Neznámá galaxie (Air)

Neznámá galaxie (Air) Při bitvě o základnu Icarus, musela skupina ze Země utéct na Destiny pomocí 9. symbolu hvězdné brány. Když dorazili na loď, nacházeli se v této nepojmenované galaxii několik miliard světelných let od Země . Po několik měsíců cestovali touto galaxií, navštívili několik planet, poznali cizí nepřátelskou mimozemskou rasu a další nehumanoidní formy života, až dosáhli okraje a Destiny opustila soustavu . Poté co byla loď sabotována za okrajem této galaxie a byl proveden další nepovedený útok modrých humanoidů, Destiny byla schopna udělat další skok do FTL z prázdna mezi galaxiemi a nechala ji za sebou                                                 nadobro .Big Bertha (Velká Berta)

Big Bertha (Velká Berta)   Jméno Velká Berta (Big Bertha) dal planetě plukovník Everett Youngt. Je to plynný obr v neznámé galaxii. Antická loď Destiny proletěla vrchní vrstvou atmosféry planety na naprogramovaném kurzu. Tím byl gravitací planety změněn kurz lodi a ta byla navedena přímo na kolizní kurz se sluncem v tomto systému. Nicméně posádka lodi později zjistila, že to loď udělala úmyslně, aby doplnila vyčerpané zásoby energie. V tomto systému byly ještě tři další planety, ale jen jedna z nich (planeta v zóně zlatého štěstí) měla na povrchu podmínky k životu .   

 

 

Crystal planet (Planeta krystalů)

Crystal planet (Planeta krystalů)   Tuto nepojmenovanou planetu v neznámé galaxii navštívili Nicholas Rush a jeho tým, zatím co se snažili nalézt Scotta, Eliho, Chloe a Greera, kteří zůstali na planetě ruin. Byla to pozoruhodná planeta s velikými krystalickými formacemi, viděnými prorůstat ven ze země. Planeta má dýchatelnou atmosféru, navzdory zvláštní barvě oblohy a nedostatku flóry a fauny v okolí brány. Tým se zde rozdělil, aby mohli najít ztracený tým rychleji . 

 

 

 

Desert planet - Air (Pouštní planeta)

07 08 14 17 32 neznámý neznámý

* Zpřeházené symboly, není vidět vytáčení brány

Desert planet (Pouštní planeta)   Tato nepojmenovaná pouštní planeta s hvězdnou bránou se nachází v neznámé galaxii. Před milióny let navštívila tuto planetu jedna z rozsévacích lodí hvězdných bran Antiků. Atmosféra planety se skládá z kyslíku, dusíku a oxidu uhličitého a má extrémně nízkou vlhkost. Svého času byla dříve na planetě voda, která mohla podporovat život. Tato planeta byla také domovem prašného hmyzu, který jak se později ukázalo se dostal i na Destiny.  

 

 

V roce 2009 to byla první planeta, kterou prozkoumávala expedice z lodi Destiny. Poručík Matthew Scott vedl tým k nalezení minerálů, které by mohly být použity v zařízení na recyklaci vzduchu na Destiny, což se jim také povedlo, ale ztratili kvůli tomu několik členů posádky, kteří odešli na jinou planetu .


Desert planet - Lost (Pouštní planeta)

07 neznámý neznámý neznámý neznámý neznámý neznámý

Desert planet - Air (Pouštní planeta)   Tato nepojmenovaná planeta v neznámé galaxii, byla jedna z planet, kterou navštívili Eli, Scott a Chloe, když hledali Destiny. Planeta má dýchatelnou atmosféru, ale v době, kdy na ní dorazil tým, tam zuřila masivní písečná bouře. Není známo, jestli je tato planeta takto nehostinná stále, každopádně v okolí brány nebyly žádné známky po flóře nebo fauně. Když se z ní potřebovali co nejrychleji dostat, poslali KINO na planetu, kde byla ale toxická atmosféra, takže o něj přišli a Scott musel jít na další planetu naslepo .  

