Ostatní

Duplikáty SG-1


Tyto duplikáty SG-1 vytvořil Harlan na planetě Altair, jelikož potřeboval pomoci s údržbou podzemního komlexu, na který sám nestačil. Tyto duplikáty jsou vlastně androidi, ve kterých je vědomí všech členů SG-1. Androidi však nemohou opustit planetu, protože potřebují zdroj energie, který se na planetě nachází. Android Carterové tento problém se zdrojem později vyřešil.
Entita


Tato Entita pochází z planety P9C - 972, kam SGC vyslalo průzkumnou sondu. Sonda však způsobila místní civilizaci katastrofu, a tak byla zpětnou vlnou vyslána na Zemi Entita. Ta měla za úkol zničit Zemi a zabránit tak dalšímu ohrožení. Entita se dostala do počítačů v SGC a později se přesunula do skladiště sond, kde si vybudovala jakési centrum, pomocí něhož potom vstoupila do Carterové.
Holografická kniha


Tato holografická kniha se nachází na planetě P3X-972. Na tuto planetu byl vyslán Ernest Littlefield po první aktivaci brány. Rasy, které tvoří alianci, zde vytvořili tuto knihu plnou jejich vědomostí. Jako jazyk v ní si zvolili cemické prvky - čili 146 atomů prvků, které se nacházejí ve vesmíru. Věc, ze které se promítá, je velice podobná DHD a po dotknutí se "obrátí" stránka.
Imitační zařízení


Díky tomuto zařízení se podařilo vniknout do SGC mimozemšťanům. Lidé byli v bezvědomí a zavěšeni v speciálním "obleku". Pomocí malého zařízení umístěného na těle bylo pak možno změnit svůj vzhled na jakéhokoliv člověka. Zařízení přenášelo i myšlenky, ale nefungovalo na Teal'ca a Carterovou - zřejmě kvůli goa'uldímu symbiontu.
Komory


Tyto komory se nacházely na planetě P7J-989. Měly za úkol udržovat při životě lidi, neboť jejich planeta byla před staletími zamořena. Do těchto komor byla uvězněna SG-1. Prostřednictím hadiček je tělo připojeného člověka vyživováno a spojeno s ostatními. Lidé se tak mohou dívat na myšlenky někoho jiného a prožívat je.
Křišťálová lebka


Nacházela se v Mayské pyramidě na jedné z planet. Byla také nalezena v Belize na Zemi. Toho, kdo se jí podíval do očí, přenesla do jiné dimenze, kde mohl spatřit nějakou rasu, podobnou obrům. Lebka kolem sebe vytvářela jakési pole.
Kulovitý objekt


V kulovitém objektu žila životní forma, která byla nalezena na P5C - 353. Ten byl pokrytý drobně psaným písmen. Vytvářel elekromagnetické pole a udržoval si teplotu 1°C. Měl zlatavou barvu a byl vyroben z neznámého materiálu. Když SG-1 přinesla tento objekt do SGC, začali organismy opouštět kouli a začali se množit. Ke svému životu potřebují kyslík. Pokud je někdo infikován, jsou organismy skrze něho schopny komunikovat. Tento organismus je viditelný po ozáření UV světlem.
Kvantové zrcadlo


Tato technologie vyrobená z naquadahu slouží k průchdu mezi alternativními realitami. Jedno z těchto zrcadel se nacházelo na planetě P3R-233. Ovládá se pomocí ovladače, ale nelze na něm zadat adresu jako na Hvězdné bráně. Alternativní reality existují společně s naší, jsou v nich však mírné změny. Při vypnutí zrcadla se ztratí spojení s poslední realitou a musí se vyhledat znovu.
Lineino zařízení


Pomocí tohoto zařízení umístěného na dlani byla Linea schopna omráčit či zabít člověka.
Martinova loď


Tuto loď si přivolali mimozemšťané, k nimž patřil i Martin Lloyd. Loď má transportní systém a ukrývala se v naší sluneční soustavě.
Naquadah

Z tohoto prvku je vyrobena Hvězdná brána. Dokáže absorbovat velké množství energie. Jsou na něm vybudovány veškeré goa'uldské technologie. Při spojení s výbušninami mnohonásobně zesiluje jejich účinnost.
Naquadahový reaktor


Tuto technologii získala Země od přátelské rasy - Orbánců. Jejich zařízení je však trochu odlišné od toho pozemského. Zařízení vyrábí energii za pomocí naquadahu. Dá se využít jako zdroj energie při nefunkčním DHD, nebo při přetížení jako bomba. Na Zemi jej k prostudování přinesla Merrin a vysvětlila mjr. Carterové jeho funkci.
Naquadria

Tento prvek objevila mimozemská rasa - Kelowňané. Dokáže uvolňovat velké množství energie. Naquadrie vzniká z naquadahu přeměnou, která je započata ostřelováním subatomárními částicemi - ty urychlí reakci a dodají ji potřebnou energii. Přeměna může též začít po použití silné bomby. Experimenty s ní zde před stovkami let prováděl goa'uld Thanos. Keloňané s naquadrií experimentovali, ale málem to skočilo katastrofou, později otestovali prototyp bomby, která byla o naquadrii obohacena, a tím začali další přeměnu. Země ji používá k pohonu hyperprostorového generátoru v X-302 a X-303.
Návleky


