Antické

Atlantida

Části města Atlantis
 

Místnost s bránou - je atlantská místnost s bránou je obrovská a tudíž vhodná jako shromaždiště před odchodem pro skupiny vojenských jednotek nebo obrovké expedice. Hvězdná brána je umístěna na vyvýšené plošině, která umožňuje přístup z mnoha různých stran pro případ včasné zdravotnické pomoci nebo náhlé evakuace personálu. Před bránou je několik schodišť, po kterých se lze snadno a rychle dostat přímo do řídících a konferenčních místností. Ve druhém podlaží se na každé straně nachází malá terasa s vyhlídkou na bránu a otevírací strop umožnuje jumperům snadný přístup k bráně.

Řídící (operační) místnost - se rozprostíra napříč, nad okolím brány. Místnost je řídícím centrem pro celou atlantskou základnu. Je vybavena množstvím řídících stanic umožňujících monitorování a správu základny. V místnosti se také nachází antická verze D.H.D, která umožňuje pomocí tlačítek vytáčet stargate adresy. Odsud může také personál kontrolovat silové pole před bránou (obdoba pozemské iris), nahlížet do antické databáze adres, spravovat rozdělení energie dodávané městu a městské komunikační systémy a mnoho dalšího.

Projekční místnost - Tato místnost obsahuje velké 3-rozměrné holografické rozhraní, které umožňuje uživateli pozorovat zaznamenané informace. V této místnosti může být promítána historie Antiků stejně jako jejich hvězdné mapy a mnoho dalšího pomocí ovládácího panelu před projekční konzolí. Strop je perfektně přizpůsoben pro zobrazení pozice Atlantisu v Pegasuské galaxii, stejně jako světy, které byli osídleny lidskou formou života před mnoha tisíciletími.

Lékařské oddělení - oddíl města určený pro nemocné a zraněné pacienty, kteří vyžadují neustálou péči a dozor. Zařízení je také velice dobře vybaveno pro biologický výzkum, například umělé vytvoření antického genu a jeho implantace dalším osobám nebo rozbor nebezpečných biologickcýh virů. Oddělení je vedeno doktorem Carsonen Beckettem, právě díky jemuž byl antický gen uměle vytvořen a úspěšně odzkoušen.

Hangár pro puddle jumpery - Atlantis je vybaven rozlehlým kruhovým hangárem pro Puddle Jumpery, který je složen z mnoha podlaží určených pro tato malá plavidla. Tato místnost je umístěna přímo nad místností s bránou. Pilot si vybere loď a přesune se s ní doprostřed místnosti, kde se pod ním rozevře podlaha a on může sestoupit přímo před bránu, což mu umožní snadný průlet bránou. Lodní ovládání samozřejmě umožňuje i otevření střechy hangáru, kudy lze vyletět pryč z města.

Konferenční místnost - je jednoduchá místnost s velkým stolem, kde tým pravidelně před každou misí podstoupí nezbytný briefing a další důležité schůzky a jednání. Konferenční místnost je napříč místostí s bránou a přímo přístupná z řídící místnosti. Řada členitých dveří se otevírá do teras odkud je přímo vidět hvězdná brána.

Obytné prostory - Atlantis je podpořen nespočtem personálu a jelikož Antikové byli také lidé, nemohlo být ubytování pro členy expedice ze Země lepší než to, které po sobě Antikové zanechali. Některé místnosti obsahují několik postelí pro několik jedinců, například pro rodiny. Místnosti pro jednotlivce jsou samozřejmě o něco menší.

Zemnící stanice - Atlantis má mnoho hromosvodů, všechny vedou energii z blesků do 4 uzemňovacích stanic. Ty veškerou energii prostě svedou do moře. Pokud by však byli všechny zemnící stanice vyřazeny, energie by se začala kumulovat v chodbách, které jsou zhotoveny ze supravodivých materiálů, což by mohlo mít nedozírné následky.

Motory hyperpohonu - Atlantis je vybaven generátorem hyperpohonu, díky kterému je schopen intergalaktických letů. Spotřeba energie pro takovéto lety je však enormní.

Vězení - má vestavěný ochranný štít, který ochraňuje ostatní osoby stojící u ní proti vězňům. Ochranný štít se automaticky vypne po otevření dveří cely.

Transportéry - jsou rozmístěno v klíčových oblastech Atlantidy a fungují také jako výtahy.

Energetický štít brány - je integrovaná ochrana brány, kterou lze aktivovat stiskem tlačítka na DHD. Tento štít je jakousi obdobou pozemské IRIS. Jeho přítomnost je vzhledem k mnohaleté válce s Wraithy logická, nebýt štítu by Atlatida byla jen další Wraithskou kolonií.

Energetické centrum města - je místnost s několika přístupovými terminály a panelem se sloty pro 3 ZPM. Prostřednictvím terminálů lze z tohoto stanoviště regulovat zásobení města energií a rovněž spotřebu energie. Nachází se ve spodní části centrální věže.

Biometrické senzory zobrazují polohu veškerých živých organismů na Atlantis. Senzory dokáží také na základě přijímaných informací odlišit od sebe různé druhy životních forem.

V Atlantidě se ještě nachází několik vědeckých laboratoří. Mnoho z těchto zařízení se nachází přímo ve velící věži. Město samo o sobě je tak obrovské, že ještě nebylo z velké části prozkoumáno a určitě ještě obsahuje mnoho antických zařízení, které čekají na prozkoumání a využití druhou generací lidského druhu

 

tarodávné město Antiků, které vystupuje v legendách mnoha národů Tauri. Atlantis byla původně umístěna na Tauri - bylo to poslední město, které zde Antikové postavili. Později, když se Antikové rozhodli kolonizovat Paegasovu galaxii (mimo jiné se tam také snažili utéct před morem, který decimoval naši galaxii), přesunulo se město tam.
Tento přesun umožnila jedinečná konstrukce města, která nemá ani u antických technologických výtvorů obdoby. Město totiž funguje zároveň jako mezihvězdné plavidlo. Ve spodní části centrálního podstavce jsou umístěny motory pro cestování hyperprostorem. Rychlost kterou je schopno město dosáhnout však není známa - v archivech Antiků tento údaj zatím nebyl nalezen a Tauriové nikdy s městem nevzlétli - jednak neměli dostatek energie, a jednak k tomu nebyl nikdy důvod.
Atlantis je primárně napájena třemi Z.P.M. Pro plný chod města postačují dva moduly, jeden je záložní pro posílení štítů v případě útoku, nebo pro aktivaci a napájení hypermotorů pro mezihvězdné cesty. Poté co se Atlantis vynořila, byla k jejímu oživení spotřebována veškerá zbylá energie. Tauriové pak dokázali napojit na energetické systémy města své naquadahové generátory. Stačily sice k zajištění chodu města a jeho udržení na hladině, neměli ale dostatečnou kapacitu aby mohly napájet pasivní ani aktivní obranné systémy.
Nejdůležitější obranu Atlantisu zajišťuje antický energetický štít. Tento štít je dostatečně silný na to, aby odolal útoku jakéhokoliv rozsahu - doba po kterou vydrží štít vztyčený záleží pouze na množství energie, které mají jeho generátory k dispozici. Pro jeho aktivaci je však třeba aby město bylo napájeno minimálně jedním Z.P.M. Štít vytváří celkem tři generátory tvořící vrcholy rovnostranného trojúhelníka v jehož středu je hlavní věž. Štít je jako většina dalších systémů obsluhován z kontrolní místnosti.
Atlantis je také vybavena aktivními obrannými systémy - jsou to zbraňová centra známá z obranných základen v antických koloniích. I v případě atlantisu jsou tyto systémy ovládány z kontrolního křesla.
Vzhledem k velikosti města by byla pěší chůze v mnoha případech poněkud nepraktická - proto je Atlantis vybavena systémem transportérů, který zahrnuje všechny její části.
Nejdůležitějším bodem celého města je jeho střední část s hlavní věží. Zde je umístěno kontrolní centrum, místnost s bránou, ve spodní části věže jsou hangáry pro puddle jumpery a v její vrchní části je pak otvor, kudy mohou tyto lodě vylétat. Kromě toho je zde umístěn tunel, vedoucí z hangáru přímo do místnosti s bránou. To umožňuje aby lodě samotné bránou procházely. Hlavní energetický distribuční systém je taktéž umístěn ve spodní části hlavní věže, hned nad hypermotory.
Šest okrajových částí města obsahuje vše, co Antikové považovali za nezbytné - jsou zde laboratoře, skladiště, ubytovny, ošetřovny, cely a spousta dalších místností, o kterých nikdo netuší k čemu vlastně slouží :-)
Když Antikové Atlantis opouštěli, potopili ji na dno oceánu aby nepadla do rukou Wraithům a ti si tak mysleli, že s ní odletěli zpět do naší galaxie. Jediné co ji po desítky tisíc let drželo pohromadě byl vztyčený štít - ten zabraňoval pronikání mořské vody do města. Během let však byly postupně všechny tři zdroje energie vyčerpány a když přišli Tauriové a město ožilo, štít se zhroutil a Atlantis zaplavila voda. Mezi tím se však Elizabet omylem vrátila do minulosti do doby, kdy Antikové Atlantis opouštěli. Podařilo se jí jednoho z nich přesvědčit, aby naprogramoval bezpečnostní mechanismus díky kterému se Atlantis vynoří v případě selhání štítu. To se také stalo a Atlantis tak přežila příchod Tauriů (mimochodem - tohle je nádherný příklad rodičovského paradoxu).
Tauriům se později náhodou podařilo objevit na jedné ze svých výprav sesterské město Atlantisu. Toto město bylo tisíce let pohřbeno pod zemí a z velké části zničeno, pravděpodobně útokem Wraithů. Uchovala se však jeho centrální část s kontrolní věží. V sesterském městě nalezli Tauriové hangár plný puddle jumperů a také několik stovek trubců - tyto věci poté získali od obyvatel planety výměnou za jídlo a lékařskou pomoc.

 

PUDDLE JUMPER 

Antické víceúčelové plavidlo válcovitého tvaru s aerodynamikou navrženou pro cestování bránou. Každá loď je vybavena nejméně šesti drony. Motory, které se nacházejí po stranách a dodávají plavidlu potřebnou manévrovatelnost a rychlost, musí být před průletem bránou zasunuty do trupu lodi.

Puddle Jumper (pojmenovaný takto Majorem Johnem Sheppardem -- skutečné antické pojmenování není známo) má zabudované maskovací zařízení, které jej činí neviditelným jak pro obyčejné oči tak pro pokročilé detekční senzory. Maskování může být aktivováno během letu i po přistání kdy je zbytek systémů vypnut.

V Jumperu je místo pro asi tucet pasažérů, pro případ záchranné mise, včetně místa pro pilota a spolupilota v přední části lodi. Loď však není vhodná pro delší cesty, neboť se na ní nenachází žádná odpočívadla ani zařízení pro hospitalizaci zraněných. Plavidlo lze oddělit přepážkou na dvě části, přičemž v zadní části pro posádku jsou stále přístupny některé důležité systémy, jako je například zasouvání motorů.

Ačkoli může být Puddle Jumper pilotován ručním řízením, sekundárně jej lze ovládát i přes myšlenkové rozhrání. Dobrým příkladem je snadné zobrazení potřebných informací o geografické poloze na předním "skle" pouhým pomyšlením na ně. Centrální konzole se nachází na místě mezi sedadlem pilota a spolupilota a obsahuje modifikované DHD umožňující lodi přímý přístup k nejbližší Stargate a vytočení adresy. V okamžiku kdy se Jumper ocitne ve vzdálenosti několika metrů před bránou, automatické systémy převezmou řízení a navedou loď skrz horizont událostí.

Loď může dosahovat úchvatných rychlostí -- ale co je snad ještě působivější je schopnost zabrzdit takřka na místě (například při návratu na atlantis po průletu bránou).

V Atlantis je nejméně jeden hangár pro Puddle Jumpery.

S Jumpery se setkáváme hned v prvním dílu, od té doby se vyskytují téměř v každém další epizodě.

 

Puddle Jumper je nejmenším typem lodi, jaký Antikové stavěli. Má válcovitý tvar a průměr necelé tři metry - to jí umožňuje projít i hvězdnou bránou. Loď je poháněna párem podsvětelných motorů, které jí dovolují dosáhnout maximální rychlosti 270 000 km·s-1. Kvůli své velikosti však neobsahuje žádný druh hyperpohonu. Motory se skrývají v postranních panelech, které se v případě potřeby vysunou z boku lodi.
Zbraňové systémy lodi tvoří trubci - každá loď jich nese nejméně šest. O jiných zbraních není nic známo. Zbraňové systémy lodi jsou ukryty na stejném místě jako motory.
Loď nemá žádný druh energetického štítu. Je však vybavena sofistikovaným maskovacím zařízením, což ji činí naprosto nedetekovatelnou. Kromě toho je její plášť z materiálu, který dokáže velice účinně absorbovat energii. Díky tomu je loď imunní proti zásahům menší intenzity.
Loď lze ovládat dvěma způsoby. Jednou možností je ruční řízení pomocí ovládacího panelu lodi. Druhá možnost je, jak už to u většiny antických zařízení bývá, ovládat loď pouze myšlenkami.

