldem Molochem. Tyto ženy, aby přežily, kradou jaffům jejich symbinty a ti pak následně umírají. Teal'c proto jaffským ženám nabízí Tretonin, který je jejich závislosti na symbiontech dokáže zbavit...

7x11 - Evolution I (Evoluce I)

Dr. Jackson se vydává pátrat do Jižní Ameriky po antickém zařízení ze kterého byl vytvořen 1. sarkofág. Je však zajat a nikdo neví, kde je. Zbytek SG-1 se snaží zastavit vojáky, které sám vytvořil Anubis...

7x12 - Evolution II (Evoluce II)

Jack O'Neill se vydává hledat do Jižní Ameriky Daniela, který byl unesen při hledání antické technologie. Sam, Jackob a Teal'c se mezitím snaží infiltrovat na Anubisovu základnu, v níž vytváří své nové vojáky...

7x13 - Grace (Grace)

Carterová se vydává vyzvednout opraveného Prométhea. Na zpáteční cestě se však loď dostane pod útok neznámé lodi, a tak zamíří do blízké mlhoviny, aby se ukryla. Při útoku se uhodí do hlavy a když opět nabude vědomí, zjišťuje, že všichni členové posádky zmizeli a že z mlhoviny nemůže uniknout...

7x14 - Fallout (Hrozba z podzemí)

Keloňané po analýze goa'uldského krystalu zjistí, že naquadria se na planetě přeměňuje ze surového naquadahu v podzemních žilách. Jonas si proto myslí, že až dosáhne určité hloubky, tak pod vysokým tlakem a teplotou exploduje a zničí celou planetu...

7x15 - Chimera (Chiméra)

Carterová má nového přítele, ale musí před ním skrývat svou práci v SGC. V Danielových snech se začne objevovat Sára Gardnerová, která mu ukazuje antickou tabulku s polohou Ztraceného města. Daniel se nejdřív domnívá, že jde jen o sny, ale později se zjistí, že Usirev Daniela skutečně navštěvuje...

7x16 - Death Knell (Umíráček)

Stanoviště Alfa je odhaleno Anubisem, který zjistil, že Carterová zde vyvinula zbraň proti Anubisovým vojákům. Je nařízena evakuace a spuštěna autodestrukce. Když se zbytek SG-1 vrácí na zničenou základnu Alfa, není Sam nikde k nalezení...

7x17 - Heroes I ((Hrdinové I)

Vláda USA pošle do SGC tým filmařů zdokumentovat práci SGC. SG-13 se vydává prozkoumat planetu s antickými ruinami, ale narazí na goa'uldskou sondu, která goa'uldy informuje o jejich poloze. Po příchodu jaffů je člen SG-13 zraněn, a tak SGC vysílá další podpůrné týmy SG-13 na pomoc...

 

7x18 - Heroes II (Hrdinové II)

V SGC je zahájeno vyšetřování, protože SG-týmy padly do léčky goa'uldům. Podařilo se jim sice dostat až k Bráně a vrátit se na základnu, ale při přestřelce bylo několik lidí zraněno a jeden člověk dokonce zemřel...

7x19 - Resurrection (Zmrtvýchvstání)

V komplexu, kde působila NID, byli zavražděni všichni lidé až na jednu dívku a vědce. Je nalezena laboratoř, kde NID vyvíjela goa'uldsko-lidské klony, a také artefakty, z nichž je jeden goa'uldskou naquadahovou bombou, která byla aktivována a má brzy explodovat...

7x20 - Inauguration (Inaugurace)

Nově zvolený prezident Henry Hayes má být informován o programu Hvězdné brány. Senátor Kinsey toho chce využít a přesvědčit prezidenta o tom, že SGC je pod velením gen. Hammonda vedeno špatně. Proto navrhuje, aby se souhlasem prezidenta bylo vedení SGC nahrazeno...

7x21 - The Lost City I (Ztracené město I)

Anubis shromažďuje flotilu a chystá se provést útok na Zemi. O'Neill použije antické zařízení, které mu zkopíruje do hlavy veškeré antické vědomosti, aby mohl určit polohu Ztraceného města. Mezitím je gen Hammond je převelen, SGC se dostává pod velení dr. Weirové a je zahájena tří měsíční kontrola, při níž jsou pozastaveny mise...

7x22 - The Lost City II (Ztracené město II)

  Anubisova flotila, v čele s novou gigantickou mateřskou lodí, přilétá k Zemi. Prezident nařídí vypuštění Prométhea. Jeho velitelem je generál Hammond. Loď začne protiútok na Anubisovy síly a SG-1 se vydává na Antarktidu, kde má být Ztracené město pohřbené... 


SG-Portál.eu