Touto technologií disponovala rasa zvana Atanikové. Tyto návleku mnohonásobně zdokonalují veškeré liské schopnosi. Po nasazení návleku na loket "uživatele" je do těla vyloučen virus, který zdokonaluje lisdké schopnosti. Návleky jsou účinné tak dlouho, než si tělo vyrobí proti němu protilátky. Fyziologie tok'rů a jaffů atanické návleky odmítá. Na návlecích je napsána tato věta: S obrovskou mocí přichází obrovská zodpovědnost a schopnost nést následky.
Orbánské nanity


Tyto nanity byly implantovány mladým Orbáncům do mozku. Díky nim pak měli schopnost přijímat velké množství informací. Ve 12 letech pak podstoupili Averium - při něm byly Orbánským dětem tyto nanity odebrány. Každý z orbánských lidí pak dostal jeden nanit a získá tím vědomosti toho, kdo jej měl. pokud nanit selže, je vyplaven do krve.
Prohlížeč mysli


Toto zařízení používal Nem na Daniela, aby si vzpomněl, co se stalo jeho družce Omoroce, která odešla na Zemi bojovat s goa'uldy.
Replikátorský hyperpohon


Replikátoři, aby co nejdříve dosáhly Apophisovy základny, se seskupili a stvořili něco, co urychlilo motory goa'uldské mateřské lodi tak, že letěla 800x rychleji.
Replikátoři


Replikátoři jsou velice vyspělou a inteligentní uměle vytvořenou rasou. Cílem všech replikátorů je vlastní reprodukce. Replikátoři jsou odolní vůči všem zbraním, ale nejlépe je ničí asi pozemské palné zbraně. Replikátoři jsou složeni z bloků, které spolu navzájem komunikují. Když dojde k rozdělení bloků, jsou schopny se opět složit do původního tvaru. Replikátoři byli Thorem zavlečeni i na Zemi, ale podařilo se je zničit. Jejich tvůrcem je robot se jménem Ries. Jsou schopni vstřebávat informace, a tak se stále učit. Díky asgardskému zařízení na zpomalení času byly uvězněni na jedné planetě, takže nyní mají Asgardi dostatek času na vyřešení problému s Replikátory.
Roshna


Na tuto látku navykli goa'uldi rasu Arise Boche. Způsobuje zřejmě něco, co neumožňuje spojení hostitele s goa'uldím symbiontem. Aris ji měl malých lahvičkách a přidával si ji do vody. Látka má světle modrou barvu.
Strážce


Toto zařízení chránilo planetu Letonu před útoky goa'uldů. Ke své činnosti potřebuje člověka. Vlastní zařízení chrání speciální silové pole.
Svatý kámen


Tímto zařízením ovládali počasí na planetě se jménem Madrona. Obyvatelé jej nazývali svatý kámen. Zařízení zde zřejmě zanechala nějaká mimozemská rasa, která byla na planetě před stovkami let. Pokud je zařízení z planety ukradeno, velmi se zhorší počasí - nastanou sněhové bouře, vichřice a prudké ochlazení.
Světlo


Nacházelo se na planetě, kde žil jeden chlapec jménem Loran. Způsobovalo na sobě okamžitou závislost. Pokud se do tohoto světla člověk zahledí, ztrácí pojem o čase, je omámený a nechce od něj odejít. Pokud pak člověk opustí planetu, má abstinenční účinky, deprese a sebevražedné sklony. Proto se zařízení musí pomu vypínat - po malých stupních.
Tobinské miny


Tyto miny obíhají kolem planety - Tobinu. Jsou náchylné na jakoukoliv střelbu. SG-1 se podařilo jednu z těchto min přeprogramovat na určitou frekvenci, při které explodovala.
Transformační loď


Tuto loď vytvořila a použila rasa Gadmerů, aby transformovala veškerý povrch planety a plně ho přispůsobila jejich fyziologii. Na lodi se nacházely vzorky DNA všech jejich živých organismů, včetně jejich znalostí, hudby,...
Tretonin


Tretonin se vyrábí z mladých goa'uldích symbiontů. Dokáže léčit věškeré nemoci stejně jako symbiont. Použítí tretoinu ale ničí imunitní systém - působí jako droga a ten, kdo jej přestane brát zemře. Tretoin byl na Pangaru pouze pro některé obyvatele, jeho výroba pro celou planetu nebyla možná. Teal'c a Bra'tac později začali Tretoin používat, protože přišli o své symbionty.
Trinium


Tento prvek je 100x lehčí a pevnější než nejkvalitnější pozemská ocel. Tolláni jej používali k výrobě svých bomb a Země má ze slitiny titanu a trinia vyrobený štít Iris.
Urgo