AURORA

Aurora je antická válečná loď vyslaná v době válek s Wraithy na speciální průzkumnou misi, na které měla zjistit slabinu Wraithů. Slabinu nejspíš zjistila, avšak byla těžce poškozena v bojích s Wraithy a její posádka musela přejít do hybernačních komor, kde strávila přes deset tisíc let. Po zapojení ZPM v Atlantis byl vyslán dálkový signál, který ji navedl zpět k Atlantis, kam by současnou rychlostí dorazila za 42 miliónů let. Stav lodi po deseti tisících let byl žalostný, neví se, zda byla loď stále bojeschopná, či opravitelná pozemskými technologiemi.

Tuto loď se podařilo nalézt pomocí dálkových senzorů Atlantis na okraji galaxie Pegasus. Daedalus k ní doletěl a Sheppardův tým se na ní přenesl pomocí asgardské transportní technologie. Na její palubě nalezl posádku v hybernačních komorách, které je sice dokázali udržet při životě, částečně zpomalit stárnutí, ale po jejich opuštění by už nebyli schopni dalšího života. Rodney podrobnějším prozkoumáním zjistil, že mezi sebou komory komunikují a pomocí jedné volné se k nim připojil John. Lodní počítač byl stále v provozu, ale kvůli zásahu wraithů dosti zmanipulován. Na posledním místě za zmínku stojí stále funkční autodestrukční systém, což bylo poslední věcí, kterou se o Auroře podařilo zjistit.

S touto lodí jsme se setkali pouze jednou jedinkráte v díle 2x09 - Aurora.

 

Antická bitevní loď, která sloužila během prvních bojů s Wraithy v Paegasově galaxii. Tato loď byla primárně určena pro výzkumné mise, jejím úkolem bylo najít slabinu v technologii Wraithů kterou by mohli Antikové využít k jejich porážce.
V této misi Aurora sice uspěla, nicméně na cestě zpět k Atlantisu, když byla veškerá posádka ve stavu stáze, byla loď napadena, poškozena a deaktivována. Poté ji Wraithové nechali na okraji PAegasovy galaxie.
Když Tauriové zapojili Z.P.M. do systémů Atlantisu, kromě jiných systémů aktivovali také subprostorový maják. To mělo za následek reaktivaci Aurory a její zachycení dálkovými senzory Atlantisu. Mezi tím ji však našli i Wraithové a snažili se ji využít k vývoji nového druhu hyperpohonu.
Protože Aurora byla vybavena pouze pomalejším druhem antického hyperpohonu, obsahovala stázové komory pro všechny členy její posádky. Ty chránily posádku na dlouhých cestách. Komory byly navzájem propojeny a antikové uvnitř nich mohli navzájem v reálmén čase komunikovat ve virtuálním světě. Díky tomu se mezi ně vetřel jeden z Wraithů který se tak snažil získat informace o mezigalaktickém hyperpohonu.
Loď se zdá být standardní antickou bitevní lodí, jakých operovaly v Paegasově galaxii desítky. Vybavena je odlehčenou verzí hyperpohonu, takže vzhledem k jeho maximální rychlosti není moc praktické s ní cestovat mezi galaxiemi. Vzhledem ke stavu v jakém ji však Tauriové našli se nedají určit její obranné ani útpočné systémy a je tedy de facto bezcenná.
Poté, co se posádka dozvěděla že byli oklamáni Wraithem a že jsou ve skutečnosti ve stavu stáze už více než 10 tisíc let, byla loď zničena aby se Wraithům nedostaly do rukou informace o Antickém hyperpohonu.
Později byla na planetě Taranis objevena sesterská loď Aurory. Tato loď sice nebyla natolik poškozena jako Aurora, ale ani tak nebyla schopna podsvětelného letu. Po menších nesnázích, kdy se McKay pchatil s opravou štítů a oživením hyperpohonu se však loď podařilo dostat z planety, byla opravena a obyvatelé Taranisu přilíbili za pomoc při záchraně jejich národa že umožní Tauriům loď využívat.

 

Popis

Byla to série antických bitevních lodí během jejich války s Wraithy. Expedice se setkala jen se čtyřmi známými loděmi této třídy od odchodu Antiků z galaxie Pegasus, nepočítáme-li lodě Asuřanů (Replikátorů). Jméno třídy lodi, kterou používali antikové, nebylo nikdy odhaleno. Je považována za nejpokročilejší třídu válečných lodí, jaké kdy byly vytvořeny, pouze asgardská modifikace Daedala, je vnímána jako konkurenceschopná, alespoň pro starší varianty lodě. Jestli s ní mohou soupeřit mateřská loď Oriů nebo asgardská loď třídy O'Neill, není známo, ale jedna loď třídy Aurora při plné kapacitě zbraní a energie, je více než dost na flotilu wraithských mateřských lodí, nebo goa'uldských Ha'taků.

Existují minimálně tři varianty lodí třídy Aurora, lišící se nejen velikostí, ale i interiéry, můstkem, chodbami, ale hlavně vězeňskými prostory. Je pravděpodobné, že Asuřané využívali starší typy lodí třídy Aurora (pravděpodobně i slabší), které byly podobné velikostí lodi Aurora, protože měli přístup jen k technologii, která byla vyvinutá do okamžiku, než opustili Antiky. Novější plavidla, jako např. Orion, jsou z doby, kdy Antikové opouštěli galaxii Pegasus a jsou tedy větší, luxusnější, podstatně odolnější a pravděpodobně i silnější a výkonnější, protože byly technologie modernizovány, jak válka s Wraithy postupovala. Třetí varianta je někde mezi těmito dvěma a používali ji potom Cestovatelé, ale jejich jméno lodi není známo (SGA 2x09 - Aurora, 2x19 - Peklo, 3x05 - Potomci, 4x05 - Cestovatelé).

Základní technologie
Energie a energetické systémy

Ačkoli je nezjištěné, jaký je hlavní zdroj energie, Antikové příležitostně nainstalovali ZPM, což lodi dodalo extra energii. Ale dokonce i bez nich dokážou vydržet po dlouhou dobu. Když se s touto lodí poprvé setkala expedice, byla stále aktivní a dokonce i ve stázových komorách dokázali Antikové vydržet 10 000 let i bez ZPM (SGA 2x09 - Aurora, 3x10 - Návrat).
Komunikace, velící a řídící systémy

Tyto lodě mají subprostorovou komunikaci, která jim umožní vysílat nouzové signály, nebo komunikovat v reálném čase s jinými plavidly na mezihvězdné vzdálenosti. Mohou také ostatním lodím projektovat stabilní hologram, schopný také přenášet zvuk, ale zvuk nemůže být přenesen zpět vysílající lodi. To může být právě z důvodu, že je velký rozdíl rychlostí a vzdálenosti mezi loděmi, nicméně pokud jsou poblíž a cestují stejnou rychlostí, je to možné. Na lodi jsou také ovládací konzole a křeslo, ze kterých lze ovládat různé systémy celé lodi (SGA 3x10 - Návrat, 4x05 - Cestovatelé).
Obranné systémy

U štítů bylo prokázáno, že napodobují tvar lodi. Umožňují chránit loď, aby vydržely intenzivní palbu, i když jim je dodávána poměrně malá energie. Bylo také prokázáno, že vydrží velké teplo a tlak z výbuchu velké sopky na více jak 4 sekundy, i když loď má málo energie na to, aby provedla krátký hyperprostorový skok na orbitu planety (SGA 2x19 - Peklo, 3x01 - Země nikoho, 4x05 - Cestovatelé).

Nicméně trup lodi se zdá mnohem méně odolný, utrpí velké škody i od railgunů, nebo raket z F-302 a snadno proniknou i plazmové paprskové zbraně Asgardů. Wraithské energetické zbraně z křižníku, mohou zničit jednou dobře mířenou střelou i můstek (SGA 4x11 - Všechny mé hříchy budou vzpomenuty, 4x05 - Cestovatelé).
Pohonný systém a hyperpohon

Tato třída lodí má nejrychlejší známé podsvětelné motory. I když typická jejich rychlost je podobná, jako u lodí Asgardů a Tau’ri, mohly být upraveny až na rychlost 99,9% rychlosti světla. Není ale známo, zda to vyžaduje ZPM (SGA 3x10 - Návrat).

I když není známa žádná loď třídy Aurora, která by měla mezigalaktický hyperpohon, bylo možné, aby posádka lodi upravila motory hyperpohonu tak, aby mohli cestovat do jiných galaxií. Je možné, že tento limit byl úmyslný, aby se případně zabránilo Wraithům upravit svůj hyperpohon, pokud by nějakou loď s funkčním hyperpohonem ukořistili a mohli tak cestovat do jiné galaxie. Dokonce aniž by se upravil hyperpohon na těchto lodích, jsou mnohem lepší než všechny ostatní formy mezihvězdného hyperpohonu a je možné, že tento hyperpohon je schopný rychlosti asgardského hyperpohonu, zvlášť pokud byly vybaveny ZPM (SGA 2x09 - Aurora, 2x19 - Peklo, 3x01 - Země nikoho).
Stázové komory

Na ochranu posádky v případě kritických poškození, je loď vybavena několika sty stázových komor, nebo alespoň tolik, že pojmou celou posádku. Ve stázi šla mysl každého jedince propojit s hlavním počítačem lodi do virtuální reality, kde je možná interakce a ovlivňování, ale po dlouhé časové období (10 000 let), stázové komory nechránily před stárnutím. Je ale známo, že stázové komory na palubách těchto lodí, nebyly tak účinné ve zpomalování procesu stárnutí, jako jsou na Atlantis (SGA 2x09 - Aurora).
Útočné systémy

Tyto lodě se můžou pyšnit arzenálem zbraní, jako jsou střely (Drony), které jsou schopné zničit wraithskou mateřskou loď za pouhé sekundy a prokázaly schopnost obejít štíty, které používají Asuřané a Goa’uldi, s velkou lehkostí. Střely jsou velmi přesné a mohou ničit více cílů najednou, a dokonce i potom, co je jeden z cílů už zničen (SGA 3x01 - Země nikoho).

Loď je také vybavena několika konvenčními energetickými zbraněmi, které jsou neřízené a mnohem méně výkonné než střely, ale stále schopné zničit např. loď Cestovatelů a způsobit značné škody na wraithské mateřské lodi (SGA 4x11 - Všechny mé hříchy budou vzpomenuty).

Známé interiéry lodi
Můstek

Můstek kontroluje většinu, ne-li všechny základní systémy nezbytné pro funkci lodi. Nachází se ve středu horní části lodi a vepředu je veliké okno. Můstek se skládá z panelů a displejů, podobných těm na Atlantis v operačním středisku. Některé návrhy také uvádějí ovládací křeslo pro navigaci, které dovoluje osobě s ATA genem ovládat všechny funkce lodi. Toto křeslo se liší od jiných ovládacích křesel Antiků, jako třeba toho na Atlantis, nebo Zemi. Je pravděpodobně méně pokročilé, ovládané jen uživatelovou rukou, spíše podobné těm na Jumperech (SGA 3x01 - Země nikoho, 4x05 - Cestovatelé).
Pomocná řídící místnost

Podobně jako na Atlantidě mají tyto lodě sekundární řídící centra, ze kterých může být loď řízena, pokud je třeba můstek zničen nebo poškozen. Z této pozice byl člen posádky schopen sledovat aktivitu jednotlivců po celé lodi, skenovat známky života a řídit přístupy do chodeb. Četné řídící konzole byly přítomné v místnosti, které jsou podobné, jako na Atlantis.

Plukovník Sheppard našel jednu takovouto místnost, když byl na lodi Cestovatelů a můstek byl zničen křižníkem Wraithů. I přesto byl schopný vypustit střely na nepřátelskou loď a určit, kolik Wraithů je na lodi. Stačí, když je konzole aktivována a může ji pak používat kdokoliv (SGA 4x05 - Cestovatelé).
Vězení

Lodě obsahují vězení, která jsou užívána pro zadržování vězňů a jsou jen ze železných tyčí, která se zdála přiměřená pro zadržení nepřátel. Na Auroře byly cely prázdný prostor, rozdělen na dvě části a mezi tyčemi bylo silové pole. Na jiných lodí třídy Aurora, se cely zdály být méně pokročilé, ale přidaná silová pole, dělala cely podobné, jako v městské lodi (SGA 2x09 - Aurora, 4x05 - Cestovatelé).


Zbraňová ovládací platforma (křeslo)

Mnohé z vlastností těchto lodí jsou podobné jako u městských lodí. Zahrnují i místnost s ovládacím křeslem, známé také jako zbraňová ovládací platforma. Křeslo je umístěno ve středu místnosti, které dovoluje používat lodní střely. Pravděpodobně se s ním mohlo ovládat i řízení lodi a ostatní zbraně. Místnost je umístěna v zadní části lodi a obsahovala vizuální obrazovku na zdi, na které bylo zobrazení některých systémů (SGA 4x05 - Cestovatelé).