 

 

Foggy planet (Mlhavá planeta)

u04 u20 u23 u23 neznámý neznámý neznámý

* Zpřeházené symboly, není vidět vytáčení brány

Foggy planet (Mlhavá planeta)   Tuto nepojmenovanou planetu v neznámé galaxii, navštívili jako první po odchodu z planety Ruin, kde byli zanecháni, Eli, Chloe a Scott, když se snažili vrátit na Destiny. Planeta má dýchatelnou atmosféru, flóru i faunu a v době příchodu týmu, na ni panovala mlha. Chvíli po příchodu byli ale napadeni obrovskou kreaturou, velikostí připomínající dinosaura. Kreatura je čtyřnohé stvoření a má obrovské špičaté zuby. Museli tedy urychleně vytočit další planetu a utéci na ni, protože je kreatura pronásledovala a střelba na ni vůbec nezabírala .   

 

  

Forest planet (Lesní planeta)

Forest planet (Lesní planeta)   Je to nepojmenovaná planeta v neznámé galaxii. Planeta je velmi bohatá na vegetaci a je vysoce pravděpodobné, že na ní budou i živočichové. Když se na ní dostal ztracený tým Eli, Chloe a Scott, hledající cestu na Destiny, byla z této planety již Destiny v dosahu. Když se ji snažili vytočit, nepovedlo se jim to, protože tým Rushe se vracel akorát na Destiny a byli rychlejší. Když se ji snažili vytočit znova, v tom momentě akorát Destiny skočila do FTL, opouští galaxii a ztracený tým byl zanechán na planetě a není prozatím návratu .   

 

  

Goldilocks zone planet (planeta v zóně zlatého štěstí)

Goldilocks zone planet (planeta v zóně zlatého štěstí)   Je to planeta v témže nepojmenovaném systému jako Velká Berta, pojmenovaná expedicí podle podmínek k životu. Během kolizního kurzu Destiny se sluncem tohoto systému bylo rozhodnuto, že na tuto planetu poletí raketoplán se 17 lidmi na palubě v naději na přežití, jelikož to byla jediná planeta v dosahu, která by mohla udržet život. Nicméně jak se blížil raketoplán k planetě, bylo zjištěno, že v atmosféře planety je málo oxidu uhličitého a teplota jen velmi zřídka vystoupí nad 0°C. Proto bylo také na planetě malé množství vegetace a přežití by bylo obtížné. Naštěstí Destiny nebyla zničena, ale dobíjela si jen energii. Spojili se s raketoplánem, že se můžou vrátit, ale nabírali takovou rychlost, že by je raketoplán nedohonil. Raketoplán tedy využil planetu jako gravitační prak ke zvýšení rychlosti a nakonec Destiny jen taktak dohonili, takže jim vlastně planeta nakonec zachránila život .   

 

 

Gravel pit planet (Planeta štěrku)

03 34 12 07 19 10 17

Barren planet (Pustá planeta)   Na této pusté planetě bez známého jména v neznámé galaxii byla zanechána hvězdná brána jednou z rozsévacích lodí hvězdných bran Antiků.V roce 2009 byla planeta navštívena expedicí z lodi Destiny. Přestože planeta vykazovala známky vegetace, oblast kolem hvězdné brány byla neplodná a tým musel jít prozkoumat větší oblast od brány. Při svém pátrání narazili na ztroskotanou cizí loď ležící na vrcholu jednoho z hřebenů velmi členitého terénu. Když se o nálezu dozvěděl Nicholas Rush, který se velmi zajímal o první cizí technologie a byl do nich přímo blázen, byl nadšený a prošel bránou na planetu, aby to vyšetřil. Loď podle Rushe nebyla Antická a zdálo se, že je neschopná letu. Tým tlačil čas, neboť Destiny měla brzo skočit do FTL. Plukovník Young nařídil zbytku týmu, aby se vrátil na loď a zůstal tam s Dr. Rushem do poslední chvíle. Odhalil Rushe z vraždy seržanta Spencera a nechal ho na planetě .Když se Rush probral z bězvědomí, aktivoval některé systémy lodi a něchtěně také aktivoval nějaká nouzový maják, který přivolal modré humanoidy a ti ho po příletu zajmuli .

