3 série

3x01 - Into the Fire (Pod palbou)
3x02 - Seth (Seth)
3x03 - Fair play (Mírová konference)
3x04 - Legacy (Machellův odkaz)
3x05 - Learning Curve (Zrychlené učení)
3x06 - Point of View (Jiný náhled)
3x07 - Deadman Switch (Lovec Goa'uldů)
3x08 - Demons (Démoni)
3x09 - Rules of Engagment (Bitevní řád)
3x10 - Forever in a Day (Rozloučení navždy)
3x11 - Past and Present (Minulost a přít...)
3x12 - Jolinar's Memories (Vzpomínky Joli...)
3x13 - The Devil You Know (Vyhánění čer...)
3x14 - Foothold (Nouzový stav)
3x15 - Pretense (Záminka)
3x16 - Urgo (Urgo)
3x17 - A Hundred Days (Sto dní)
3x18 - Shades of Gray (Odstíny šedi)
3x19 - New Ground (Nové poznání)
3x20 - Mathernal Instinct (Mateřský instinkt)
3x21 - Crystal Skull (Křišťálová lebka)
3x22 - Nemesis (Nemesis)

 

3x01 - Into the Fire (Pod palbou)

 

Jack, Sam a Daniel zjišťují, že jsou uvězněni v kopii základny SGC na planetě, která vytvořila Hathor. Generál Hammond mezitím od Tok'rů zjišťuje, kde je SG-1 zadržována, a tak vysílá SG tými, aby ji zachránili, a Hathor si vybírá Jacka jako hostilete...

 

3x02 - Seth (Seth)

Na základnu přichází Jackob/Selmak se zprávou, že Tok'rové provádí sčítání goa'uldů a jeden jim stále chybí. Jeho jméno je Seth a s největší pravděpodobností se stále ještě ukrývá někde zde, na Zemi...

 

3x03 - Fair play (Mírová konference)

Jack je náhle transportován na asgardskou loď. Setkává se s Thorem, který mu sděluje, že se o Zemi začínají zajímat vládcové soustavy, protože pro ně začíná představovat hrozbu. Chce tedy, aby byla uspořádána mírová konference, na níž by byla Země zařazena mezi asgardy chráněné planety...

 

3x04 - Legacy (Machellův odkaz)

SG-1 objevuje mrtvé členy společenství Linvrisu - goa'uldů, kteří se postavili proti vládcům soustavy. Daniel najde goa'uldskou tabulku a přejede přes ní čtecím zařízením. Po návratu na základnu začíná mít halucinace, je prohlášen za schizofrenika a převezen na psychiatrii...

 

3x05 - Learning Curve (Zrychlené učení)

Země a planeta Orbán se rozhodnou pro vzájemnou výměnu znalostí, a tak Daniel a Teal'c putují na Orbán a Kalan s Merrin přichází na základnu. Po lékařské prohlídce dr. Fraiserová zjistí, že Merrin má ve svém těle nanity, díky kterým mají možnost rychlého učení...

 

3x06 - Point of View (Jiný náhled)

V oblasti 51 se náhle aktivuje kvantové zrcadlo a z alternativní reality přichází dr. Carterová a mjr. Kowalsky. Jsou okamžitě zadrženi a posláni do SGC. Zde sdělují, že Země v jejich realitě totiž byla napadena goa'uldy, a žádají o pomoc...


3x07 - Deadman Switch (Lovec Goa'uldů)

Při průzkumu planety se náhle zřítí UAV letoun. SG-1 je vyslána na tuto planetu, aby příčinu havárie. Po příchodu jsou však zadrženi v nastraženém silovém poli. U něj se objevuje Aris Boch, nájemný lovec goa'uldů. Žádá, aby mu tým pomohl chytit jednoho goa'ulda, pokud však odmítnou, chce je předat Sokarovi...


3x08 - Demons (Démoni)  

SG-1 přichází do vesnice, ve které žijí křesťané. Ti každý den připravují démonovi oběť, nejčastěji ďáblem posedlé lidi. SG-1 je místním vikářem prohlášena na posedlé a vybrána jako další oběť. Po příchodu démona však zjišťuje, že démonem je Unas, ovládaný goa'uldem...


3x09 - Rules of Engagment (Bitevní řád)

 

SG-1 objevuje na planetu, na které Apophis nechal cvičit muže, kteří se měli účastnit útoku na Zemi. Jelikož byla prolita krev, musí podle bitevního řádu začít se zkouškou s pravými zbraněmi, ve které přežijí jen ti nejlepší. Aby se tomu zabránilo, snaží se SG-1 vysvětlit, že Apophis je již mrtvý a žádnému útoku na Zemi již nedojde...


3x10 - Forever in a Day (Rozloučení navždy)

Při záchraně zajatých Abydosanů objevuje dr. Jackson u jednoho ze stanů Sha're/Amaunet. Když za ní do stanu vejde, napadne ho Amaunet ozbrojenou rukou...