Ostatní interiéry lodi

Loď obsahovala samozřejmě mnoho dalších prostorů, o kterých se ovšem skoro nic neví, ale byly v seriálu zmíněny, takže je aspoň vyjmenuji.
Kapitánova kajuta
Sklad střel - pravděpodobně podobný, jako na městské lodi
Hangár pro použití Jumperů. Plavidla této třídy obsahují nejméně tři hangáry, i když může existovat více.
Chodby a další

Známé lodě

Je známo, že Antici ovládali celou flotilu těchto bitevních lodí, které byly použity ve válce proti Wraithům, pravděpodobně s mnoha loděmi vybavenými ZPM. Na konci však válku prohráli a většina lodí byla zničena. Není ovšem známo, zda to byla jejich nejsilnější loď. Bylo známo několik těchto lodí, které se objevily po příchodu expedice na Atlantis. Stručně se na ně podíváme.
Aurora

Tuto loď objevila expedice po zprovoznění dálkových senzorů na Atlantis a vyslaly k ní Daedala. Loď se ztratila na okraji galaxie Pegasus a byla vážně poškozena Wraithy. Posádka byla ve stázi a našli tam připojeného i Wraitha, který se snažil zjistit informace o umístění Země a o mezigalaktickém hyperpohonu. Celá posádka byla uvedena do stáze, protože selhala podpora života. Vydrželi v ní 10 000 let. Ve stázi ale žili vlastní životy v uměle vytvořené realitě, která ovšem byla spojena se skutečným světem počítačové databáze. Aurora byla poté zničena plukovníkem Sheppardem, který se napojil na jejich umělý svět a a nakonec přesvědčil kapitána a vysvětlil mu, co se děje. Kapitán mu dal kódy k sebedestrukci, čili se vlastně obětovali. Výbuch zničil oba Wraithské křižníky, které zrovna dorazili vyzvednout zjištěné informace (SGA 2x09 - Aurora).
Orion (Hippaforalkus)

Orion byl do jisté míry totožný s Aurorou, ale byla to mírně modernizovaná varianta. Loď byla nalezena na antické základně na planetě Taranis. Byla zakotvena v podzemním hangáru a poškozena. Loď nebyla Antiky nikdy opravena a zanechali ji v hangáru, když se před 10 000 lety evakuovali na Zemi. Místní obyvatelé neměli vědecké poznatky na opravu a také gen ATA na zprovoznění lodi. Loď je z části opravena expedicí a těsně unikne se všemi zbývajícími Taranisany na planetě, před výbuchem supervulkánu. Se štíty a inerciálními tlumiči v plné síle, byla schopna přežít výbuch sopky 4.1 sekundy, který jim dodal potřebnou energii k otevření hyperprostorového okna na krátkou chvíli, před explozí lodi a dostali se na oběžnou dráhu planety. Z vděčnosti za záchranu, Taranisané půjčili loď expedici (SGA 2x19 - Peklo).

Ta ji opraví, ale ne zcela, a také ji použije na obranu Atlantidy. Po několika týdnech je schopná letu do vesmíru, ale štíty a zbraně nebyly zcela funkční. Později, když se expedice doslechla, že Wraithové znají polohu Země a mají funkční mezigalaktický hyperpohon, vydali se za nimi s Daedalem a právě i s Orionem, aby s nimi svedl na okraji galaxie Pegasus bitvu. Ačkoliv Orion měl štíty, Dr. Zelenka měl problém s přenosem energie mezi nimi a zbraněmi a museli je obětovat, aby mohli vypouštět střely, přičemž byla jedna mateřská loď zcela zničena. Další úl ale rychle reagoval a štíty Orionu zničil úplně i s lodí, ale posádka byla naštěstí včas evakuována na Daedala (SGA 3x01 - Země nikoho).
Tria

Před 10 000 lety byla loď během bitvy s Wraithy poškozena. Poté dostali z Atlantidy zprávu, že odchází na Zemi bránou a nemůžou se tam vrátit. Nastaví tedy kurz k Zemi a modifikují hyperpohon na mezigalaktický. Zhruba v polovině cesty jim ale selže a zjistí, že je neopravitelný. Upraví tedy podsvětelné motory na 99,9% rychlosti světla. V této rychlosti je pro ně podle teorie relativity i normálně dlouhá doba jen kratičký úsek. Najde je Daedalus, když dohlíží na test mezigalaktického mostu hvězdných bran u stanice Midway. Antikové je zaregistrují a požádají je o pomoc, protože mají funkční hyperpohon. Poté si vezmou zpět Atlantis. Vzhledem k tomu, že hyperpohon byl neopravitelný, loď byla pravděpodobně opuštěna a zanechána v prázdném prostoru mezi galaxiemi (SGA 3x10 - Návrat).
Loď Cestovatelů

Před 10 000 lety byla loď napadena Wraithy. Byla poškozena, ztratila komunikaci, štíty a motor selhal taky, ale podařilo se jim vstoupit do hyperprostoru. Když zjistili, že hlavní motor vydává smrtelné dávky radiace, upustili od oprav a museli loď opustit. Loď byla po celou dobu 10 000 let spící, než ji objevili Cestovatelé na 200 let trvající eliptické oběžné dráze kolem blízkého hvězdného trpaslíka. Snažili se ji opravit a používat ji jako generační loď pro svoje lidi. Postupem času nastavili několik emitorů štítů kolem lodi, navržené k tomu, aby pohlcovaly záření lodi. Neměli ale gen ATA potřebný pro antickou technologii, tak proces spouštění systémů lodi, by trval věčně.

Věděli ale, že je v galaxii jedna rasa, která ho má a unesou Shepparda. Když se dostane na palubu, loď poté částečně zprovozní. Podaří se mu nakonec převzít kontrolu nad lodí a skočit do hyperprostoru. Vyšle také signál SOS, aby kontaktoval Atlantis. Je ale nucen zastavit a vrátit loď Cestovatelům, protože Larrin by vypnula emitory štítů a radiace by se dostala do lodi. Sheppardův signál zachytí wraithský křižník a dostane se s ním do bitvy, kde jim křižník zcela zničí můstek. Křižník Wraithů nakonec zničí, ale pár se jich dostane na palubu. Situaci nakonec vyřeší a loď zůstane ve vlastnictví Cestovatelů (SGA 4x05 - Cestovatelé).

Loď se objeví ale ještě jednou při bitvě u domovské planety Asuřanů. Při bitvě je Sheppard v ovládacím křesle, vypouští velké množství střel a ničí asuřanské lodě. Replikátoři jsou zničeni jednou pro vždy a s lodí pak Cestovatelé opět odletí (SGA 4x11 - Všechny mé hříchy budou vzpomenuty).

Později byla v roce 2008 nakonec tato loď zničena, spolu s jednou lodí Cestovatelů a jejich novou kolonií, ve které bylo 3 000 lidí, při explozi hvězdné brány, v důsledku nešťastného použití přístroje Attero (SGA 4x11 - Všechny mé hříchy budou vzpomenuty, 5x11 - Ztracený kmen).
Lodě Asuřanů

Asuřané byli schopni duplikovat hodně antické technologie a vybudovali vlastní flotilu 38 těchto lodí, ale při použití starší technologie. Sedm těchto lodí bylo zničeno pozemkou lodí Apollo s asgardskými plazmovými paprskovými zbraněmi, neznámý počet Wraithy a zbytek těchto lodí až na jednu, byly zničeny při explozi domovského světa Asuřanů. Osud poslední zbývající asuřanské lodě, kterou ovládala kopie Dr. Weirové, zůstává neznámý (SGA 4x11 - Všechny mé hříchy budou vzpomenuty, 5x05 - Duše bez těla).


  
 

Destiny 

Destiny je antická průzkumná loď, vyslaná na svou cestu před miliony lety. Antikové chtěli objevovat nové galaxie. Jelikož by jim trvala cesta na Destiny dlouho, vyslali ji samotnou a plánovali na ni přijít Hvězdnou branou, což se nikdy neuskutečnilo,protože se Antikové povznesli (asi)

Destiny je loď v Antické flotile, vypuštěná původně ze Země a zkonstruovaná a vypuštěná před desítkami milióny lety. Antikové vypustili několik automatizovaných lodí před Destiny, jejichž účelem byla výstavba a osévání obyvatelných planet z celé řady galaxií, hvězdnými bránami. Účelem Destiny pak bylo jít v jejich stopách a tyto planety blížeji prozkoumat. Po začátku tohoto procesu Antikové nejprve plánovali počkat, až loď dosáhne dostatečné vzdálenosti od Země a pak by začali obývat a zkoumat vesmír. Nicméně když se přes galaxii přehnal mor, obrátili pozornost k jiným cílům, jako například povznesení a nikdy nepokračovali v tomto plánu. Z tohoto důvodu Destiny pokračovala v před-programovaném kurzu na své cestě hvězdnými soustavami po milióny let, až do příchodu lidí v roce 2009. Od počátku Destiny překonala od Mléčné dráhy mnoho galaxií (SGU 1x01 - Air).

Destiny sama o sobě je relativně plochá a zhruba trojúhelníkového tvaru. Levá a pravá strana lodi je výrazně vyklenutá (konkávní), zatímco zadní část lodi vypoukle zaoblena (konvexní). Loď je velmi dlouhá a směrem k přídi se stále zužuje. Povrch lodi je pokryt vrstvami různých stavebních prvků, zahrnující například velké množství zbraňových dvouhlavňových střeleckých věží. Na Destiny jsou také 3 přistávací porty pro raketoplány, ale po příchodu expedice byly na lodi už jen dva, z toho jeden porouchaný. Co se stalo se třetím není známo.

Některé dveře v interiéru Destiny, obsahují malý ovládací panel, stejně jako Atlantis má panely obsahující ovládací krystaly, které tam ovládají některé dveře. Malé modré světlo na dveřích signalizuje, že jsou na automatiku a dole žluté nebo červené světlo signalizuje, zda jsou dveře otevřené nebo zamčené. Pod velkým kulatým tlačítkem, podél spodní části panelu, je osm malých tlačítek s antickým popisem na nich, které umožňují ruční přepsání, nebo změnu v kódu dveří.

Loď utržila hodně škod za tak dlouhou dobu a pracuje na méně než 40% své energetické kapacity, když jsou její rezervy plně nabity. Také více než 80% lodi není přístupno v důsledku poškození nebo selhání systémů. Uvízlá posádka postupně objevuje různé technologie na lodi a snaží se opravit základní systémy pro lidské přežití.

Destiny je schopná cestovat rychleji než světlo (FTL), ale ne pomocí hyperpohonu. Zda je schopná cestovat hyperprostorem není ještě známo, ale pravděpodobně ne, vzhledem k tomu, jaká je na Destiny technika. Hlavní FTL pohon zabírá celou zadní část lodi.

Destiny časově předchází bezpečnostnímu zabezpečení ATA genem, který Antikové používali až později na jejich základnách, lodích a obecně technologii. Namísto toho používá neuvěřitelně složitý kód, založený na pokročilé sekvenci antické DNA. Tento přístupový kód je vyžadován pro přístup k systémům, jako je navigace, nebo vyspělé energetické systémy, ale ne pro ovládání základního zbraňového systému, nebo štítu.

Stručná historie

Svého času ve vzdálené minulosti, Antikové vypustili několik automatizovaných lodí, aby prozkoumali vesmír, před vysláním Destiny, která byla také automatizovaná. Byl to záměr Alteránů, získat znalosti z dalších galaxií, ale nakonec se toho vzdali, kvůli zkoumání povznesení. Nicméně Destiny pokračovala z planety na planetu, ze systému do systému, z galaxie do galaxie, po milióny let.

Někdy v průběhu své cesty byla Destiny těžce poškozena a některé části lodi byly vystaveny vakuu. Rozsah poškození vedl expedici ke spekulacím, že se loď dostala pod útok. V místech poškození je zvedlý štít, udržující v lodi atmosféru, nicméně přepážky byly samočinně uzavřeny a uzamčeny (SGU 1x01 - Air).

Během roku 2009 se pracovníkům projektu Icarus podařilo odemknout devátý zámek brány. Nicméně základna Icarus se dostala pod útok Ha'taku Luciánské aliance a byli nuceni se evakuovat bránou právě na Destiny, na níž se dalo dostat jen přes 9 symbolů z Mléčné Dráhy. Když lidé dorazili, byla značná část lodi poškozena nebo nepřístupná. Výkon lodi a hladina kyslíku byly taky na rezervách. Pokračovali, opatrně prozkoumávali loď a označovali překážky pomocí bílé křídy ve formě X, vedoucí k poškozeným částem lodi (SGU 1x01 - Air).

Brzy poté byla Destiny napadena modrými humanoidy, kteří (bez vědomí expedice) byli na palubě Destiny před jejich příchodem, a odešli krátce poté, co se expedice vrátila z pouštní planety. Destiny je nadále používána expedicí.

Technologie

Destiny má k dispozici velké množství pokročilých technologií, od hvězdné brány, přes raketoplány, energetické zbraně, motor FTL a všechny důležité energetické štíty a systémy. Stručně si je popíšeme.
Autopilot

Destiny má vysoce sofistikovaného a komplexního autopilota, který dokázal ovládat loď po milióny let. Autopilot je schopen kompenzovat pokles výkonnosti lodi, dokáže opravit kurz při nečekaných událostech, jako jsou například neznámé hvězdné systémy, které nejsou v databázi a využít jejich gravitaci a může určit, kdy loď potřebuje doplnit zásoby energie a navézt ji na kurs k nejbližší hvězdě. Během milionů let trvání cesty Destiny, si autopilot poradil skoro se vším, protože byla bez posádky a stále byla ještě v docela dobrém stavu (SGU 1x02 - Air, 2x02 - Aftermath)
Dálkové ovládání

Dálkové ovládání je zařízení, vytvořené Antiky přibližně ve stejnou dobu jako Destiny, které se používá k ovládání různých bezdrátových technologií. Je to malé zařízení s velkým dotykovým displejem a několika tlačítky po pravé straně, označené antickým jazykem. Má dvě hlavní funkce: ovládání KINa a vytáčení hvězdné brány. Je možné přijímat a odesílat informace z různých antických zařízení. Může se používat ručně s KINem, nebo nastavit na různé druhy vyhledávání. Na obrazovce se zobrazují veškerá dostupná videa pro uživatele, jakož i veškerá relevantní data snímačů. Může aktivovat hvězdnou bránu a využívat jejich spojení k tomu, aby identifikovalo jiné brány v dosahu a pak prezentovat jejich adresy uživateli, aby si mohl vybrat, kterou chce vytočit. Volbou adresy se brána automaticky vytočí. Vzhledem k tomu, že brány nemají DHD, je toto zařízení nezbytné pro průzkumníky, k návratu zpět na Destiny. I když ovládání obsahuje seznam všech dostupných bran v dosahu, není uveden žádný údaj o jejich umístění v síti bran. Také může ovládat KINO a přijímat z nich data, ale to neznamená, že každý video kanál automaticky ukládá. Může také přehrávat hudbu, což svědčí o velké kapacitě paměti a různorodosti jeho softwarového vybavení.

