Autodestrukce
Wraithové, aby nepadli do rukou nepřítele, mají na svém těle umístěno autodestrukční zařízení, které je dokáže zničit. Aktivuje se stisknutím tlačítka na hrudi - to se rozsvítí a zařízení i s Wraithem exploduje.

 

Datové zařízení
Toto zařízení získali Genové ze zřícené Wraithské stíhačky. Obsahuje informace o mateřské lodi, ze které stíhačka pochází, ale i polohy dalších Wraithských lodí v galaxii Pegasus.

 

Energetický transformátor
Tento transformátor přeměňuje surovou energii na specifický vysoce stabilní energetický proud, který je potřeba k aktivaci transportního zařízení Wraithské stíhačky. Dr. Zelenkovi se podařilo vytvořit vlastní energetický transformátor použitelný pro napájení transportního zařízení.

 

Granát
Toto wraithské zařízení má oválný tvar. Nejprve se otevře, pootočí a poté se zavře, což ho aktivuje. Začne červeně blikat a po krátké době dojde k explozi.

 

Křižník
Wraitské plavidlo, které má menší velikost než mateřská loď. Často mateřské lodě doprovází. Křižníky jsou také vybaveny hyperprostorovými motory pro mezihvězdné cestování a účinnými zbraněmi. S křižníky se expedice setkala při obléhání Atlantis a dále v díle 2x13, kdy křižníky zachytili nouzový signál a přiletěly až k Atlantis.

Laboratoř
Laboratoř je chráněna nějakým druhem pole, které zvenčí vypadá jako skála. Může jím projít jen bytost s Wraithskou DNA V této laboratoři se pokoušel jeden Wraithský vědec o genetickou úpravu DNA lidí.. Snažil se uděl proces krmení více efektivní, ale ostatní Wraithové s ním nesouhlasili. Neuspěl, ale genetický zásah dal lidem nové schopnosti - vycítit Wraithy a poslouchat komunikaci mezi nimi.

 

Mateřská loď
Mateřské lodě Wraithů jsou vybaveny nedokonalým hyperpohonem, kvůli kterému musí cestovat ve skocích - tj. loď musí při svém letu udělat několik přestávek než mohou pokračovat dále. Na lodi jsou hangáry se stovkami stíhaček a po celé lodi mají Wraithové hibernační komory, ve kterých přečkávají období, kdy nesklízejí. Jsou zde i vězení, ve kterých Wraithové drží lidi sloužící ke krmení. Lodě jsou samozřejmě vybaveny i zbraněmi.
Podle informací z datového zařízení, které získala expedice od Geniů, se v galaxii Pegasus nachází nejméně 60 těchto mateřských lodí. Jedna z mateřských lodí byla zničena při zkoušce Genijské atomové bomby, druhá byla zničena Antickým obranným satelitem a další čtyři byly opět zničeny atomovými bombami. Mateřská loď může přijmout opatření, která zabraňují asgardskému transportéru přenos zbraní na jejich palubu.

 

Omračující zbraň
Slouží k omráčení oběti, jelikož Wraithové nemají v úmyslu zabíjet lidi svými zbraněmi - potřebují je ke krmení. Zbraň střílí modré energetické paprsky, které mají za úkol paralyzovat cíl, aby mohl být chycen. Na opačné straně zbraně je dlouhá špičatá část, kterou může být nepřítel probodnut - využil toho mjr. Sheppard k likvidaci Wraithské královny.
Wraithové používají také menší verzi Wraithského omračovače. Ta také působí pouze krátkodobou paralýzu - nezabíjí. Je používána jak Wraithy, tak i expedicí na Ataltnis - např. při přepadení Geniů v epizodě 2x17.

 

Sledovací zařízení
Přívěšek
Toto zařízení bylo umístěno v přívěšku, který nosila Teyla, a proto na ni téměř na každé planetě čekali Wraithové. Přívěšek vysílá slabý signál o poloze nositele, který Wraithové sledují, aby věděli, kam se vydat sklízet. Přívěšek musí být aktivován člověkem s antickým genem.

Zařízení na sledování Štvanců
Toto zařízení bylo voperováno do zad Ronanu Dexovi Wraithy. Jedná se o sledovací zařízení, kterým je možné určit polohu nositele. Wraithové pak člověka pronásledovali, zřejmě to byl druh jejich zábavy. Pokud se člověk s tímto zařízením zdržel u nějakých lidí, Wraithové na ně dříve nebo později zaútočili. Sledovací zařízení se podařilo Ronanovi odstranit s pomocí dr. Becketta.

Sonda
Je vysílána na planety, aby provedla průzkum a získané informace doručila zpět Wraithům. Ti pak mohou vyslat na planetu své lodě pro obyvatele planety. Sonda může být vyřazena silným elektromagnetickým polem, které vytvářel EM generátor na planetě M7G-677.

Stíhačka
Wraithská stíhačka je stejně jako puddle jumper schopna cestovat Hvězdnou bránou. Stíhačka je vybavena vlastním DHD, účinnými zbraněmi a transportním zařízením, které je určeno pro sklízení potravy, ale pilot je může použít i k vlastnímu transportu na povrch planety. Stíhačka může také cestovat ve vesmíru a je pilotována jedením pilotem, při svém letu vydává silný hluk, který informuje lidi o příchodu Wraithů.

 

Transportní zařízení
Toto zařízení umístěné na stíhačce rozkládá pomocí paprsku lidi, poté je ukládá do paměti a na mateřské lodi je opět zhmotňuje. Wraithové takto sbírají lidi určené pro krmení. Po zhmotnění člověk upadá do bezvědomí - stejně jako při zásahu Wraithskou zbraní. Wraith se může rovněž transportovat ze stíhačky na povrch planety (např. na Atlantis).

Virus
Tímto virem byla infikována loď Daedalus. Virus neustále mění svůj kód a rozšiřuje se. Jeho úkolem je získat klíčové systémy lodi, ovládnout ji a nakonec ji dopravit Wraithům, aby měli prostředek k cestě na Zemi. Virus se aktivoval při návratu do galaxie Pegasus. Jeho kód se dokáže při pokusu o smazání zkomprimovat na malou velikost, uložit např. do navigačního počítače X-302 a po restartu systémů lodi se velice rychle rozšiřuje a znovu ovládá loď

Vysílač
Vysílač vysílá signál Wraithským lodím o své poloze, Wraithové je nosí na ruce. Pokud Wraith havaruje, aktivuje zařízení, aby přivolal pomoc. Lze jej opět vyřadit silným elektromagnetickým polem.
 

Wraithský enzym
Tento enzym je vypouštěn při krmení Wraithy to těla oběti. Dočasně posiluje člověka, aby nezemřel. Enzym je do těla vypouštěn pomalu, ale při smrti Wraitha je tělo oběti tímto enzymem zaplaveno. Člověk pak získá neuvěřitelnou sílu, jeho mozkové procesy jsou však ovlivněny a tělo si na enzymu vytváří závislost. Jestliže enzym není do těla dodáván, člověk, která je bez lékařského dohledu, umírá. Závislost se vytváří i podáním do těla např. injekcí, ne pouze Wraithy.


SG-Portál.eu