Antické

Hvězdná brána


Hvězdná brána je kruh o průměru necelých 6 metrů. Je vyrobena z minerálu zvaný naquadah, díky kterému se dobře absorbuje to obrovské množství energie. Brána se skládá ze dvou kruhů, ten vnější je statický a je na něm 9 zámků. Vnitřní kruh je otáčecí a je na něm 39 symbolů. Zámky jsou červené barvy a při "uzamčení" symbolu se rozsvítí krystal, který je uvnitř. Brána váží okolo 30 tun.
38 symbolů reprezentují hvězdná seskupení a poslední 39. reprezentuje výchozí bod, tedy místo, kde se právě nacházíte. Pokud spojíte 6 symbolů a výchozí bod, jste schopni bránu otevřít. 7 symbolů je minimální počet pro vytvoření červí díry, díky níž jste schopni cestovat přes celou galaxii během několika sekund. Vstup do červí díry se nazývá "horizont událostí", ve kterém jste rozložen na jednotlivé atomy a poté se červí dírou dostanete do druhé brány, kde vás ten samý horizont událostí zase složí. Antikové sem zabudovali řadu pravidel, díky kterým se nemusíte bát, že se vám při složení například místo ruky objeví noha atd...


Pokud brána dostane nějakou energii navíc, můžete použít 6 symbolů ke zvolení místa ve vesmíru, 7. symbolem zvolíte směr do jiné galaxie a na 8. místo připadne váš výchozí bod. Pokud červí díra vede přes sluneční erupci, může vás to přenést do minulosti nebo budoucnosti. Další problém nastává ve chvíli, kdy při vstupu do červí díry je brána zasažena nějakým silným elektrošokem. Poté červí díra přeskočí na jinou nejbližší volnou bránu.

Při nalezení brány v Gíze (viz. Film Stargate) nebylo poblíž žádné DHD (Dial Home Device, viz. níže), které by umožňovalo bránu použít. Proto jsme si setrojili vlastní, pomocí spousty počítačů a energie. Pokud by však nebylo dost energie k vytáčení, můžeme symboly zadat ručně a pro vytvoření červí díry pak již stačí nějaký elektrošok.

Stabilní červí díru lze udržet otevřenou maximálně 38 minut, pak se brána sama uzavře, díky bezpečnostnímu mechanismu, který je v bráně naprogramován.

DHD - Dial Home Device


DHD je zařízení sloužící k ovládání hvězdné brány. Obsahuje zdroj energie, který dovolí bránu spustit, ale není jí dostatek na otevření brány do jiné galaxie. DHD slouží k zadání adresy a k otevření brány. Na panelu je 39 symbolů, stejné jaké jsou na bráně a uprostřed je centrální krystal, který bránu aktivuje. Symboly jsou kolem tohoto krystalu uspořádány do dvou řad v kruhovitém tvaru.
Při otevření červí díry se krystal rozsvítí. Krystal má stejnou červenou barvu, jako zámky na bráně. V DHD je také naprogramováno několik set bezpečnostních protokolů, které se snaží průchod bránou zabezpečit. Brána samotná má těch bezpečnostních protokolů jen pár. Protože u naší brány nebylo "přibaleno" žádné DHD, sestrojili jsme si vlastní za pomocí počítačů. Po určitých dobách také dochází k automatické aktualizaci všech DHD kvůli planetárnímu posuvu.
Archiv vědomostí


Do tohoto zařízení vložili Antici své vědomosti o svém jazyku, kultuře, historii, technologiích a spoustu dalších věcí. Zařízení je připraveno pouze k jednosměrnému použití, takže se tyto informace do člověka přesouvají. Stačí, když někdo přiloží hlavu blízko k tomuto zařízení a podívá se přímo do něj. Nejdřív je otestován, jestli nemá v sobě symbionta a když nemá, zařízení člověka chytne, aby nedošlo k přerušení, a začíná přesouvání dat.

Pro mozek je to strašně moc informací, takže jako kompenzaci zvyšuje svoji aktivitu až na 100%. Jenže lidský mozek není na takovou aktivitu stavěný, a proto se začne poškozovat. Antický archiv začne potlačovat lidské vědomí, až nakonec člověk přestane vnímat okolí. Díky zvýšené aktivitě mozku je člověk schopen dosáhnout věcí, o kterých se mu ani nesnilo. Může spoustu věcí ovládat myslí, nebo i v menší míře léčit.

Genový manipulátor


Toto zařízení sloužilo především k léčení chorob, na které nestačili běžné schopnosti Antiků. Zařízení dokáže dekódovat DNA, najít poškození a opravit jej. Dokáže také vyhledávat specifické buňky v lidském těle a měnit nebo ničit je.