Několik jich bylo nalezeno na Destiny a často jsou používány expedicí, především Eli Wallace, který je jako první objevil a naučil se s nimi zacházet spolu s KINem. Také se o zařízení zajímal Riley Hunter a používal jedno KINO v závodech chodbou. Přístroj je také kompatibilní s pozemskou technologií (SGU 1x02 - Air, 1x08 - Time, 1x15 - Lost).
Databáze Destiny

Jedná se o hlavní databázi počítače na lodi Destiny a obsahuje informace o lodi, technologiích na palubě lodi a také zaznamenává senzorová data, která loď získá při skenování planet. Databáze je také aktualizována přes podprostorové spojení od rozsévacích lodí hvězdných bran a z těchto informací si loď může zvolit nový kurz. Tvorba dotazů v databázi může lodi povolit, kdy vyskočí z FTL a vytočí nejbližší planetu, na které je to, co posádka potřebuje, na základě jejich dotazu. V případě životní potřeby, Destiny vytočila planetu s vápencem pro filtry CO2, i když byly k dispozici další 4 adresy, které ale byly uzamčeny, pravděpodobně proto, že neměly co potřebují, nebo proto, že na nich bylo určité nebezpečí (SGU 1x03 - Air).

Známé informace uložené v databázi zahrnují:
Výzkum kolem planet, které Destiny navštívila
Výzkum kolem planet, které navštívily rozsévací lodě hvězdných bran
Historie Destiny
Záznamy využívání energie (SGU 1x02 - Air)
Mapa navštívených galaxií
Dávkovač KINa a KINO

Na Destiny je také dávkovač, což je zařízení, které vyrábí a dávkuje KINa. Jediné známé zařízení je v místnosti, o které Eli tvrdil, že je jeho osobní obývací pokoj. Zařízení je ve tvaru jakéhosi podstavce, ze kterého vede roura až ke stropu pryč z dohledu. Jakmile je jedno KINO vzato z dávkovače, ostatní postoupí na jeho místo a je automaticky vyrobeno další. Proto je dodávka teoreticky neomezená, pokud má loď dostatek surovin na výrobu, nicméně nic nenasvědčuje tomu, že dodávání je neomezené.

KINO samotné má zkratku, která by měla být z pohybové interaktivní navigační koule (Kinetic Interactive Navigational Orb), ale Eli ho pojmenoval podle ruského kino - pravda ve významu film pravdy. Jedná se o elegantní, velikostí softballového míčku samo-levitující kouli, navrženou a postavenou ve velkém množství Antiky. Obsahuje velké množství různých senzorů, schopné skenovat atmosférické podmínky a zaznamenávat zvukové a vizuální vjemy. Také má noční vidění. Pohyb přístroje je možné ovládat pomocí dálkového ovládání, nebo počítačem, jako jsou ty na palubě Destiny.

KINO je srovnatelné s MALPem v jeho použití jako sonda poslaná skrz bránu na neprozkoumaný svět, nicméně je daleko vyspělejší než MALP, konkrétně pokud jde o velikost a přenositelnost. KINa jsou uchovávány v dávkovači v místnosti KINa (SGU 1x02 - Air, 1x06 - Water). Když je KINO posláno přes hvězdnou bránu, automaticky se spojí s počítačem Destiny a umožní lodi sledovat planetární podmínky. Stejně jako v případě víceúčelových konzolí na lodi, dálkové ovládání KINa sloužící k jeho manipulaci, slouží také k ovládání brány podobné DHD, ale v mobilním formátu. KINa mohou nahrávat data, jako jsou audio a video pro pozdější použití, ale mají omezenou paměť (SGU 1x03 - Air). Lze je také nastavit na naprogramovaný kurz, nebo jen sledovat standardní vyhledávající vzor, např. při vyhledávání specifické položky, jako je aktivní konzole (SGU 1x04 - Darkness).

Vydrží také velmi extrémní podmínky, jako je např. odolnost ve vakuu, nebo těsná blízkost hvězdy (SGU 1x05 - Light), nebo také velkou zimu. Navzdory své malé velikosti, mohou také nést několikanásobně větší hmotnost, než kolik sami váží a více KIN ve spojení může nést i několik set kilogramů s lehkostí, i když dálkové ovládání není schopno ovládat všechny najednou (SGU 1x06 - Water).

Mohou být ale citlivá na vlhkost, což způsobuje, že natočené video je trhané s občasným zkreslením. I když je jinak poměrně odolné, jsou také náchylná k materiálnímu poškození, včetně střelných zbraní. Poškozené KINO může stále fungovat, ovšem v závislosti na míře poškození. Když Greer do něj střelil na planetě džungle, jeho letové vlastnosti byly porouchané, ale jinak fungovalo správně (SGU 1x08 - Time).
Dobíjecí deska

Dobíjecí deska, také známá jako nabíjecí deska, je antické zařízení, užívané pro bezdrátové nabíjení elektroniky. Jediné známé zařízení je na palubě Destiny a zpočátku bylo kompatibilní s antickou technologií, ale deska byla upravená Rileym a dalšími členy expedice, aby byla kompatibilní i s pozemskou technologií. Umístění objektu na povrch desky na krátkou dobu je nabije, ale když se tam nechá příliš dlouho, "usmaží" se. Ačkoli byla na lodi viděna jen jedna, její funkce a nevýrazný vzhled mohou naznačovat, že jich je na palubě Destiny více.

Hunter Riley, který pojmenoval toto zařízení, demonstroval jeho použití plukovníkovi Youngovi tím, že umístil svítilnu s vybitými bateriemi na desku a ta se stala za chvilku opět funkční. Expedice na něm může během pár sekund nabít veškerou svou technologii, jako např. baterky, vysílačky, notebooky a další (SGU 1x04 - Darkness).

Jelikož se Destiny dobíjí energii přímo z hvězdy a vydala se na delší cestu mezi galaxiemi bez zastavení nebo dobití, přešla do úsporného režimu. jedním z postižených systémů byly právě tyto dobíjecí desky, které byly odstaveny. Dale Volker se je pokusil přivést zpět do stavu online (SGU 1x15 - Lost).
Dokovací svorky

Dokovací svorky je hus technologie na Destiny, které drží raketoplány na místě na trupu lodi. Tyto svorky se vyklopí ven od trupu raketoplánu, aby mohl svobodně odletět. Když se civilní personál Destiny pokoušel o převrat, plukovník young a poručík Scott pilotovali raketoplán, aby zničili na spodní straně Destiny loď modrých humanoidů, přichycenou na trupu lodi. Když se vrátili, dokovací svorky se nepodařilo uzamknout a raketoplán by byl zničen po vstupu lodi do FTL, kdyby nebyl pomocí nich přichycen k lodi (SGU 1x05 - Light, 1x12 - Divided).
Energetický uzel (Hub)

Destiny má také dva energetické uzly v místnosti s bránou. Nachází se vedle dveří na levé a pravé straně brány. Jejich funkce zatím není přesně známa. Jsou složené z trubek rozličných průměrů a velikostí. Jsou u nich také ventily a měřidla, které obsahují nápisy Antiků. Zařízení vstupuje do podlahy místnosti s bránou a do mezipatra nahoře.


Filtry CO2

Filtr CO2, také označovaný jako vzduchový filtr, je zařízení, které čistí oxid uhličitý (CO2) ze vzduchu a produkuje čistý kyslík. Tyto filtry jsou často používány na vesmírných lodích a jsou rozmístěny i po celé lodi Destiny, rozpoznatelné jedinečným válcovým designem. Filtry používají k čistění vzduchu uhličitan vápenatý a zanechává alkalické zbytky. Válcový kanistr filtru, ve kterém je vápenec, může být vyjmut z držáků, znova naplněn a vrácen zpět.

Když expedice dorazila na Destiny po bitvě na základně Icarus, zjistili, že mnoho filtrů je nefunkčních. Po prozkoumání poruchy filtrů bylo zjištěno, že důvodem nefunkčnosti je to, že jsou plné alkalických zbytků látky, kterou Antici používali k čištění vzduchu (Antikové tedy mohli používat jinou látku, ale expedice používala jen vápník, který to také umožňuje). Látku nakonec nalezli na pouštní planetě a tak mohly filtry zase správně pracovat a čistit vzduch na Lodi. Není ovšem známo, jak dlouho použitý vápník ve filtrech vydrží (SGU 1x02 - Air, 1x03 - Air).

Vzhledem k tomu, že byly filtry vyčerpané po příchodu expedice, je pravděpodobné, že členové expedice nejsou první lidé na lodi, což naznačil i Mallozzi ve svém blogu.
Hvězdná brána, ložisko brány a DHD

Hvězdná brána na palubě Destiny je jiná varianta a má starší design, než brána viděná v Mléčné dráze, nebo galaxii Pegasus. Podle Dr. Rushe je brána na palubě Destiny jedna z prvních bran, které Antikové vytvořili a je také menší v průměru, než pozdější verze. Kromě toho má tato brána také stejný design, jako ty, co byly vytvořeny na palubách rozsévacích lodí a byly rozmístěny po celém vesmíru (SGU 1x03 Air). Hvězdná brána má 36 symbolů, jako v galaxii Pegasus, ale nejsou koncipovány jako souhvězdí, protože Destiny prolétá mnoha galaxiemi. Má také omezený dosah, takže se nemůže spojit se všemi branami ve stejné galaxii, ale jen s těmi bližšími. Má ale schopnost vytočit Zemi, pokud má dostatek energie. Vzhledem k tomu, že energetické rezervy na Destiny nemohou být plně nabity, volba Země je téměř nemožná.

Protože se otáčí celá brána, než jen vnitřní kruh, zámky se točí s ní a proto adresa symbolu není v souladu se zámkem. Symboly na bráně pak mají funkci jako ukazatele a osvětlení při napájení brány. Namísto toho se brána otáčí ve směru chodu hodinových ručiček, dokud první symbol nebude umístěn přímo pod ložisko brány, nacházející se přímo uprostřed nad ní. Brána pak změní směr, točí se proti směru chodu hodinových ručiček, než bude další symbol uzamčen pod ložiskem brány. Tento střídavý proces se opakuje do doby, než zapadne poslední sedmý symbol a vytvoří se červí díra. Koule na konci ložiska se krátce rozsvítí vždy, když je přímo pod ložiskem uzamknut symbol, který se také rozsvítí, ale ten zůstane svítit. Jakmile se vytvoří červí díra, ložisko brány zůstane svítit. Hladina (horizont událostí) je také trochu jiná, je více stříbřitá a na okrajích tmavší. Když se červí díra odpojí, brána vypne všechny světla současně. Potom následuje vypuštění pravděpodobně CO2 z otvorů po obou stranách brány (SGU 1x01 - Air).

Ložisko brány visí ze stropu místnosti s bránou na Destiny a je tedy přímo nad bránou. Vždy se rozsvítí, když je vytočen určitý symbol na bráně a má podobnou funkci, jako zámky na bráně v Mléčné dráze. Jelikož se brána otáčí celá, tak to co na bráně vypadá jako zámky, se otáčí s ní a postrádají tak svou funkci, kterou přebírá právě ložisko nad bránou. Přesný účel ložiska brány ale není jasný, protože stejné brány, jako je na Destiny, jsou i na planetách, kde fungují i bez něj a je tak vlastně přebytečné. Hvězdná brána na Destiny se zdá být jako jediná vybavena tímto zařízením, takže může mít klidně i jiný účel (SGU 1x03 - Air).

Destiny nemá vyhrazené DHD, místo toho je hvězdná brána připojena k hlavnímu počítači lodi. V místnosti s bránou jsou ovšem dvě konzole, které jsou primárně užívané pro vytočení adres pomocí brány, ale nijak se neliší od ostatních ovládacích konzolí na lodi a mohou být také užívány ke kontrole mnoho jiných systémů lodi. Na panelech po obou stranách obrazovky jsou různá tlačítka, pojmenovaná nad nimi štítky v antickém jazyce. DHD na Destiny má právě také obrazovku, jak jsem již zmínil, na kterých je vidět zadávání adres a také obraz z KINa.