Později navštívili planetu Scott, Eli a Chloe, kteří uvízli na planetě ruin, aby získali přístup do databáze modrých humanoidů v jejich ztroskotané lodi, zjistili tak mapu hvězdných bran v této galaxii a mohli se dostat zpět na Destiny .


Hoth

15 31 08 22 35 29 16

Hoth   Planeta se nachází v neznámé galaxii, která byla objevena před milióny let rozsévací lodí hvězdných bran Antiků. Toto pojmenování dostala podle Eliho narážky na ledovou planetu Hoth z Hvězdných válek, jelikož má podobné podmínky.  

Hoth má minimálně dva měsíce. Atmosféra a led planety v okolí brány je jedovatý. Teplota na povrchu byla naměřena -45°C. Atmosféra je řídká a skládá se z 1,3% kyslíku, 95% oxidu uhličitého a trochu argonu.

Planetu navštívila expedice Destiny v roce 2009 kvůli získání ledu pro doplnění zásob vody na lodi. Museli jít dál od brány, kde našli čistý led. Poručík Scott málem přišel o život, když se propadl do země při otřesu. Později se ukázalo, že v ledu byly bakterie, které dokážou zabít člověka.


Jungle planet (Planeta džungle)

04 32 36 29 neznámý 06 neznámý

* Zpřeházené symboly, není vidět vytáčení brány

Jungle planet (Planeta džungle)   Nepojmenovaná planeta v neznámé galaxii nalezená před mnoha milióny let Antickou lodí rozsévající hvězdné brány po planetách.Planetu navštívila expedice Destiny v roce 2009, aby ji prozkoumala. Všude kolem byla džungle, normální dýchatelná atmosféra a vody zde bylo také dosti, pršelo tam běžně. Zjistili ale, že už na planetě byli dříve a všichni tam zahynuli. Časový posun měla za následek erupce místního slunce. Díky tomu našli KINO a toto zjistili. Rush sám našel na planetě svoje kosterní pozůstatky. Na planetě žili tvorové, kteří expedici zabili. Vylézali z úkrytu jen v noci, zakousli se do hrudníku člověka a prokousali se skrz. Na Destiny vypukla smrtelná nemoc, ale nakonec zjistili, že tito tvorové obsahují lék. Tak se nakonec vydají na planetu se záměrem jednoho dostat. Opět nepřežijí, ale poručík Scott pošle zpět jiné KINO s informacemi .


Neznámá planeta (Air 3. část)

Neznámá planeta v neznámé galaxii opět objevená před mnoha milióny let Antiky. Tato planeta se nachází ve stejném systému, jako pouštní planeta, ale z nějakého nepochopitelného důvodu byla v DHD Destiny uzamčena a nemohla se zadat adresa. I přes toto varování, když byl tým zkoumat pouštní planetu kvůli potřebnému minerálu, se Andrea Palmerová, Jeremy Franklin a Curtis rozhodli, že by bylo lepší hledat na této planetě, protože byla bohatá na vegetaci, vodu a vzduch. Vytočili tedy adresu z pouštní planety i přes veškerá varování. Palmerová a Curtis prošli bránou na tuto planetu, ale Franklin byl zastaven. Ti co prošli na tuto planetu, jsou považováni za mrtvé. Pokud ovšem žijí, jsou opuštěni, protože Destiny skočila do FTL .


Obelisk planet (Obelisk)

