Asgardské

Třída Biliskner

Třída Biliskner také známá jako asgardské mateřské lodě je hlavní třída asgardských lodí, převáždě do války s replikátory. Během války s replikátory byla postupně nahrazována třídou O'Neill. Do návratu Anubise to byl nejsilnější typ vesmíných lodí v Mléčné dráze. Třída Biliskner nese jméno po asgardské vlajkové lodi ktéré velel Thor, vrchní velitel asgardské flotily. Ta je také známá jako "Thorův vůz".

Kvůli válce s replikátory a návratu goaul'da Anubise, který vylepšil své lodě antickými tehcnologiemi, byla psotupně třída Biliskner nahrazena nejmodernějšími loděmi třídy O'Neill.


Popis lodí

Lodě třídy Biliskner jsou vybaveny čtyři ionto-neutriovými generátory, které dohromady dodávají lodi energie přibližně až 4 000 000 000 kJ. Pro pohyb ve vesmíru je lod vybavena výkonými podsvětelnými motory. Pro pohyb v hyperprostoru jsou vybaveny asgardským mezigalaktickým hyperpohonem.

Loď je nezjistitelná radarem a tak nebyly asgardské lodě nikdy zjištěny kdyř byly na orbitě Země.

 

Lodě třídy Biliskner
 

Thorův Biliskner (Thorův vůz)
Thorův Biliskner (II.)


 

Třída O'Neill

Je nejmodernější lodí asgardů.Je navržena pro boj s replikátory.Má druhé nejmodernější asgardské zbraně,schopné zničit replikátorské lodě ale nejsou dost výkoné na zničení orijských lodí.Několik lodí tohoto tipu bylo vidět při obraně orili proti replikátorské lodi,a jedna při bitvě u superbrány.Tato lod má mnohem silnější štíty schopné odolat i několoka zásahům od orijské lodi.Ipřes velikost1,5km je velmi obratná při bitvě u superbrány používala téměř stihací taktiku a vydržela v boji déle než jakákoli jiná lod v bitvě.Má mezigalaktický hyperpohon ale méně výkoný než biliskner.Zdroj je pravděpodobně několik upravených neutronio iontových generátorů.Má maskování.Lodě třídy O'Neill

 

O'Neill prototyp (zničen)
Thorův O'Neill
Freyův O'Neill
Kvasirův O'Neill
Aegirův O'Neill (Valhalla)


 

Třída Daniel Jackson

Třída Daniel Jackson je třída vědeckých lodí. Jsou známé pouze dvě lodě této třídy a to Thórův Daniel Jackson a Lokiho lod´. Pomocí lodě Daniel Jackson hlídal Thor postup ničení replikátorů uvězněných na planetě Halla. Thór v této lodi vytvořil s pomocí Jacka O'Neill první disruptor. Poté Thór zničí touto lodí s disruptorem replikátory na asgardské planetě Orille.


Popis lodí

Lodě této třídy jsou vybaveny ionto-neutriovými generátory. Pro pohyb ve vesmíru je lod vybavena podsvětelnými motory a pro pohyb v hyperprostoru jsou vybaveny asgardským mezigalaktickým hyperpohonem.

Šíty lodí třídy Daniel Jackson jsou odolnější než u třídy Biliskner, ale slabší než u lodí třídy O'Neill. To může být dáno i tím že jsou to spíše výzkumné lodě. Velikostí jsou to lodě srovnatelné s goaul'dskými Ha'taky.

 

Speciálně upravená loď, kterou používal Loki k únosům Tauriů. Stejně jako všechna ostatní asgardská plavidla je pro Taurie nezjistitelná a disponuje standardním vybavením jako jsou maskovací a obranné systémy. Je však několikanásobně menší, než asgardské bitevní křižníky a nedispnuje žádným zbraňovým systémem.
Srdcem lodi je genetická laboratoř - jedna z nejvyspělejších jaké mají Asgardi k dispozici. Zde je možno provádět veškeré potřebné genetické experimenty a úpravy. Laboratoř je také plně vybavena pro vytváření klonů.


 
Třída Vanir

Lodě třídy Vanir byly postaveny Vanirany, asgardy, kteří odešli spolu s Antiky do galaxie Pegasus. zdřejmě z nedostatku zdrojů a více než 10 000 let odloučení nemají tyto lodě výkoný mezigalaktický hyperpohon, ale slabší mezihvězdný. Pro pohon ve vesmíru disponují lodě této třídy 7 podsvětelnými motory. Tyto lodě mají slabé štíty i energetické zbraně. Díky tomu byly lodě Cestovatelů je schopny zničit.

Jedinou zvláštností těchto lodí je generátor elektromagnetického pole, který jim umožnil projít štítem Atlantis bez nějakého odporu.

Velikostně je tato třída lodí srovnatelná s loděmi Cestovatelů. Všechny nebo většina zbylých lodí Vaniranů byla zdřejmě zničena poté co se vanirští Asgardé rozhodli spáchat hromadnou sebevraždu jako Asgardé z galaxie Ida (a Mléčné dráhy)

 


 

 

Proti-replikátorský disruptorový satelit

 

Popis

Tento disruptorový satelit vyvinutý Asgardy z proti-replikátorského disruptoru, je obranná platforma planety proti Replikátorům. Tento satelit byl navržen, aby rozložil lodě Replikátorů, pokud by přiletěli k planetě, která je těmito satelity chráněna. Disruptor sám byl založen na technologii Antiků, i když Asgardé byli schopni ji přizpůsobit pro své vlastní použití. Satelit byl kompatibilní s pozemskými počítači a mohl být remodulován, pokud by se lodě Replikátorů dokázaly přizpůsobit, jako se to dříve stávalo.

Jeden tento satelit byl poslán hvězdnou bránou Thorem na pozemské stanoviště alfa, protože jim replikátorská kopie Carterové namluvila, že se Replikátoři této technologii přizpůsobili. Podle Thora bylo nejefektivnější umístění satelitu na geostacionární oběžné dráze nad základnou ve výšce 33 785 km s nulovým sklonem. Na toto místo ho vynesl Teal'c v F-302. Když přiletěla loď Replikátorů, které velel Pátý, kopie Carterové ji s ním zničila a sama unikla s informacemi přizpůsobení se této technologii.
 


SG-Portál.eu