Hvězdná brána na Destiny také může být vytočena pomocí dálkového ovládání, které funguje se všemi prvotními branami. Tyto dálkové ovladače jsou také jediný prostředek pro zadání adresy na planetách, protože normální DHD známé z galaxie Pegasus nebo Mléčné dráhy, tady nemají (SGU 1x03 - Air).
Lampička

Tyto lampičky nalezené na palubě Destiny jsou antické stroje na generování světla. Lampičky byly vytvořeny pravděpodobně ve stejnou dobu jako Destiny a jsou jejím standardním vybavením. Nejsou moc jasné, svítí asi jako slabší wattová žárovka a září nažloutlým světlem. Mají ovšem vlastní zdroj energie, takže jsou přenosné. Jsou umístěny v jídelně, pokojích posádky a také na pozorovací palubě. Jsou hojně používány expedicí, pravděpodobně také kvůli jejich slučitelnosti se stávajícími zdroji energie na lodi (SGU 1x02 - Air).
Neurální rozhraní křesla (archiv vědomostí)

Rozhraní křesla je zařízení, které bylo vytvořeno Antiky a instalované na Destiny. Jedná se o prvotní úložiště znalostí a také je to ovládací křeslo. Je tedy starší konstrukce, než jaké byly použity O'Neillem a Jacksonem. Toto úložiště znalostí časově předchází pozdější verzi pravděpodobně o milióny let. Toto zařízení, které se nachází na palubě Destiny, je zabudováno do křesla a obsahuje elektrody umístěné po obou stranách uživatelovy hlavy, které usnadňují přenos informací do mozku. Elektrody normálně nepropíchnou kůži během přenosu, ale záchvaty vyvolané v některých případech můžou způsobit, že se uživatel o ně poraní. Uživatel není během použití při vědomí. Tato technologie předchází technologii genu ATA a tak pro použití tento gen nevyžaduje a může ho použít vlastně kdokoliv. Vzhledem k jeho velkému stáří je také bezpečnější, protože nepřesouvá takové množství informací, jako jeho pozdější protějšek. Naopak převádí znalosti v daleko větší míře, protože informace v úložišti se vyvíjejí přímo v mysli příjemce, jelikož bombarduje subjekt celou databází v pouhých minutách. Výsledek je tedy stejný jak pro lidského uživatele, tak i pro původního. Křeslo se ale dá také použít jako neurální rozhraní pro ovládání některých systémů lodi.

Tato ranná verze úložiště vědomostí má pravděpodobně mnoho znalostí o Destiny, jak Dr. Rush věřil, že pomocí něho získá kód, který mu dovolí získat přístup k hlavním lodním systémům (SGU 1x09 - Life). Rush byl schopen získat vodítko k hlavnímu kódu, při použití křesla v upraveném stavu (SGU 1x14 - Human).

Dr. Rush a Adam Brody po neúspěšném prvním pokusu použití křesla, provedli úpravy na technologii, které zpomalily rychlost přenosu na tempo poněkud bezpečné pro lidi. S použitím vyrovnávací paměti, se ukládala většina informací dostatečně pomalu, spolu s úpravami rozhraní k omezení převodu na jednu oblast mozku paměťového centra, které si mohlo stáhnout informace ve formě snu (SGU 1x14 - Human).
Odpočítávání skoku

Odpočítávání skoku je ukazatel, rozmístěný všude po lodi, který zobrazuje v antickém jazyce zbývající čas, než Destiny zase skočí do FTL. Čas ukazuje a zobrazuje až na milisekundy. Pokud odpočítávání klesne pod jednu minutu, přístroj vyšle pípnutí a začne zobrazovat odpočet červeně. Lhůta, kterou Destiny stanoví na průzkum, se zdá být spíše libovolná. Když měli problémy se vzduchem na lodi, Destiny vyskočila z FTL a nastavila odpočet na zhruba 12 hodin, navzdory tomu, jak bylo potřebné cestovat daleko, aby získali potřebné zásoby (SGU 1x02 - Air, 1x03 - Air). Přesto když navštívili planetu džungle, bylo odpočítávání nastaveno na zhruba 36 hodin, přitom měli vše nezbytné blízko. Mohou existovat i jiné faktory, podle kterých Destiny určuje tuto lhůtu, které jsou ale dosud neznámé.

Pokud je motor FTL vyřazen, či narušen jinými prostředky, odpočítávání se neaktivuje do doby, než je problém vyřešen (SGU 1x13 - Faith, 1x16 - Sabotage, 1x20 - Incursion II). Když odpočet skončí, loď neskočí do FTL, pokud se nemůže brána zrovna uzavřít, jako když je jeden z jejích bezpečnostních protokolů zrovna spuštěn. Jeden takový protokol je zaměřen i na záležitost, když se něco, někdo, nebo jeho část, nachází za horizontem událostí červí díry v okamžiku skončení odpočtu (SGU 1x03 - Air).

Odpočítávání jsou umístěné v každé klíčové oblasti lodi, jako např. řídící místnost, místnost s bránou a pravděpodobně v mnoha dalších, včetně dvou odpočítáváních v obou raketoplánech (SGU 1x02 - Air, 1x12 - Divided, 1x13 - Faith).
Ovládací rozhraní (počítačové jádro)

Ovládací rozhraní, přezdívané také jako "ohryzek", nebo APLCR od expedice, se nachází v centrální řídící místnosti. Veškeré informace týkající se antické lodi jsou obsažené právě v tomto rozhraní a každý, kdo použije jednu z konzolí v řídící místnost, má k těmto informacím přístup. Tam je také hlavní konzole, spojená přímo se základnou ovládacího rozhraní a také s dvěma dalšími konzolemi v místnosti. I když je člověk schopen monitorovat všechny systémy v ovládacím rozhraní, ne všechny systémy mohou být řízeny přímo odtud. U ovládacího rozhraní, které vlastně spojuje podlahu se stropem místnosti, se občas objeví pára, nebo kouř, který je s největší pravděpodobností důsledkem nějakého chladícího zařízení, nebo systému snižující teplotu.
Pohon
Brzdící trysky

Destiny má také velké množství brzdících trysek, které se nacházejí na přední straně "křídel" po obou stranách lodě. Přesněji se jedná o 4 hlavní kruhové brzdící trysky na každém "křídle", přičemž obě krajní jsou ještě trochu menší a nad nimi se nachází na každém "křídle" ještě 9 menších obdélníkových trysek. Loď je používá samozřejmě k brzdícím manévrům, a vzhledem k tomu, že není primárně určena pro přistávání na planetách, protože měla raketoplány, využívají se v nějakých nečekaných vesmírných situacích a především tehdy, pokud se chce Destiny spojit s rozsévací lodí. Jeden takový manévr Destiny vykonala právě, když se s jednou takovouto porouchanou lodí setkala. Řízení bylo zcela automatické a před zakotvením aktivovala brzdící trysky a lehce dosedla k rozsévací lodi (SGU 2x03 - Awakening).
FTL pohon

Destiny má FTL pohon, pomocí něhož může loď cestovat rychleji než světlo, bez vstupování do hyperprostoru. Příchozí červí díra do hvězdné brány na lodi spustí dočasné vypnutí pohonu, aby mohlo dojít ke spojení, ale pouze v případě, že se s ní pokouší někdo spojit pomocí devíti symbolů z Mléčné dráhy. Pro zadání obyčejné adresy ze 7 symbolů se s Destiny nelze spojit, pokud je motor FTL aktivní (SGU - 1x15 - Lost). To také naznačuje, že je možná i podprostorová komunikace, když je pohon aktivní. U Destiny je známo, že má 16 individuálních FTL pohonných jednotek, ale pohon může fungovat normálně, i když jich používá jen 15, nebo dokonce i méně. V současné době je zrovna jeden motor odstaven. Aktivace a deaktivace FTL pohonu vytváří podprostorové rušení, které také dočasně narušuje pozemskou verzi komunikačního zařízení dlouhého dosahu po několik sekund (SGU 1x01 - Air, 1x07 - Earth, 1x16 - Sabotage). Je pravděpodobně mnohem náchylnější na jevy v normálním prostoru, než hyperpohon, protože neočekávané anomálie, jako například gravitační tah z neprozkoumané hvězdy, může také způsobit výstup Destiny z FTL, ale automatizované navigační systémy mohou přizpůsobit kurz Destiny pomocí podsvětelných motorů, aby předešly srážce a vrátit ji na správný kurz, aby se mohl pohon FTL opět zapnout, až nebude nic hrozit. FTL pohon by měl po zapnutí pracovat minimálně 4 hodiny mezi skoky, jinak při častějším kratších skocích, by se mohl poškodit (SGU 1x13 - Faith, 2x02 - Aftermath).

Schopnost přežití lodě v FTL, je přímo závislá na jejím štítu. Bez štítu na ochranu, by se cokoliv poblíž okamžitě vypařilo náhlým energetickým výbuchem. Destiny sama by byla také zničena, pokud by její štít selhal během letu v FTL, a proto má pohon také zabezpečení, které zabrání skoku do FTL, pokud by byly štíty příliš slabé na to, aby přežily skok. Štít se také rozšiřuje na pokrytí objektů, které jsou na trupu lodi pro bezpečnost přímo vystaveny při cestování FTL (SGU 1x07 - Earth, 1x12 - Divided, 1x20 - Incursion II).

O rychlosti tohoto pohonu se mnoho neví, ale bylo prokázáno, že Destiny překonala vzdálenost jeden milion světelných let v prázdnotě mezi galaxiemi v relativně krátkém čase pár měsíců, což je tedy rychleji, než většina známých mezihvězdných hyperpohonů (SGU 1x16 - Sabotage, 1x17 - Pain).
Podsvetelný pohon

Všechny vesmírné lodě musí mít podsvetelný pohon a Destiny není výjimkou. Má ho také, ale neví se přesně, jak na této lodi funguje, protože se zdá, že je nějak propojen s FTL pohonem, jelikož motory, které pokrývají celou zadní část Destiny, září jak při FTL pohonu, tak při podsvětelném pohonu. Zdá se ale, že záře motorů při zapnutém podsvětelném pohonu není tak jasná, jako v případě zapnutého FTL pohonu, popřípadě je někdy více patrné, že je trochu více do žluta, než u FTL pohonu, ale rozdíl je nepatrný. V každém případě to tedy vypadá, že výstupní část obou pohonů, je pro oba stejná (SGU 1x13 - Faith).
Skafandr

Destiny je také vybavena několika skafandry (ochrannými obleky), které lidi použijí tam, kde by jinak nepřežili. Expedice objevila několik těchto obleků a používali je v drsných prostředích, kde jim oblek mohl udržet životní funkce. Poskytují dodávku kyslíku v neprodyšném prostředí, ochranu proti záření a může být použit i ve vakuu. Helmy obsahují rádio, které se dá aktivovat hlasem pro komunikaci mezi jedinci a vysílačem krátkého dosahu, vestavěného do levého zápěstí, pro komunikaci s Destiny skrz hvězdnou bránu na povrchu planety. Oblek je rovněž navržen tak, aby dovolil uživateli ulehčit močovému měchýři, protože je velmi obtížné se z něho dostat sám (SGU 1x06 - Water, 1x11 - Space, 1x12 - Divided).
Emitor štítů a štíty

Emitory štítů na Destiny jsou rozmístěny vně trupu lodi. Podobají se jakémusi válcovému zařízení zasunuté do trupu lodi. Kontrola a ovládání emitorů se provádí z hlavního počítačového systému lodi, chráněného hlavním kódem. Mohou být ale přístupné manuálně prostřednictvím vlastních ovládacích panelů, které jsou přímo na nich vně trupu lodi. Emitory se mohou vysunout zatlačením kruhového zařízení při základně emitorů a pomocí páky na boku tak zpřístupnit manuální ovládací panel. Matthew Scott a Ronald Greer použili toto ruční ovládání pro přenos energie ze štítů na jedné straně Destiny, na druhou stranu lodě, s cílem převést tolik energie do štítů na straně lodi ohrožované zářením z pulsaru, aby byli schopni přežít skok Destiny do FTL (SGU 1x20 - Incursion II).

Destiny má žlutý energetický štítový systém, který může být také omezen na určité místo, aby udržel např. atmosféru v poškozených částech lodi. Avšak účinnost štítu je závislá na hladině dodávané energie a také na počtu jednotlivých lokálních štítů, současně aktivních. Štíty Destiny jsou schopny odolat intenzivnímu žáru a turbulenci ve hvězdné koróně i za použití rezerv, přičemž nikomu uvnitř lodi to není vůbec znatelné (SGU 1x05 - Light, 1x07 - Earth), ale byly rychle vyčerpané energetickými zbraněmi, během bitvy s modrými humanoidy, ačkoli to je s největší pravděpodobností spíše problém přenosu energie, než méně pokročilý systém, protože poškození obranných systémů je velmi podstatné a většina lodi pak není funkční (SGU 1x11 - Space). Obojí, štíty i zbraně, mohou získávat energii ze stejného zdroje, právě kvůli možnému poškození relé a tak může loď automaticky převést více energie k jednomu a méně k jinému systému a držet tak systém vyvážený, aby mohla mít spuštěné oba zároveň (SGU 1x07 - Earth).
Údržbářský robot

Tento robot pro údržbu je typ automatizovaných opravářských droidů. Je schopen provádět opravy na lodních systémech podle instrukcí, které mu jsou naprogramovány. Byl nalezen v jedné z beden v nákladovém prostoru týmem, který prozkoumával loď, a mohlo by to znamenat, že je na lodi takovýchto robotů více. Chodí vzpřímeně na čtyřech nohách a může pomocí nich přilnout k trupu lodi bez podpory, což naznačuje nějaký magnetický systém, který bude pravděpodobně podobný těm, které se používají ve skafandrech. Údržbářský robot byl použit při odstraňování poškození jednoho z FTL motorů Destiny, když byl sabotován modrými humanoidy v prázdném prostoru mezi galaxiemi (SGU 1x13 - Faith, 1x16 - Sabotage).
Zbraňový systém

Destiny má velké množství sad žlutých energetických zbraní, které se skládají z velkého počtu dvouhlavňových střeleckých věží, rozmístěných po celé délce trupu lodi. Tyto střelecké věže se zdají být určeny především proti malým rychlým lodím, protože jsou schopné sledovat cíl a střílet v rychlém sledu. Pokud jsou zbraně v provozu dlouho, značně snižují energetické rezervy Destiny (SGU 1x07 - Earth). Zbraně čerpají energii také z aktivních štítů, takže snižují obranu lodi ve prospěch útoku (SGU 1x11 - Space). Nicméně ve stavu Destiny to zase až tak nevadí, protože většina lodi je nefunkční, ale problém je spíše s přenosem energie (SGU 1x07 - Earth).