Obelisk planet (Obelisk)   Tato nepojmenovaná planeta je jedinou planetou v systému, který není na žádných hvězdných mapách Antiků, v neznámé galaxii a nemá tudíž bránu. Hvězda tohoto systému má spektrální třídu G2, čili stejnou jako naše Slunce a je mu tedy velmi podobná. Zdá se, že planeta je skutečný ráj s ideálními podmínkami pro život. Flóra je velmi podobná pozemské a můžeme zde objevit např. ovoce velmi podobné kiwi a také velmi chutné. Zdá se ovšem, že na planetě není žádná fauna. Planeta je také chladná a po mnoho měsíců je na ní zima. Na povrchu planety také probíhají velké aktivity a objevují se silné vzdušné bipolární vichřice, které také způsobují formování povrchu planety. Jedinou známkou civilizace na této planetě je obrovský obelisk, postavený neznámou, patrně značně vyspělou civilizací, která jak se zdá planetu a celý systém vytvořila.Obelisk je masivní konstrukce 600 m vysoký, stvořen mimozemskou rasou. Po vytvoření světa ho postavili v jednom údolí na povrchu planety. Jeho původ a účel je neznámý, i když vydával slabé elektromagnetické pole. Obelisk byl popsán nějakými neznámými znaky cizí civilizace.Obelisk objevila expedice, když Destiny vstoupila do systému, vzhledem k jejímu narušení FTL pohonu v důsledku gravitace hvězdy. Když byl poslán raketoplán na planetu, aby ji prozkoumali, později ho s ním objevili. Studovali ho, ale nezjistili žádný účel nebo původ tohoto monumentu. V posledních dnech pobytu na planetě začal obelisk vysílat do vesmíru modrý paprsek, doprovázen neznámým zářením. Jen spekulovali, že účelem aktivace, bylo poslání signálu k jeho tvůrcům .

 

Purple plants' planet (Planeta růžových rostlin)

Purple planet (Růžová planeta)   Nepojmenovaná planeta nacházející se v nejmenované galaxii. Na planetě byla Antiky zanechána brána, a když k ní dorazila v roce 2010 expedice Destiny, vytočila ji, aby zjistila, jaké jsou tam podmínky. Adam Brody věřil, že by planeta mohla obíhat kolem červeného trpaslíka, což by vysvětlovalo její podivné zbarvení. Na planetě byly totiž růžové rostliny, což vysvětluje tím, že růžový chlorofyl je citlivý právě na červené a infračervené světlo. Planeta má dýchatelnou atmosféru, vodu a kyslík. Mohli by se tam vyskytovat sluneční erupce s následnou radiací. Young se tedy rozhodl, že si obléknou na průzkum skafandry. Než ji ale mohli důkladněji prozkoumat, dorazila mimozemská loď a zaútočila na Destiny . 

 

Ruins planet (Planeta ruin)

10 12 14 23 32 neznámý neznámý

* Zpřeházené symboly, není vidět vytáčení brány

Ruins planet (Planeta ruin) Na této nepojmenované planetě v neznámé galaxii, byla zanechána brána rozsévacími loděmi Antiků a vytáčená Destiny, hned jak vyskočila z FTL. Z neznámých důvodů, bylo odpočítávání nastaveno kolem šesti hodin. Planeta je bohatá na vegetaci a pravděpodobně i na různé živočichy. Když na ni přišli Scott, Greer, Eli a Chloe, nalezli na ní ruiny nějakého starého města. Ačkoliv se zdálo, že tyto ruiny jsou obyčejné, Chloe spekulovala o tom, že by mohla být nalezena nějaká pokročilá technologie v podzemních tunelech, podobně, jako některé z kultur Mléčné dráhy, nebo galaxie Pegasus. Při prozkoumávání podzemního labyrintu, Greer musel střelit obrovského pavouka a způsobil tak zřícení stropu tunelu, vedoucího na povrch. Při pokusu urychlit jejich osvobození, tým poslaný Destiny na jejich záchranu, použil C4, ale situaci ještě zhoršil a oblast se stala ještě více nestabilní. Záchranný tým byl nucen se vrátit na Destiny, protože čas se krátil. Destiny skočila do FTL a tým byl zanechán na planetě v podzemních tunelech .

Tým později našel v katakombách jakousi mapu, podle které by se mohli dostat ven, ale při otřesu spadlo část stropu na Greera. Mysleli si, že je mrtvý a i když neochotně, musel Scott nařídit, odejít z planety. Greer se ale ze sutin vyhrabal, jenže tým už byl pryč. Později Greera našel záchranný rým vyslaný Destiny .