Zařízení má také schopnost měnit základní strukturu DNA, Antikové tedy zřejmě zapomněli sem zabudovat nějaká bezpečnostní opatření.

Holografická kniha


Holografická kniha byla nalezena na planetě, kam byl v roce 1945 poslán Ernest Littlefield. Toto zařízení fungovalo jako dorozumívací prostředek při jednání aliance čtyř ras.

Toto zařízení vypadá podobně jako DHD a má i stejný zdroj energie a je odolné vůči energetickým zbraním. Informace se zobrazují pomocí tzv. atomového modulu. Pod stropem místnosti je promítnuto 146 elementárních prvků, z jejichž vzájemné polohy se určuje požadovaná informace. Takhle se domlouvali Antikové, Asgardé, Noxové a Furlingové.

Interdimenzionální oko


Poté, co se v naší galaxii začal šířit mor, který Antikové nedokázali zdolat, hledali možnost, jak se mu vyhnout. Rozhodli se, že budou studovat tvory žijící v jiné dimenzi, a proto postavili Interdimenzionální oko. Zařízení vyzařuje neznámou formu energie, během níž dochází v mozku ke změnám a člověk je poté schopen vidět tvory z jiných dimenzí. Pro bezpečnost však člověk může vnímat jiné dimenze, jen pokud se dotkl zařízení. Ovšem pokud se někdo dotkne člověka, který se už dotkl aktivovaného přístroje, vnímá tvory z jiné dimenze také.

Pro změnu dimenze, kterou chcetet sledovat stačí jen změnit pořadí krystalů. Uprostřed zařízení je zdroj energie, který je obklopen dlouhými krystaly, jejichž barva se mění podle nastavené dimenze. Na jednom konci jsou pak výše uvedené malé krystalky sloužící ke změně sledované dimenze a na druhém konci jsou nápisy, které podrobně popisují k čemu slouží toto zařízení.

Komunikační rušička


Tato zbraň je schopna se 100% účinností likvidovat replikátory. Postavil ji O'Neill, když měl v hlavě podruhé nahranou databázi Antiků. Princip této zbraně je jednoduchý, ale přesto ji Asgardi nebyli schopni postavit.

Tato zbraň narušuje komunikaci mezi jednotlivými bloky replikátorů, a proto se již nemohou udržet ve stejném tvaru. Zároveň také zabraňuje replikátorům vyzařovat částice. Při použití této zbraně O'Neillem Asgardi shromáždili informace získané během výstřelu a byli ji schopni vytvořit v mnohem větším měřítku a tak zachránit svou domovskou planetu.

Komunikační terminál


Základem zařízení jsou telepatické komunikační kameny, tento terminál však jejich možnosti ještě rozšiřuje. Můžete komunikovat najednou až s osmnácti lidmi na neomezenou vzdálenost. Při zahájení komunikace je vybráno tolik lidí, kolik se jich pokouší o komunikaci. Do těchto osob se pak přenesou vědomí lidí, kteří komunikační portál aktivovali. Původní vědomí lidí je na dobu komunikace potlačeno. Nedochází proto k žádné vzájemné komunikaci.

Aby komunikační terminál fungoval, musí být na druhé straně člověk, do kterého se může vědomí přenést. Terminál však nemůže sám určit cílové místo, to je vybráno náhodně.

Léčící zařízení


Antické zařízení generující energetické vlnění, které má schopnost opravit nemocné nebo poškozené buňky, oživit mrtvého nebo dokonce oživit neživou hmotu. Toto zařízení je však určeno pouze pro Antiky, proto nelze použít na lidská těla, jeho síla je tak velká, že může způsobit vážné poškození mozku nebo šílenství.

Merlinův počítač


Merlinův počítač je velice vyspělá technologie. Tento počítač obsahuje důležité záznamy o vývoji zbraně proti povzneseným bytostem, díky které by bylo možné zničit Orie. V našem světě se zdá, jakoby počítač nepracoval, ale když při určité kombinaci kláves se dotknete počítače, ocitnete se ve vyšší dimenzi, ve které jste schopni počítač používat.

Počítač vyzařuje holografický obraz nad sebe a pomocí počítače můžete pokračovat na další stránky.

Ovládací křeslo


Antické křeslo se nachází snad na všech antických základnách. Pro jeho provoz je potřeba hodně energie, nejlepší je ZPM, ale dá se použít i velmi výkonný naquadahový generátor. Křeslo slouží také jako ovladač střel, které jsou používány na Antarktické základně i na Atlantis, ale také třeba na antických lodích třídy Aurora.