Destiny je také vybavena třemi většími energetickými děly, nacházející se na spodní straně trupu lodi. Jsou schopny střílet výrazně silnější střely, než její standardní zbraně a tato děla jsou určeny především proti větším lodím, jako např. mateřským. Stejně jako u standardních zbraní, tato energetická děla hrozí vyčerpáním energetických rezerv Destiny a dokonce můžou způsobit přetížení zbraňových systémů, pokud jsou používány nadměrně, které může zničit loď (SGU 1x11 - Space). Toto je ale nejspíše způsobeno vážným poškozením lodi na její cestě vesmírem (SGU 1x07 - Earth).
Zdroj energie (solární kolektory)

Destiny je schopna absorbovat a využít sluneční energii přímo z hvězd. S aktivními štíty, loď sama může vletět do nižších vrstev atmosféry hvězdy, přičemž část hvězdné energie je sesbíraná a uložená a vyrábí si vlastně solární energii loď sama. V době příchodu expedice na Destiny, byla hladina energie kriticky nízká a tak tuto metodu načerpání nové energie loď brzy zahájila automaticky. Po vstupu lodi do vrchních vrstev atmosféry hvězdy, se vysunou ze spodní části lodi solární energetické kolektory a pomocí nich načerpá novou energii přímo z hvězdy. Je pravděpodobné, že podobné energetické kolektory mají i rozsévací lodě. Bohužel vzhledem k tomu, jak je Destiny poškozena, účinnost těchto energetických kolektorů je v dnešní době už jen 40% své maximální kapacity. IOA chtěla využít tuto metodu a převézt tuto energii k bráně, aby se pokusili vytočit Zemi. Nicméně Nicholas Rush tento projekt IOA "sabotoval". Později Eli Wallace zjistil, že tento plán mohl být daleko ničivější, než si mysleli (SGU 1x02 - Air, 1x04 - Darkness, 1x05 - Light, 1x07 - Earth).

Známé interiéry lodi

Destiny je plná různých místností a chodeb, které se používají k různým účelům. Podíváme se teď na trochu známé interiéry na lodi.
Bar

Jedná se o provizorní hospůdku, kterou si vzal pod svá křídla vědec Adam Brody. Pomocí různých náhradních dílů vymyslel velmi tiché zařízení, pomocí něhož mohl pro posádku vyprodukovat velmi silný nápoj, který byl pojmenován "Měsíční svit". Začal podnikat v prázdné místnosti, která má stoly s lavicemi pro ty, kteří ji navštíví (SGU 1x16 - Sabotage). Později dokonce do baru zavedl plukovník Young plukovníka Telforda a snažil se ho opít, aby zjistil nějaké informace o jeho spojení s Luciánskou aliancí (SGU 1x18 – Subversion).
Hydroponická laboratoř

Hydroponická laboratoř je oblast na Destiny, kde posádka pěstuje jejich vlastní potraviny, jako např. zeleninu a ovoce. Jídlo se vyvíjí v jakémsi zeleném rosolu, místo v zemi. Úděl této laboratoře převzal na sebe Jeremy Franklin a dohlíží na ni. Když celková morálka posádky klesala, Franklin byl rozrušený z toho, že nic nerostlo, ale byl jednoduše příliš netrpělivý a brzy potom byl svědkem prvního výhonku (SGU 1x09 - Life). Jeho produkce zahrnuje např. "sladké" brambory, které byly ale odporné pro lidské chuťové pohárky, nebo jakési rajče s více snesitelnější chutí, jahody a další (SGU 1x09 - Life, 1x11 - Space).
Chodby

Na Destiny je spousta chodeb spojující různé místnosti a oblasti lodi a jsou různě propletené. Jedna taková chodby byla také vytyčena poručíkem Scottem pro běžící kurz, který pomáhal posádce zůstat v kondici (SGU 1x01 - Air, 1x09 - Life).
Jídelna

Jako všude jinde, je i na Destiny k dispozici jídelna pro více osob, kde Darren Becker a další členové personálu poskytují denní příděly expedici, které musí pečlivě měřit, protože jídla moc nemají. Ne všech 80 členů posádky jí ve stejnou dobu a spíše se podává jídlo s odstupem kolem 20 minut. Obsahuje tedy mnoho stolů a židlí, kde expedice jí. Protože mnoho částí lodě je buď poškozeno, nebo neprozkoumáno, jídelna slouží také jako nejlepší místo pro posádku, kde mají různé instruktáže během dne, nebo také ji používají na karetní hru pocker (SGU 1x04 - Darkness, 1x10 - Justice).
Kancelář velitele

Plukovník Young byl velitelem na základně Icarus a jako takový, převzal i velení Destiny. Místnost, kterou našel, si zvolil za svou kancelář a obsahovala stůl, židle a pohodlnou vypolstrovanou pohovku, stejně jako postel a noční stolek. Takže z ní nejen řídil expedici, ale také v ní i bydlel (SGU 1x04 - Darkness, 1x10 - Justice).


KINO místnost

KINO místnost je pokoj na Destiny, ve kterém se nachází dávkovač KINa a kterou si také vybral Eli za svůj osobní pokov (viz také pokoje posádky). Tato místnost je první místností od místnosti s bránou. Dávkovač se nalézá uprostřed, s Eliho lůžkem po jedné straně místnosti a ovládací konzolí na straně druhé. Eli tam má také nějaké tištěné obrazy, které byly pořízeny KINem a visí na zdi nad konzolí. Vedle každého obrázku jsou poznámky. Mohlo by se také zdát, že Eli používal KINO pro prozkoumávání lodi z pohodlí své postele (SGU 1x02 - Air).
Klenutá místnost

Tuto velikou klenutou místnost je vidět i z vnějšku lodi jako poškozenou. Našel ji Scott s týmem a označil dveře velkým X, které uvádí, že místnost navštívili, ale byla moc nebezpečná pro vstup. Byla vidět velká díra v klenbě, zakrytá štítem. K jakému přesnému účelu místnost sloužila, se zatím neví (SGU 1x02 - Air).
Komunikační místnost

Komunikační místnost je jedna z oblastí na Destiny, kterou expedice používá, když se potřebuje spojit se Zemí pomocí antického komunikačního zařízení dlouhého dosahu, které si lidi upravili. V místnosti je velký kulatý stůl se čtyřmi židlemi a na stole výše zmiňované upravené komunikační zařízení s pěticí komunikačních kamenů. Je zde také pohovka, křeslo a stolek s lampičkou (SGU 1x01 - Air).


Místnost s bránou

Antická loď Destiny, stejně jako Atlantis a SGC, má svou vlastní místnost s bránou, nacházející se v zadní části lodi. Je zde tedy brána a dvě konzole, které se používají jako DHD. Kolem místnosti je balkon, který vede k doku raketoplánu a je přístupný ze dvou zakřivených schodišť. V místnosti jsou také u okraje dva energetické uzly po obou stranách brány. Nad bránou se nachází ložisko brány. Když se brána uzavře, po obou stranách brány z podlahy dojde k výfuku páry, nebo spíše CO2. Z místnosti na straně, kde jsou schody na balkon, vede chodba k místnosti s KINema na druhé straně za bránou jsou také dveře trochu níže po schodech, které vedou k doku raketoplánu. Další dvoje dveře jsou po stranách místnosti mezi energetickými uzly a schody na balkón. Další dvoje dveře jsou za schody v rozích místnosti a také jsou ještě dveře na balkóně. Takže je tato místnost obehnána samými dveřmi a je do ní přístup vlastně odkudkoli z lodi. Místnost je mimo jiné také používána pro shromáždění, při kterých dochází k důležitým sdělením (SGU 1x01 - Air).
Místnost s křeslem

Tato místnost byla nejprve nepřístupná pro posádku, ale později Dr. Rush vedl týmy, které pracovaly na tom, aby více částí lodi bylo schopno podporovat život bez využití skafandrů. Střed místnosti zaujímá antické neurální rozhraní křesla, technologii, která je předchůdce úložiště znalostí. Místnost je kruhová a po stranách se také nachází několik počítačových konzolí a obrazovek (SGU 1x09 - Life).


Můstek

Loď Destiny má také svůj můstek. Můstek se nachází na vrchní pravé straně obytné nástavby Destiny, která je nad sekcí hlavních motorů a dá se do ní kompletně zasunout, například v případě nebezpečí, kde by byl více chráněn. Vzhledem k tomu, že je můstek vysouvací, je do něj přístup přes dvoje vzduchotěsné dveře a je také při vstupu požadován hlavní kód. Můstek celkově není nikterak veliký a v jeho středu se nachází velitelské křeslo, kolem kterého je řada ovládacích konzolí a obrazovek ke sledování různých systémů lodi. V přední části můstku před výhledem do vesmírného prostoru, jsou další tři místa pro ovládání systémů lodi s konzolemi a obrazovkami, přičemž každá ovládá specifické systémy lodi. Z velitelského můstku se pomocí tlačítka dají ze strupu spustit ještě nad každou stanicí tři vysouvací monitory a každý tak může sledovat všechny systémy lodi. Při kraji můstku je ještě mezi stropem a podlahou energetické centrum, trochu podobné jako "ohryzek" v řídicí místnosti, které rozvádí po můstku potřebnou energii. V zadní části po straně se nachází schody, které vedou na vyvýšenou zadní část můstku, obehnanou zábradlím a kde jsou také dvojité dveře pro vstup. Můstek je ovládacím centrem Destiny a dají se z něho ovládat veškeré systémy lodi.

Dr. Nicholas Rush byl první z expedice, který můstek objevil. Jakmile ho našel, držel to v tajnosti před zbytkem posádky, současně s jeho objevem hlavního kódu, pomocí něhož se dá Destiny ovládat. Využil ho například krátce po objevu, aby nechal Destiny vystoupit z FTL, kvůli potřebným zásobám. Zbytek posádky ho ovšem později také objeví a i to, že to držel v tajnosti (SGU 2x01 - Intervention, 2x02 - Aftermath, 2x07 - The Greater Good).
Ošetřovna

Jako každá loď, musí mít i Destiny svou ošetřovnu, kde se léčí nemocní, či zranění lidé. V této ošetřovně je umístěno spousta lékařských pomůcek a zařízeních, některé ze Země, ale také hlavně antické, i když Eli přiznal, že nemají ponětí, jak většina z nich funguje. Toto zdravotnické zařízení má pod svým velením poručík Tamara Johansenová, a musí pečlivě rozdělovat malé dávky léků, které si s sebou přinesla ze základny Icarus (SGU 1x08 - Time).


Pokoje posádky

Informace o pokojích posádky na palubě Destiny jsou v současné době omezené, neboť se členové expedice uchylují v podstatě kdekoliv, kde se rozhodnou usadit, vzhledem ke skutečnosti, že velká část lodi je buď poškozena, nebo neprozkoumána. Z tohoto důvodu se kajuty posádky liší ve velikosti, či relativní kvalitě. Velikost pokojů také závisí na tom, kde se na lodi nachází. Zdá se, že aktuální pokoje standardní posádky mají stejné vybavení, stůl se stoličkami, postele, noční stolek a nějaké židle a skříně. Některé pokoje mají okna, jiné ne.

Eli Wallace si např. vybral jako své ubikace místnost s KINem (viz také KINO místnost), která byla jen kousek chodbou z místnosti s bránou. Spal na jedné posteli, což byla pravděpodobně lavice na jedné straně místnosti. Na druhé straně místnosti je ovládací konzole, pomocí níž prováděl výzkumy a také tam stahoval informace z KINa. Plukovník Young mu pak nařídil, aby tuto místnost opustil a našel si jinou pro bydlení (SGU 1x06 - Water).

Zdá se, že Matthew Scott získal největší pokoj za svůj vlastní. Jeho pokoj obsahuje několik pohovek a křesel, jídelní stůl a menší stolky. Svůj volný čas tam většinou tráví s Chloe Armstrongovou (SGU 1x03 - Air, 1x11 - Space).
Poškozená chodba

V této chodbě byl zraněn seržant Riley. Chodba neměla atmosféru, takže Riley a Dr. Brody tam museli jít v antickém skafandru. Riley se pokoušel opravit únik chlazení, ale to explodovalo a vážně ho zranilo. Chodba je pravděpodobně stále nepřístupná (SGU 1x06 - Earth).
Pozorovací paluba

Pozorovací místnost se nachází v zadní části Destiny ve vystouplé části lodi a poskytuje panoramatický výhled do vesmíru přes jediné okno. V místnosti jsou různé lavice a stoly s lampičkami, kde si mohou lidé sednout a pozorovat vesmír před sebou a podél celého okna se táhne zábradlí. Obsahuje také dalekohled, který poskytuje cestujícím neuvěřitelný pohled na to, co leží před nimi. Strop je podepírán minimálně dvěma sloupy. Také je odtud vidět přední část Destiny, stejně jako jeden z ukotvených raketoplánů (SGU 1x01 - Air, 1x05 - Light).