 

Toxic planet (Toxická planeta)

Nepojmenovaná planeta v neznámé galaxii, na které byla zanechána brána rozsévacími loděmi Antiků. Eli Wallace na tuto planetu poslal KINO, když se snažili přes několik planet dostat blízko k Destiny, ale to zjistilo, že atmosféra této planety je toxická a museli zde KINO zanechat, protože nebyl způsob, jak ho dostat zpět, jelikož neměli s sebou ochranné obleky. Museli jít tedy potom naslepo. V době, kdy zde Antikové zanechali bránu, byla pravděpodobně schopná udržet život a podmínky se na ní změnily z neznámého důvodu později .

 

Winter planet (Zimní planeta)

Winter planet (Zimní planeta) Nepojmenovaná planeta v neznámé galaxii, na které se nachází brána. Na planetě je v okolí brány vegetace a velmi chladno. Jestli je na ní i fauna, není známo, ale je pravděpodobné, že ano. V okolí brány také sněžilo. Planeta je v dosahu pouštní planety (Lost) a navštívili ji Scott, Eli a Chloe, když se snažili dostat zpátky na Destiny. Z této planety je možné se také dostat na planetu, kde byl zanechán Dr. Rush a ztracený tým tam šel, aby se pokusil zjistit nějaké informace z havarované lodi modrých humanoidů .

Neznámá galaxie (Pain)

Neznámá galaxie (Pain)   Tato nepojmenovaná galaxie se nachází několik miliard světelných let od Země. Je v pořadí druhá, se kterou se expedice Destiny od jejich příchodu na loď setkala. Krátce po odletu z předchozí galaxie, kdy byl sabotován FTL pohon Destiny, se loď zmítala v prázdném prostoru mezi touto a předchozí galaxií. Poté, co se posádce s pomocí údržbářského robota podařilo obejít poškozený motor a přečkat další útok modrých humanoidů, Destiny se dala opět na cestu a přešla do této druhé galaxie .

 

Planeta (Aftermath)

06 neznámý neznámý neznámý neznámý neznámý neznámý

Planeta (Aftermath)   Tato planeta se nachází v neznámé galaxii, do které dorazila Destiny v epizodě Pain. Na planetě byla zanechána rozsévací lodí brána. Planeta má příhodné podmínky pro život, především dýchatelnou atmosféru, ale jinak je na ní častá vulkanická činnost a také má atmosférickou super rotaci, to znamená, že ve vyšších výškách v atmosféře dosahuje rychlost větru obrovských rychlostí. Krajina v okolí brány a v místě havárie raketoplánu je dost hornatá a z vegetace jsou nejvíce zastoupeny jehličnaté lesy. Vlivem vulkanické činnosti byla také pohřbena brána v sutinách a nebylo tím pádem přes ni dostupné spojení s Destiny, dokud ji nevykopali.Dr. Rush nechal vystoupit Destiny z FTL po objevení můstku, aby se pokusili na této planetě najít nějaké zásoby jídla a vody. Vyslali na planetu raketoplánem tým, protože brána byla nefunkční, který sice proletěl atmosférou přes silné turbulence, ale pak se něco pokazilo a neovladatelný se zřítil na planetu. Raketoplán narazil pravým křídlem do hory a havaroval přes vrcholky jehličnanů, které ulámal, dopadl do volného prostoru a byl zbrzděn až úpatím velké skály. Raketoplán byl vážně poškozen a museli ho na planetě zanechat. Při havárii raketoplánu byl smrtelně zraněn Riley a umřel zde. Na planetě pak byli zanecháni všichni, mimo devíti nejužitečnějších členů Luciánské aliance (   SGU 2x02 - Aftermath   ).

Planeta (Cloverdale)

01 13 17 19 26 neznámý neznámý

* Zpřeházené symboly, není vidět vytáčení brány.