Kromě střel se křeslem dají ovládat některé jiné antické systémy. Tato technologie se ovládá pouhými myšlenkami a k jejímu ovládání je potřeba Antický gen. Pomocí této technologie byla na konci 7. řady zničena celá Anubisova flotila.Superzbraň


Superzbraň se nachází na planetě Dakara v jedné z hor. Je to vrchol antické technologie, je to zbraň, kterou nikdo neočekával, že Antikové postaví - zbraň schopná zničit samotný život. Kromě ničení života však dokáže i život vytvořit. Proto ji Antikové před miliony lety postavili. Kvůli moru, který vyhladil veškerý život v naší galaxii, se sem povznesení Antikové vrátili naposledy, aby použili tuto zbraň k vytvoření nového života.

Tuto zbraň tým SG-1 přeměnil a použil na Replikátory, které to nadobro zastavilo.

Transportní kruhy


Transportní kruhy fungují podobně jako Hvězdná brána, ale jsou postaveny na přenášení na mnohem menší vzdálenosti. Nejčastěji jsou využívány na lodích, kdy loď nemusí přistávat, ale stačí zastavit na orbitě planety a přes kruhy poslat vojáky, materiál, nebo cokoli jiného.

Po aktivaci kruhů dojde k rozložení člověka na atomy, stejně jako u brány a poté se zase složí. Díky malým energetickým nárokům a snadné přizpůsobitelnosti této technologie, jsou kruhy používány také v Pozemských lodích, jako alternativa Asgardských transportérů.

Zařízení na ničení hvězdných bran


Tato zbraň využívá jednu bránu ke zničení té druhé. Zbraň vystřelí skrz červí díru energii, která se v bráně ukládá. Pokud se kapacita brány naplní, naquadah ze kterého je brána vyrobena se začne pohybovat. Pak už jen stačí nepatrné množství energie a brána vybuchne. Výbuch brány je tak silný, že je schopen poškodit atmosféru planety a ta se stává neobyvatelnou.

Zbraň je sestavena z dvou řad sloupů uspořádaných do kruhu kolem brány. Kolem sloupů se vytvoří silové pole, které zamezí přístup ke zbrani, kvůli bezpečnosti. Výška silového pole je však omezena výškou sloupů, takže zbraň není ze shora chráněna. Existuje také jedno místo, mezi sloupy, široké asi metr, kudy se dá ke zbrani dostat. Zařízení vystřeluje dva paprsky, které se následně spojí a směřují přímo do středu brány, odtud červí dírou putují k bráně, kterou mají zničit.

ZPM - Zero Point Module


Téměř nevyčerpatelný zdroj energie vyrobený Antiky. Tento zdroj čerpá energii z vakuové energie ve svém vlastním subprostoru. Díky tomu i přes malou velikost dodává obrovské množství energie a nemůže dojít k přetížení a následné explozi. Je také postaven tak, že jeho teoretická životnost je až několik stovek milionů let.

Antikové tento zdroj energie používali tam, kde bylo vyžadováno neustálé napájení. Například ztracené město Atlantis, sem se dají zapojit 3 ZPM najednou přímo do speciálního podstavce a neomezeně ZPM se dá ještě přidat. Tři ZPM dokážou s tímto městem letět až do jiné galaxie a přitom držet nad městem štít pro udržení atmosféry. ZPM je také často v Antických základnách kvůli používání Antického křesla.

Tento zdroj energie se také dá využít pro vytvoření červí díry do jiné galaxie. Díky ZPM se dostala expedice na Atlantis a nebo s ním můžeme napájet vesmírné lodě, stejně jako to dělali dříve Antikové. Na Atlantis je bohužel od příchodu expedice neustále nedostatek těchto malých zázraků.


Detektor známek života:

Toto zařízení je standardně na každém puddle jumperu. Vejde se do dlaně a je na něm možné pozorovat polohu a pohyb živých objektů kolem sebe, a tak je možné objevit skryté nepřátele či se ukrýt před blížícím se nebezpečím.

Na display se zobrazují v podobě malých čtverečků všechny živé formy života v okolí - a to včetně Wraithů.Osobní štít:

Tento štít zaručuje tomu, kdo jej nosí, naprostou nezranitelnost - chrání jej před střelbou, pádem, silným energetickým polem, apod. Po aktivaci vytvoří kolem osoby zelené silové pole, kterým však nepronikne ani jídlo ani pití. Štít si po spuštění zapamatuje svého nositele a pak již na nikom jiném nefunguje, vypíná myslí - stačí se na vypnutí soustředit.DHD:

DHD neboli ovládací panel je umístěn téměř u každé Hvězdné brány a obsahuje zdroj energie. Slouží k zadání adresy a otevření Brány po stisknutí sedmi symbolů na panelu a prostředního "aktivačního" tlačítka.

DHD na planetách vypadá jako v naší galaxii, jen je stejně jako Brána modré. K zadávání adres u Bran, které jsou umístěny ve volném vesmíru, slouží DHD, která jsou umístěna přímo na lodích (v puddle jumperu nebo wraithské stíhačce). Vypadají odlišně od standardních DHD - mají šestiúhelníkový tvar a jsou tvořena tlačítky s jednotlivými symboly a uprostřed nich se nachází tlačítko pro aktivaci Brány.