Tvůrce tohoto "zařízení" zvaného Urgo je Togar. Vynalezl Urga, kterého implantoval do mozků SG-1, Urgo měl za úkol prozkoumávat jiné planety a shromažďovat informace. Urgo si však kvůli nějaké chybě začal uvědomovat, co je zač.
Velonský kanon


Tento kanón pomohl vybudovat Orlin - jeden z antiků. Je to velice vyspělá zbraň, která měla obyvatele Velony chránit před goa'uldy. Oni ji však použili k válečným účelům a zničili se.
Vikářův prsten


Tento speciální prsten dokáže měnit počasí tak, že když se ho dotkne, z nebe "vyletí" jakýsi blesk a zasáhne ty, kdo jsou před ním. Byl předáván vikáři z generace na generaci.
Vynález proti Goa'uldům


Tyto několik cm dlouhé "červy" urkryl Machello do zařízení, kterým se čtou goa'uldské tabulky. Červi tak vniknou do těla a zničí goa'uldího symbionta. Pokud člověk v sobě symbionta neměl, způsobovali stav podobný schizofrenii. Když goa'uld zemře, ulyší hostitel Machellův hlas a zařízení mu tělo opustí uchem.
Zařízení na výměnu osobností


Pokud se tohoto zařízení dotknou dva lidé zárověn, je jejich vědomí přeneseno navzájem opačně. Přenést si své vědomí zpět ale nelze, protože si zařízení přenosy ukládá a kóduje. Toto zařízení bylo jedním ze strojů proti goa'uldům, které vymyslel Machello.
Genijská atomová bomba


Tyto vyvíjené atomové bomby chtěli Geniové umístit do hibernujících Wraiských mateřských lodí a zničit je. Po sekání s lidmi z Atlantidy měly být atomové bomby ještě obohaceny C4. Avšak Geniové měli řadu nedostatků - nedostatečnou ochranu před zářením, problémy s čištěním uranu a chybělo jim ještě mnoho let výzkumu, než by mohly být atomové bomby použity. S tímto jim ale pomohl dr. McKay.

První bomba byla otestována společně s Genii, další dvě pak byly vyměněny za C4 a použity ke zničení dvou mateřských lodí na orbitě planety s Atlantis.

 


 Lék proti wraitskému hladu


Dr. Zaddik po nálezu mladého Wraita vyvíjel sérum, díky kterému by Wraithové mohli jíst normální potravu místo vysávání lidské životní síly, ale nepodařilo se mu to. Jeho lék neúčinkoval a hlad u Wraithů ještě zhoršoval.
Olesijská loď


Tuto loď použila rasa Olesianů k zahnání vězňů a záchraně teamu pplk. Shepparda, když přistáli ve zdejší trestanecké kolonii a byli obklíčeni trestanci. Poté doprovodila puddle jumper z trestaneckého ostrova do jejich města.
Protein znemožňující Wraithům vysávání energie


Jedná se o látku, která znemožňuje Wraithům vysát z člověka jeho životní energii. Při krmení vypouští Wraithové do těla enzym, který vysátí energie umožní, ale tento protein tomu brání a vytváří reakci, při níž vnikají toxiny, které Wraitha otráví. Lék má také své negativní účinky - u 50% lidí, kterým je naočkován, způsobuje selhání plic a následnou smrt.
Rononova zbraň


Účinná zbraň, která je podle nastavení schopna buď pouze omračovat nebo i zabíjet. Je velice podobná Wraithským omračovačům, ale na rozdíl od nich je omračovací paprsek červený. Zbraň zřejmě používali i bývalí vojáci na Rononově domovské planetě - Satidě.
Úkryt ZPM


Bratrstvo Quidosan kdysi dostalo od Antiků ZPM, aby jej střežilo, než se pro něj některý z Antiků vrátí. ZPM bylo tedy ukryto. K jeho nalezení vede devět kamenů s čísly, které jsou ukryty na různých místech planety. Po správném vložení do podstavce (tak, aby byl jejich součet v každém směru 15) a přiložení rukou otevřou úkryt se ZPM. Při špatné kombinaci je člověkovi, který přiloží ruce, vyražen znak Bratrstva a on umírá.

 

Záchranné kóje


Tyto záchranné kóje mají za úkol udržovat člověka, který je do nich umístěn, ve stázi. Byly nalezeny na nižší orbitě planety v systému Cohall. V případě, že je tělo ve stavu, kdy všechny důležité orgány selhávají a tělo nemůže být znovu oživeno, má kóje bezpečnostní mechanismus - tzv. Vtisknutí. Vědomí člověka je tak uloženo do krátkodobé paměti a paprskem je pak vědomí přeneseno do člověka, který se ke kóji přiblíží.

Vtisknutí je pouze dočasné, vydrží jen několik hodin. V tomto čase je člověk ovládán cizím vědomím, aniž by se mohl jakýmkoliv způsobem bránit. Tento mechanismus byl do kójí zabudován, aby se umírající člověk mohl naposledy rozloučit nebo oznámit, co se mu přihodilo, když musel opustit loď právě v kóji.


SG-Portál.eu