Když loď byla na cestě k velkému plynnému obru, mnozí členové expedice se zde shromáždili, aby sledovali představení. Eli zde také doufal pro romantickou chvilku s Chloe a byl poněkud zklamán, když viděl tolik lidí. Nicméně oba zde později seděli, když čekali na srážku s hvězdou a později zde také sledovali tvrdé přistání poručíka Scotta s raketoplánem (SGU 1x04 - Darkness, 1x05 - Light). Během prvního setkání s modrými humanoidy zde také členové expedice sledovali následnou vesmírnou bitvu (SGU 1x11 - Space).
Přední vyhlídková paluba

Dalším pozorovacím místem na Destiny je malá vyhlídková paluba v neprozkoumané přední části lodi. Dává výhled na stranu lodi přes jedno veliké okno a je tam k dispozici jedna lavice, kde si mohou lidi sednout a kochat se výhledem na vesmírný prostor. Podobně jako u hlavní pozorovací paluby, je před celým výhledem zábradlí. Během invaze Luciánské aliance na Destiny, ji objevili Eli a Chloe, když před nimi utekli a chvíli se tu zdrželi, než pokračovali dál (SGU 1x19 - Incursion).
Přechodová komora

Antická loď Destiny je vybavena několika přechodovými komorami. Jeden typ je u raketoplánů, protože každý má individuální přechodovou komoru. Nicméně v blízkosti místnosti s bránou a okolních oblastí se nenachází žádné v dosahu, takže posádka musí procházet porušeným trupem lodi, který chrání jen štíty a je zde snížení tlaku. Dveře na Destiny jsou vzduchotěsné, takže mohou omezovat tlakovou dekompresi na jednu chodbu v těchto případech. Jediná zatím ukázaná přechodová komora druhého druhu, která se používá pro výstup z lidi, se nachází spíše poblíž přídě lodi. Ovládací panel u přechodové komory na stěně svítí žlutě, když se zvýší tlak a oznámí, pokud je vyrovnání tlaku dokončeno a červeně, když je hermeticky uzavřena. Tyto přechodové komory nemají žádný vzdálený přístup, ani nemohou být otevřeny zvenku a vyžadují někoho, kdo je přítomen před ní a manuálně ji otevře, či uzavře. Scott a Greer využili přechodovou komoru, aby se dostali zpět do lodi (SGU 1x12 - Divided, 1x20 - Incursion, 2x01 - Intervention).
Řídící místnost

Jedná se o místnost na Destiny, kde pracovníci mají přístup k systémům lodi přes ovládací rozhraní (ohryzek), ale nová posádka má pouze omezený přístup, protože systémy, jako je např. navigace, jsou chráněny hlavním bezpečnostním kódem. Ačkoli ji expedice používá v mnoha ohledech jako můstek, skutečný můstek (řídící centrum Destiny) bude umístěn pravděpodobně jinde na lodi, v jedné z mnoha nepřístupných či neprobádaných oblastí. Dr. Nicholas Rush zde monitoruje systémy lodi, získal přístup k databázi, nebo zde řeší nějaký problém. V místnosti jsou tři konzole, které jsou propojené s ovládacím rozhraním. Z této místnosti je možno kontrolovat a monitorovat všechny systémy lodi, jako aktuální energetické rezervy a míru spotřeby. Rush byl také schopen najít a zobrazit celou cestu Destiny na holografickém displeji (SGU 1x02 - Air, 1x03 - Air, 1x04 - Darkness, 1x05 - Light, 1x07 - Earth).
Skladovací místnost pozemského vybavení

Skladovací místnost je oblast na Destiny, kde expedice skladuje různý materiál a předměty přinesené ze základny Icarus, během svého působení na Destiny. Dr. Rush se v tomto skladu schovával před seržantem Greerem, protože měl utkvělou představu, že je to modrý mimozemšťan, který se dostal bránou na Destiny. Greer potom rozstřílel ovládání dveří, aby se tam nikdo nedostal a ty byly poté vyhozeny do vzduchu poručíkem Scottem a jeho týmem (SGU 1x17 - Pain).
Skladovací místnost skafandrů

Dr. Lisa Parkerová a další vědci dohlížejí na údržbu skafandrů, které Antikové nechali na palubě Destiny. Místnost je blízko místnosti s bránou, takže k ní vyslaný tým má snadný přístup, když je ho potřeba. Skafandry jsou uloženy v nějakých prosklených kotcích s chodbičkou mezi nimi, kde jsou položeny ve vodorovné poloze (SGU 1x06 - Water).


Skladovací místnost vody

Destiny má uzavřený vodovodní systém, který je veden odděleně, aby se vodou příliš neplýtvalo, protože jí je málo. Přímý přístup k nádrži je pečlivě střežen. Je to poměrně malá místnost, která obsahuje kontejnery vody. Posádka čelila nedostatku vody a také zjistili, že cizí organismy přinesené z pouštní planety jim zásoby vody vyčerpávaly. Dodávka vody byla doplněna z ledu na planetě Hoth, ale po schválení, že je pitná, tam přesto zůstaly mikroorganismy, které způsobily nemoc a smrt. Z kontejnerů se musela odstranit kontaminace (SGU 1x06 - Water).
Sprchy

Sprchy na palubě Destiny byly navrženy Antiky tak, že nepoužívají vodu, ale spíše neznámé látky, které vypadají jako mlha. Eli je objevil vedle pokojů posádky a prozkoumával je, aniž by se sprchoval. Během briefingu týkajícího se aktuální dodávky vody, Wrayová navrhla, aby členové expedice používali tyto sprchy, které nepotřebují vodu. Později se zde sprchovala Chloe a Eli dohlížel, aby nebyla rušena (SGU 1x04 - Darknes).


Víceúčelová místnost

Zda je tam jedna takováto místnost nebo více, se neví, ale víceúčelová místnost fungovala jako výcviková místnost a jako soudní síň. Veškerý nábytek je u stěn, aby bylo dost prostoru pro rozcvičku. Tuto místnost používal poručík Scott, ke cvičení celé posádky, takže nejen vojenského personálu a také byla použita Wrayovou jako soudní síň, když vyšetřovala vraždu jednoho z vojáků (SGU 1x09 - Life, 1x10 - Justice).


Výtahy

Destiny používá také mnoho výtahů, které mohou rychle dopravit lidi do dalších částí lodi. Výtah je dostatečně velký na to, aby se do něj vešla malá skupinka lidí. Na stěně má ovládací panel, který výtah aktivuje a zvolí si místo určení. Výtah dopravuje lidi k vybranému cíli. Výtahy se mohou pohybovat horizontálně i vertikálně, protože se s ním přepravovali Chloe s Elim od zádi k přídi lodi, tedy do neprozkoumaných oblastí lodi, když unikali před invazí Luciánské aliance na loď. Protože je prostor výtahu docela malý, posádka je moc nevyužívá a ani nevěděli o jejich funkci horizontální přepravy, než to zjistil Eli náhodným mačkáním tlačítek. Jsou napojeny na systém řízení Destiny a je možné je vypnout z řídící místnosti. Výtah také hojně využíval Rush, aby se tajně dopravoval na nově objevený můstek (SGU 1x02 - Air, 1x19 - Incursion I, 2x02 - Aftermath).
Výzkumná laboratoř

Tuto výzkumnou laboratoř objevil Rush. Uprostřed místnosti je jakási klec plná potrubí, nádrží a měřidel, ale jejich účel je zatím neznámý. Je tam několik ovládacích panelů na stěnách, které zdá se zapínají a monitorují zařízení a zapínají světla. Na jedné straně zdi je obrazovka, která nejspíš monitoruje zařízení a ostatní funkce lodi. V místnosti jsou dvě další konzole, které jsou schopny ovládat zařízení a další funkce lodi. Má také dvě okna s výhledem do vesmíru.

Během vzpoury civilistů na Destiny, byla tato laboratoř použita jako místnost pro řízení lodě. Vzhledem k tomu, že řídící místnost byla na straně vojáků, Rush převedl všechny příkazy kromě podpory života, do konzole v této laboratoři (SGU 1x12 - Divided, 1x17 - Pain).

Alteránská loď 

Základní specifikace

Výrobní informace
Výrobce Alteráni
Design Alteráni

Technické specifikace

Pohon podsvětelný a pravděpodobně FTL nebo hyperpohon
Hyperpohon neznámý

Použití

Účel kolonizační loď
Rok zavedení před více než 50 miliony lety
Přidružení Alteráni
Stav pravděpodobně vyřazena nebo zničena

Popis

Alteránská loď, je lodí původní Antické flotily, která byla navržena před mnoha milióny lety a odstartovala z hory Ortus Mallum na planetě Celestis v domovské galaxii Alteránů. Byla to loď, kterou Alteráni použili, když prchali ze své domovské galaxie, aby se vyhnuli válce s Orii. Loď byla postavena uvnitř hory Ortus Mallum a když odstartovala, zničená hora pohřbila vesnici, ale tunely, kde Antikové ukryli jejich technologii, byly zachovány. Oriové tvrdili, že to bylo jejich vítězství a později vybudovalo město Celestis blízko hory (Hvězdná brána - Archa pravdy).

Způsob, jakým loď odstartovala z planety, je velmi podobný způsobu, jak opouštěla Atlantis Zemi. Vzhledem k podobné technologii, jakož i značné velikosti lodi, je alteránská loď s největší pravděpodobností technologický předchůdce městské lodi. O lodi samotné, její konstrukci a technologiích, se jinak skoro nic neví, protože byl vidět jen start této lodi ale je pravděpodobné, že má FTL pohon.

Rozsévací lodě hvězdných bran 

Základní specifikace

Výrobní informace

Výrobce Antikové
Design Antikové

Technické specifikace

Pohon podsvětelný a pravděpodobně FTL
Palivo solární energie
Řídící systém počítač
Navigační systém počítač s naprogramovaným kurzem
Posádka bez posádky
Ostatní systémy podprostorová komunikace, továrna na hvězdné brány

Použití

Účel výroba hvězdných bran, rozsévání hvězdných bran po vesmíru
Rok zavedení před cca 60 miliony lety
Přidružení Antikové
Stav stále aktivní


Popis

Rozsévací lodě hvězdných bran jsou bez posádky a byly vypuštěny ze Země Antiky, před desítkami milióny lety. Před vypuštěním Destiny, Antikové vyslali několik těchto lodí, aby vytvořily cestu pro Destiny napříč vesmírem. Jejich úkolem bylo pátrat po vhodných planetách a zanechat na nich hvězdné brány, které lodě sami byly schopny vyrobit a potom předat tuto informaci na Destiny. Později byla sama Destiny vyslána na tyto planety, aby provedla podrobnější průzkum (SGU 1x02 - Air).

Při cestách po každé galaxii je ale vytyčen zhruba nějaký přímý kurz napříč galaxií z jednoho konce na druhý. Loď pak předává údaje o těchto planetách zpět na Destiny, aby mohla určit kurz a ohodnotit životaschopnost planet, pokud by bylo nezbytné pátrat po určitých nezbytných dodávkách. Jsou schopné uchovávat obrovské množství energie, která dokonce stačí na vytočení Země z Destiny (SGU 1x02 - Air, 1x16 - Sabotage, 2x03 - Awakening).

Design

Rozsévací lodě hvězdných bran mají stejný základní tvar jako Destiny, ale jsou více ploché v jejich celkovém designu. Co se týče velikosti, jsou zhruba poloviční, než Destiny. Nemají rozsáhlou pyramidovou nástavbu nad sekcí motorů jako Destiny, ani rozsáhlé "křídla" v zadní části lodi, které má jen na vrchní straně a jsou podepřeny jakýmisi kovovými rámy. Loď má dokovací port na vrchní zadní části lodi, který umožňuje spojení s Destiny, která ho má naopak na spodní straně. Rozsévací loď má přední část podobně tvarovanou jako Destiny, teda do špičky (SGU 2x03 - Awakening).