Ovládací panel na Atlantidě má v sobě jako jediný v galaxii Pegasus umístěn krystal, který umožňuje spojení zdejší Brány s Bránou pozemskou. Krystal se dá z panelu vyjmout a nainstalovat do jiného DHD. Panel obsahuje ještě tlačítko, které zapíná a vypíná šít na Bráně.Hologram:

Antikové po sobě ve městě zanechali hologram, který popisuje jejich příchod do galaxie Pegasus i jejich velkého nepřítele. Jde o trojrozměrnou projekci, která je promítána tehdy, když se někdo postaví na vyvýšené místo u konzole. Tuto technologii objevil po příchodu Expedice do města dr. Beckett.Nouzový mechanismus:

Město Atlantis bylo opatřeno mechanismem, který oddělil město ode dna oceánu v případě, kdy docházela energie v ZPM a město by tak mělo být zcela zatopeno. Díky mechanismu tak Expedice po příchodu s městem vyplula na hladinu.Ochranný štít města:

Tento štít obklopuje celé město a chrání je nejen před útoky nepřátel, ale i před přírodními katastrofami. K jeho provozu je potřeba extrémního množství energie ze ZPM - naquadahové generátory na napájení nestačí. Štít také chránil město před vodou, když bylo potopeno pod hladinu oceánu. Štít lze napájet i surovou energií z blesků - tuto metodu použil McKay při bouři, aby město zachránil.Projekt Arcturus:

V laboratoři na opuštěné a zcela zničené planetě Antikové vyvíjeli zcela nový, nevyčerpatelný zdroj energie, proti kterému by ZPM bylo jako "alkalická baterie". Jednalo se o projekt Arcturus, tento zdroj by čerpal energii z vakuové energie našeho časoprostoru.

Při provozu tohoto zařízení však nepředvídatelně vznikají částice, které působí jako silná radiace, narušují ochranný obal zařízení a způsobují jeho přetížení - to se snaží vyrovnat zbraň umístěná nad antickou základnou. Zařízení pak bylo při testu dr. McKaye zničeno i s pěti šestinami sluneční soustavy.
Senzory:

Vnitřní senzory města

Město Atlantis disponuje vnitřními senzory, které jsou tak jako detektor známek života schopny zjišťovat známky život ve městě a jejich polohu. Dokáží také rozlišit typ známky života - zda patří lidem či někomu jinému. Senzory také dokáží zjistit přítomnost nějaké infekce či viru u nakažených osob. Pokud jsou nakažení ve městě zjištěni, město začne samovolně uzavírat jednotlivé části, aby zabránilo rozšíření nákazy.

Vesmírné dálkové senzory

Vesmírné dálkové senzory po nasměrování umožňují prozkoumávat vzdálené části vesmíru a zobrazovat v nich lodě. Expedice je použila k objevení Wraitských lodí. Byly objeveny zcela náhodou dr. Zelenkou.
stavy.
Stázová komora:

Tato komora dokáže vyvolat umělý spánek a pozastavit lidské životní funkce, ale nedokáže zcela zastavit proces stárnutí. Komora se dá nastavit, aby po určitých časových úsecích člověka opět probudila. Člověk tedy v této stázové komoře může přežít i několik tisíc let.

V jedné z těchto komor na Atlantidě byla nalezena dr. Weirová, která byla nalezena po 10 000 letech. Ve stázových komorách byla rovněž umístěna posádka Antické válečné lodi se jménem Aurora, posádka by však proces oživení již nepřežila. A tuto komoru na Antarktické základně na Zemi použil i plk. O'Neill.
Stroj času:

Jedná se o upravený puddle jumper, který má v zadní části podlouhlé zařízení, schopné cestovat časem. Zařízení vyvinul Antik se jménem Janus, ale po přesunu dr. Weirové do minulosti jej musel zničit (avšak SG-1 tento stroj času nalezla, takže není jisté, jestli nebyl pouze dopraven do jiné galaxie?!).

Transportér:

Toto zařízení umožňuje rychlou přepravu lidí a věcí po celém městě. Uvnitř zařízení se nachází panel s mapou města. Po dotknutí se určitého bodu na mapě vás zařízení na toto místo transportuje. Tato technologie je shodná s technologií transportních kruhů, které vynalezli rovněž Antikové.

Vězení:

Jedná se o středně velkou klec, která se po uzavření dveří ze všech stran obklopí silovým polem, takže z ní není možné uniknout. Expedice v něm držela zajatého Wraitha, kterého zkoumala a zkoušela na něm lék proti vysávání lidí.
 


SG-Portál.eu