Wraithské

WRAITH DART

Malá, uši-drásající stíhačka pilotovaná nejméně jedním Wraithem, přesná kapacita lodi není známa. Je schopná dosahovat neuvěřitelných rychlostí a cestovat mezi světy skrz hvězdné brány. Darty využívají stejného modrého omračovacího paprsku jako wraithské pušky.

Wraithský Dart o sobě dává vědět hlasitě palčivým hlukem, který vydává za letu. Je vybaven bezkontaktním paprskovým transportním zařízením přenášejícím zejména zajatce(potravu) do lodi, kde je osoba dematerializována, uložena do paměti stíhačky a po návratu na mateřskou loď zpět zhmotněna a zkonzumována hladovými Wratihy.

S Darty se setkáváme hned v prvním dílu, od té doby se vyskytují téměř v každém další epizodě, kde se vyskytují Wraithové.
 

WRAITH HIVE SHIP

Robustní wraithská mateřská loď, domov nesčetného množství po staletí hybernujících Wraithů. Obrovská loď je schopná mezihvězdného cestování a přistávání na povrchu planet.

První hnízdní loď, na kterou Atlantis tým narazil při svých výpravách byla ukryta pod povrchem jejich domovského světa -- a to tak dobře, že již nebylo možno ani poznat, že se o loď jedná. Neboť za dlouhá léta loď obrostla vysokými stromy a jinými křovinami. Pouze Strážce a malá skupina wraithských válečníků střežili zbytek jejich hybernující rasy; když byl Strážce zabit, začali se spící tvorové pomalu probouzet.

Loď pojme nespočet hybernačních komor a je vybavena nejméně jednou celou pro zadržení lidských osob po dobu než z nich Wraithové vysají život.

Existue nejméně 21 wraithských mateřských lodí, které se nacházejí ve stejném kvadrantu galaxie Pegasus jako Atlantis a celkově je jich nejméně 60.

Hned v úvodním díle jsme se s jednou setkali, aniž bychom ji však poznali, více se nimi setkáváme až při obléhání Atlantis - The Siege I, II a III a pak samozřejmě v dílech Lost Boys a The Hive.
 

WRAITHSKÝ KŘIŽNÍK

Doprovod pro wraithské mateřské lodě. Križníky jsou v porovnání s mateřskými loděmi menší. Plavidla jsou vybavena nespočtem wraithských zbraní, avšak zdá se, že nedisponují hangáry pro wraithské darty, tomu nasvědčuje i chování stíhaček po zničení mateřské lodi -- uskuteční kamikaze.

V případě ztráty doprovázejících mateřských lodí křížníky zpravidla skočí do hyperprostoru a připojí se k jiné flotile. Není známo zda musí během hyperprostorového letu uskutečňovat přestávky jako je tomu u mateřských lodí.

Křižník můžeme poprvé letmo zahlédnout při průzlumné misi v díle 1x17 - Letter From Pegasus, dále v dílech The Siege Part I, ale mnohem lépe si je prohlédneme v druhém a třetím, pak až v 2x05 - Condemned.
 

WRAITHSKÁ PRŮZKUMNÁ LOĎ

Wraithská loď, menší než křižník, ale větší než Dart. Loď je lehce ozbrojená, snadno zničitelná. Nedisponuje štítovými technologiemi. 

WRAITHSKÁ ZÁSOBOVACÍ LOĎ

Zásobovací loď, strukturou téměř totožná s wraithskou mateřskou lodí, má na
palubě velké místnosti s lidskými těly uchovávanými v kokonech, které slouží jako zásoby čerstvého jídla pro Wraithské mateřské lodě.

Takovéto lodě dovážejí zásoby mateřským lodím, které jsou zrovna na dlouhodobé misi a nebo obléhají planetu.
 

Průzkumná sonda Wraithů 

Pokud Wraithové jdou na neznámou planetu, nejdříve na ni pošlou sondu. Wraithské sondy mají kulovitý tvar, jsou plně automatizované a k jejich transportu není třeba loď ani brána - sondy dokáží samy cestovat vesmírem nadsvětelnou rychlostí. Každá sonda je vybavena množstvím senzorů které se ukrývají v šesti kulovitých výstupcích na jejím těle. Jako průzkumné zařízení nemají tyto sondy žádný druh zbraní - dokonce nejsou vybaveny ani energetickým štítem. Tuto nevýhodu však nahrazují materiálem ze kterého jsou vyrobeny a který odolá i velmi silným energetickým výbojům.


SG-Portál.eu