3x11 - Past and Present (Minulost a přítomnost)

Při průzkumné misi objevuje SG-1 planetu, na níž všichni obyvatelé trpí ztrátou paměti a kde děti se starými lidmi zmizeli. SG-1 se seznamuje s Ke'rou a nabízí jí pomoc při hledání léku. Ta souhlasí a odchází na Zemi. Zde vychází najevo, že Ke'ra je ve skutečnosti Linea a že právě ona za ztrátu paměti může...
 

3x12 - Jolinar's Memories (Vzpomínky Jolinar)

Martouf přichází do SGC se zprávou, že Jacob, otec Samanthy, byl zajat Sokarem a uvězněn na měsíci Netu, který připomíná peklo a ze kterého se nikomu nepodařilo uniknout. Nikomu, kromě Tok'ry Jolinar, jejíž vzpomínky má nyní Carterová...

 

3x13 - The Devil You Know (Vyhánění čerta ďáblem)

SG-1, Martouf a Jackob/Selmak jsou při pokusu uniknout transportními kruhy chyceni Neonakem. Ten odhaluje svoji pravou totožnost, je to Apophis a chce od nich získat informace, které by pak předložil Sokarovi, aby si získal jeho přízeň a mohl se mu pomstít...

 

3x14 - Foothold (Nouzový stav))

SG-1 se vrací z mise zpět na Zemi a zjišťuje, že na základně došlo k úniku chemikálií na 23. patře. Při lékařské prohlídce na ošetřovně jsou všichni členové SG-1 předávkováni sedativy. Teal'c se probere jako první a vyslechne si rozhovor mezi gen. Hammondem, dr Fraiserovou a dvěma vetřelci...

 

3x15 - Pretense (Záminka)

Narim přichází do SGC se zprávou, že Skaara/Klorel ztroskotal se svou lodí na Tolláně. Skaa'ra požádal o Triad - tollánský soud, při kterém má být rozhodnuto, zda bude tělo patřit Skaa'rovi nebo Klorelovi. SG-1 má obhajovat Skaa'ru, goa'uld Zipacna Klorela. Ten však triadu využije k tomu, aby vyřadil tollánskou obranu...

 

3x16 - Urgo (Urgo)

SG-1 se vydává na planetu, která podle snímků vypadá jako úplný ráj. Po průchodu bránou se však ocitají zpět v SGC. Gen. Hammond jim ale oznamuje, že byli pryč přes 15 hodin. Po lékařském vyšetření dr. Fraiserová, zjišťuje, že všichni členové SG-1 mají v mozcích miniaturní mimozemské zařízení...

 

3x17 - A Hundred Days (Sto dní)

SG-1 se vydává na planetu Edoru, na níž je svědkem roje meteoritů. Carterová zjistí, že meteority každých 150 let dopadají na povrch a že nyní nastala tato doba. SG-1 proto nabídne Edořanům evakuaci na Zemi. Při ní však jeden z meteoritů zasáhne a pohřbí bránu a O'Neill zůstává na planetě uvězněn...

 

3x18 - Shades of Gray (Odstíny šedi)

Poté, co Tolláni odmítnou darovat jakékoli technologie Zemi, ukradne plk. O'Neill ze zlosti jedno z tollánských zařízení. Gen. Hammond jej za to posílá do předčasného důchodu. Brzy na to však Jacka navštíví plk. Maybourne a nabídne mu velení nad vlastním týmem na základně mimo Zemi...

 

3x19 - New Ground (Nové poznání)

SG-1 navštěvuje planetu, na níž byla teprve nedávno objevena brána. Po příchodu je zajata Bedrosiany, kteří nevěří v existenci brány a považují SG-1 za špióny Optriců, se kterými válčí. Teal'covi se podaří uprchnout, je zraněn a ztrácí zrak...

 

3x20 - Mathernal Instinct (Mateřský instinkt)

Bra'tacovi a Danielovi se podaří určit adresu planety Kheb. Planety, na níž Shauri/Amaunet nechala Harsesise, dítě, s genetickou pamětí goa'uldů. Na planetu však přišli již jako druzí. Před nimi dorazili dítě hledat Apophisovi jaffové, ale jejich těla byla zcela spálena neznámou zbraní...

 

3x21 - Crystal Skull (Křišťálová lebka)

SG-1 přichází na planetu, na níž je postavená 1000 metrů vysoká mayská pyramida. Uvnitř pyramidy kamenném podstavci nachází křišťálovou lebku podobnou té, kterou kdysi Danielův dědeček Nicholas Ballard objevil v Belize. Daniel se jí podívá do očí, v pyramidě začne stoupat radiace, a tak se SG-1 vrátí do SGC, avšak bez Daniela...

 

3x22 - Nemesis (Nemesis)

O'Neill je při rozhovoru s Carterovou transportován náhle na Thorovu loď. Na ní zjišťuje, že loď je zamořena replikátory - velice inteligentní mechanickou rasou, proti které Asgardi již dlouho bojují a prohrávají. Thor mu oznámí, že by se mohli pokusit přistát na Zemi a žádá ho, aby loď zničil... 


SG-Portál.eu