Známé interiéry
Chodby

Loď má řadu chodeb, které jsou ale dosti úzké a tým v nich musí chodit po jednom za sebou. To je pravděpodobně způsobeno tím, že loď není primárně určena pro nějakou posádku. Chodby jsou skoro všude lemovány různými rourami, trubkami, ozubenými koly a podobně, takže je docela těžké se v nich orientovat. To je pravděpodobně způsobeno zase tím, že není určena pro posádku a také tím, že je o dost starší, než Destiny (SGU 2x03 - Awakening).
Místnost s komorami Ursinů

Když tým zjistil, že nejsou na palubě sami a zhroutil se jim tam jeden Ursin, byly pověřeni, aby se porozhlédli, jestli jich tam není více. Greer potom vypátral jednu místnost, kde se nalézalo asi tucet komor, ve kterých byli mimozemšťané pravděpodobně ve stázi a fungovaly tak, ale není to potvrzeno. Zdá se, že aktivací systémů lodi se tyto komory probudily. Komory byly spojeny nějakým kabelem s lodí. Místnost je poměrně velká na poměry této lodi a jestli tam tyto komory nebyly od začátku a mimozemšťané přišli později, není známo, k čemu místnost sloužila (SGU 2x03 - Awakening).
Řídící místnost a dokovací port

Protože tato loď není určena pro posádku, nemá pravděpodobně žádný můstek, ale nachází se na ní jakási řídící místnost, která je podobná jako na Destiny. Místnost je celkově menší než na Destiny a je obehnána různými rourami a trubkami, mezi kterými je řada úzkých vstupů do místnosti z chodeb. Toto řídící centrum se nalézá v zadní části lodi a obsahuje v centru místnosti ovládací rozhraní, které je trochu odlišné od Destiny, protože nevypadá jako "ohryzek", ale spíše jako válec mezi podlahou a stropem místnosti. Okolo něj jsou podobně jako na Destiny ovládací konzole, ale trochu odlišné a staršího designu. Pomocí konzolí se dají manuálně ovládat systémy lodi a převést dokonce energii mezi loděmi. Pro přenos energie a dat mezi loděmi, je využíván dokovací port (SGU 2x03 - Awakening).
Továrna na hvězdné brány

Tyto lodě jsou určeny pro výrobu hvězdných bran a následně je umístí na světy, které mohou být vhodné pro život a vytyčit tak cestu pro Destiny, aby je více prozkoumala. Továrna na hvězdné brány na této lodi je dost rozsáhlá a nalézá se v celé zúžené přední části lodi, kde je skopna pojmout velké množství připravených a hotových bran, kde jsou seřazeny za sebou a v zadní části továrny se vyrábějí, kde se nalézá také nahoře lávka, ze které se dá sledovat celý proces výroby. Je to nejrozsáhlejší prostor na lodi a je to vlastně zároveň i sklad hotových a připravených hvězdných bran (SGU 2x03 - Awakening).

Historie

Rozsévací lodě Hvězdných bran začali svou cestu ještě před Destiny, aby ji připravily na to, co ji bude čekat při dalším podrobnějším zkoumání vesmíru. Tisíce světů před Destiny už mělo své hvězdné brány, takže se dá předpokládat, že byly vyslány daleko dříve před ní (SGU 1x02 - Air).

Později, když se expedice dostala na Destiny, Dr. Nicholasi Rushovi se podařilo získat přístup k podprostorovému spojení s rozsévací lodí, které tyto lodě používají ke komunikaci s Destiny a začal se probírat daty, jestli najde něco zajímavého (SGU 1x09 - Life).

Krátce poté, co skončila invaze Luciánské aliance na Destiny, se posádka setkala s touto lodí. Destiny zakotvila u této lodi a začala stahovat informace z databáze počítače rozsévací lodi. Z informací se také dozvěděli, že má loď dostatek energie na spojení Destiny se Zemí. Při zkoumání lodi expedice objevila skupinku cizinců, žijící na této lodi. Zatímco první z nich byl poslušný, ostatní zaútočili na Rushe a vojáka, když se snažili využít energii lodi ke spojení Destiny se Zemí. Obrátili tok energie z Destiny a expedice musela ustoupit zpět na Destiny, ale Telford tam zůstal, aby se pokusil zvrátit tok energie. Rush ovšem z můstku ukončil spojení a odpojil Destiny od lodi. Destiny skočila do FTL a Telford zůstal sám na lodi s cizinci (SGU 2x03 - Awakening).

 

Raketoplán 

Základní specifikaceVýrobní informace
Výrobce Antikové
Design Antikové
Technické specifikace
Pohon manévrovací trysky, podsvětelný pohon
Ochrana energetický štít
Senzorový systém podprostorové senzory
Navigační systém radar
Protiopatření stealth mód
Zbraňový systém 2 energetické pulzní zbraně
Posádka 5
Minimální posádka 1
Cestující 12
Použití
Účel raketoplán
Rok zavedení před cca 50 miliony lety, od roku 2009 využívala expedice Destiny
Přidružení Antikové, Tau'ri
Stav porouchané a opuštěné

Popis

Na palubě Destiny spočívá velký raketoplán, který je zakotvený venku na lodi pomocí svorek a může být zpřístupněn skrz vzduchový uzávěr a přechodovou komoru. Zdá se, že Destiny měla tři raketoplány, ale v době příchodu expedice, měla jen dva. Antický raketoplán má tvarem blíže spíše k tradičnímu pozemskému designu. Raketoplán je větší než Jumper, má sedadla pro celkem 17 osob, včetně 5 členů posádky. Přední část kokpitu obsahuje veškeré konzole pro ovládání raketoplánu a také trojici hlavních oken. V kokpitu jsou tři křesla. Křeslo pilota s rozhraním pro řízení, doplňková oblast řízení navigace a oblast se zbraňovými systémy. Za doplňkovými ovládacími prvky zbraní a navigačních systémů jsou také sedadla. Zadní část raketoplánu je skladovací prostor a je také určen pro cestující. Obsahuje lavice k sezení, šest na každé straně, tedy celkem 12 cestujících. Loď je přístupná přes dveře v zadní části raketoplánu, které po zakotvení s Destiny se otevírají do přechodové komory. Žádné jiné vchody zatím nejsou známy.

Loď je schopna podsvětelné rychlosti, ale ne rychleji jak světlo. Jeho podsvětelná rychlost je také menší než u Destiny samotné. Má dvoje energetické zbraně na křídlech, mířící dopředu, které se zdají být stejně výkonné, jako střelecké věže na Destiny.
Ovládací panely

Ovládací a řídící prvky, displeje a světelné indikátory, jsou doprovázeny antickým popisem, a protože ne všichni členové expedice umějí číst antický text, mají anglické překlady napsány na kousku papíru a rozmístěny po celém raketoplánu.

Z pilotního křesla má pilot přístup k většině (ne-li ke všem) systémům lodi. Přímo vpředu jsou ovládací prvky řízení lodi, jako pomocné rakety, inerciální tlumiče, automatický pilot, náklony / odchýlení se z kurzu a podvozek. Nad těmito ovládacími prvky je navigační radar a vůbec nejdůležitější odpočítávání skoku Destiny do FTL, stejně jako ukazatele podpory života, jako je úroveň kyslíku a vnitřní teplota a tlak. Po pilotově pravé straně jsou zbraňové systémy, jako je manuální ovládání, zaměřování a obranné systémy (štíty). Nalevo jsou lodní energetické systémy.

Osoba u doplňkové navigace má dva displeje, na nichž může monitorovat systémy, jako režim stealth, široké spektrum senzorů, mezi nimi i dlouhého dosahu a diagnostiku. V doplňkové oblasti zbraní mají přístup k hlavním zbraním, indikátorům vzdálenosti, štítům a pomocným raketám.
Historie

Když expedice dorazila v roce 2009 na Destiny, objevili na ní dva raketoplány. Zdá se ovšem, že Destiny měla 3 takovéto raketoplány, přičemž není známo, co se se třetím stalo. Jeden měl rozbité okno, ze kterého vzduch na lodi unikal. Nicméně energetický štít byl automaticky vztyčený, aby udržel atmosféru, ale z neznámého důvodu ji úplně neudržel a vzduch jím pronikal do kosmu. Dveře přechodové komory byly porouchané a zabránit unikání vzduchu se mohlo jen, pokud by byly zavřené dveře raketoplánu, ale problém byl v tom, že to šlo jen z raketoplánu. Nakonec se obětoval senátor Armstrong, aby zachránil expedici a dveře z raketoplánu uzavřel (SGU 1x02 - Air). Tento raketoplán byl později částečně opraven, aby mohl absolvovat jednosměrný let na planetu s obeliskem a byl tam zanechán (SGU 1x13 - Faith).

Druhý raketoplán, který je na Destiny, je plně funkční. Scott udělal otisky antických popisů kontrolek a Brody je přeložil do angličtiny. Ačkoli Scott neměl žádné zkušenosti létání s tímto strojem, projevil o to zájem a od té doby raketoplán pilotuje, pokud je potřeba. Použili ho například, když Destiny mířila do hvězdy, nebo také s pomocí něho dokázali zneškodnit pár lodí modrých humanoidů a také ho využili při cestování na planetu s obeliskem (SGU 1x04 - Darknes, 1x05 - Light, 1x11 - Space, 1x12 - Divided, 1x13 - Faith).

Když byla Destiny už v jiné galaxii od příchodu expedice, Rush využil nově objevený hlavní kód lodi a její můstek k tomu, aby vystoupili z FTL, protože potřebovali vodu a jídlo. Nejbližší planeta měla poškozenu bránu a proto vyslali v raketoplánu na planetu tým. Raketoplán byl ale poškozen a zřítil se na povrch planety v důsledku velikého stáří v kombinaci s účinky planetární atmosférické super rotace. Seržant Riley byl vážně zraněn a později zemřel. Velmi poškozený raketoplán byl zanechán na planetě (SGU 2x02 - Aftermath).

Transportní loď

 

Popis

Tyto transportní lodě sloužili pro přepravu osob, které byly využity při evakuaci Antiků z Lantey na Zemi, když se pro ně válka s Wraithy vůbec dobře nevyvíjela. Mnoho z nich mířilo k Atlantis, před prvním obléháním Wraithy, ale několik jich bylo Wraithy zachyceno nebo zničeno, než dosáhly Atlantis. O lodi se mnoho neví, dokonce ani jak vypadá, protože je znám jen její senzorový obraz. Co se ale o ní ví, je to, že mají zbraně, stejně jako maskování a mohou pojmout nejméně 300 lidí.
 

Vědecké plavidlo

 

Popis

Vědecká plavidla Antiků, byly lodě používající se pro vědecké zkoumání. Jedna taková loď byla i Adaris. Celá posádka Adaris s výjimkou pilota, byla zabita, když byla loď zasažena ejekcí koronální hmoty (CME) z jejich slunce, kde se nacházela i jejich domovská planeta Lantea. To se stalo přibližně před 15 000 lety. Pilot otevřel hyperprostorové ono v momentě, kdy byla loď zasažena. On letěl zpět k Lantee, jen chvíli před radiační vlnou, ale přiletěl včas, aby varoval všechny lidi ve městě. Antikové zvedli štít města a rozšířili ho na většinu planety ještě před nárazem vlny. Adaris teda zachránila Atlantis a pravděpodobně i všechen život na Lantee.
 

Obranný satelit

 

Popis

Obranné satelity byly vlastně vesmírné zbraňové platformy vytvořené Antiky a byly hojně využívány během války Antiků s Wraithy. Satelit je na pohled velmi nepravidelný a ačkoli je satelit skoro tak velký jako goa'uldský Ha'tak, má poměrně málo vnitřního prostoru, pouze kontrolní místnost přístupnou přes přechodovou komoru, schopnou spojit se s jedním Jumperem. Jeho požadavky na energii jsou také docela nízké, kdy jeho primární zbraň, může být spuštěna pomocí jediného naquadahového generátoru.
Zbraňový systém

Každý satelit nese alespoň jednu zbraň, která vysílá výkonný energetický paprsek, který je schopný jediným výstřelem roztrhnout mateřskou loď Wraithů v polovině. Je tedy mnohem výkonnější, než dokonce nejsilnější zbraně Asgardů. Bylo uvedeno, že tato zbraň je více než schopna zničit minimálně tři mateřské lodě Wraithů, při plném výkonu. Zda tato zbraň byla celé jeho vyzbrojení, nebo jestli měl nějaký obranný systém, není známo. Rychlost nabíjení zbraně pomocí naquadahového generátoru je spíše pomalá, protože poskytuje malé množství energie, ale je pravděpodobné, že kondenzátor by byl dobit mnohem rychleji, pokud by byl k němu připojen silnější zdroj energie, jako např. ZPM, v tomto případě by byl kondenzátor dokonce nutný, protože takový zdroj energie by byl schopný produkovat tolik energie, že by zbraň mohla střílet znova téměř okamžitě.

Několik těchto družic bylo rozmístěno po celém Lanteánském systému, i když většina z nich byla zničena Wraithy, během jejich pochodu k Atlantis. Alespoň jeden takový satelit byl umístěn v jednom z Lagrangeových bodů systému a byl později objeven expedicí. Byl ale dost poškozen a jeho energetické napájení bylo vyčerpané. Když Wraithové dorazili se třemi mateřskými loděmi a několika křižníky, s cílem zničit nově obývanou Atlantis jednou pro vždy, týmu z Atlantis se podařilo satelit aktivovat a použít jeho zbraň k sestřelení jedné mateřské lodě. Bohužel satelit byl příliš těžce poškozen na to, aby mohl vystřelit znovu a zbývající wraithské lodě satelit zničily dříve, než mohl být opraven.
 

Pozorovací satelit

 

Popis

Tyto satelity jsou rozmístěni jako síť na oběžných drahách kolem několika vybraných planet v celé galaxii Pegasus, které sledovaly a kontrolovaly vývoje lidských civilizací. Každý satelit je řízen počítačovým terminálem jak z planety, tak z místa pozorování. Rodney a Sheppard objevili jeden takový terminál v sociální výzkumné laboratoři, ale neznali jeho přesný účel a hráli na něm hru, kde každý vedl jednu společnost. Nicméně při jedné rutinní průzkumné misi, dorazili k jedné takové planetě, ovládané těmito satelity a zjistili, že všichni lidé v nich jsou skuteční a žijí na planetě kdesi v galaxii Pegasus.

Satelity jsou schopny sledovat veškerý život na planetě, stejně jako vytvářet reálné 3D obrazy lidí a objektů pomocí senzorových dat. Oni byly také schopny interpretova funkci objektů, jako např. studny a senzory mohly identifikovat materiály na planetě, jako místa těžby apod.
 


SG-Portál.eu