Aschénské

Aschenské polohovací zařízení


Ascheni do těchto přístrojů ukotvují své hvězdné brány. Zařízení nahrazuje DHD a navíc také dokáže měnit polohu brány ze svislé na vodorovnou a zpět. To Ascheni využívají k transportu své úrody, kterou tak vypouštějí přímo z lodí.

Aschenský terminál


Aschenský terminál je něco jako počítačový server. Mohou na něm pracovat až tři osoby nezávisle na sobě. Terminál je připojen do sítě aschenského centrálního jádra. Terminál zobrazuje veškerá data pomocí trojrozměrného hologramu. Zajímavé je, že terminál pouze přijímá a odesílá data, proto nemusí být příliš výkonné. O veškeré výpočetní operace se starají centrální servery.
 


SG-Portál.eu