Planeta (Cloverdale)   Tuto planetu navštívila expedice v roce 2010 a je to domovský svět jakési agresivní rostliny, chovající se jako zvíře. Planeta má dýchatelnou atmosféru a v okolí brány je povrch rovinatý a jen mírně zvlněný, podobně jako u nás na Zemi v pahorkatině. Nachází se na ní lesy, také podobné těm na Zemi, jen jsou trochu řidší, kvůli agresivní rostlině, která potřebuje trochu prostoru. Také se v okolí brány nachází všude jakási modrá houba, která roste od hlavního kořenového systému agresivní rostliny. Rostlina útočí na všechno, co se přiblíží a dotyčného bodne a infikuje. Její výtrusy se šíří pak tělem dále. V okolí agresivní rostliny není známa žádná fauna.Rostlina, se kterou se tam expedice setkala, vykazuje vlastnosti rostlin i živočichů. Rostlina je jako bytost, která přebývá pod povrchem planety. Dorůstá alarmujícím tempem, viditelném pouhým okem a je nesmírně odolná proti poškození jakýmkoliv typem. Dokáže se šířit organickým i anorganickým materiálem. Tyto agresivní rostliny jsou všechny navzájem propojeny rozsáhlým kořenovým systémem. Když jí byl Scott infikován, většinu času byl v bezvědomí a infekce (spory) se šířila nejen uvnitř těla, ale také zvenčí. Jen Chloe, s mimozemským patogenem v těle, byla vůči ní imunní (   SGU 2x05 - Cloverdale   ) 


Planeta (Intervention)

04 17 23 32 36 neznámý neznámý

* Zpřeházené symboly, není vidět vytáčení brány.

Planeta (Intervention)   Tato nepojmenovaná planeta se nachází v neznámé galaxii (Pain), která se nacházela jako další na kurzu Destiny v roce 2010. Planeta má normální dýchatelnou atmosféru, ale jinak jsou na ní podmínky docela drsné. Jsou na ní časté bouře, které jsou obzvláště silné, protože je zde veliké napětí mezi mraky bouře a zemí. Údery blesků jsou tak silné, že vlivem velkého přepětí přímo bombardují povrch země a dokáží udělat na ni malý kráter. Tyto bouře doprovází také velmi silný vítr. Povrch planety je velmi nehostinný, na kterém je velmi málo zeleně a je dosti rozbrázděný, pravděpodobně díky těmto silným bouřím. V blízkosti brány se také nachází nějaký systém malých jeskyní.Tato planeta byla v dosahu Destiny, když byla u binárního pulsaru, ale adresa byla uzamčena, pravděpodobně díky veliké vzdálenosti od Destiny, která byla na okraji dosahu. Šlo to ovšem obejít a v době, kdy měla Luciánská aliance krátce úplnou kontrolu nad Destiny, poslala na tuto planetu většinu pozemského personálu. V době příchodu, se blížila silná bouře a tak vyhledali jako úkryt malý systém jeskyní. Po převzetí kontroly nad Destiny zpět pozemským personálem, byli lidé vzati zpět na palubu (   SGU 2x01 - Intervention   ).


Planeta klíšťat

Tato nepojmenovaná planeta v neznámé galaxii, kterou jako druhou navštívila Destiny, po příchodu expedice ze Země, nebyla nikde vidět. Byla to první planeta, kterou expedice navštívila, když do této galaxie Destiny dorazila. Není známo, jestli je na této planetě brána, protože na ni mohli letět také raketoplánem, to nebylo zmíněno. Z této planety si nevědomky s sebou přineslo několik členů týmu cizí hmyz, který vypadal podobně, jako pozemské klíště. Zakouslo se u každého vždy na stejném místě a to v týlu hlavy nad krkem. Způsobovalo pak členům posádky velmi reálné halucinace. Z toho je tedy pravděpodobné, že byly na planetě flóra i fauna a teda vhodné podmínky pro život ( SGU 1x17 - Pain   ).   

 

  


Planeta (Malice)

02 14 18 23 neznámý neznámý neznámý

* První čtyři symboly jsou zpřeházeny, není vidět vytáčení brány.

Planeta (Malice)   Jedná se o jednu z dalších planet v neznámé galaxii (Pain), na které byla zanechána rozsévací lodí brána. Planeta má dýchatelnou atmosféru a docela dobré podmínky pro život, jen je více suchá. Terén v okolí brány je trochu nepřehledný a členitý a je zde velmi patrná větrná eroze, protože vítr zde vymodeloval docela zajímavé útvary na skalách, které jsou pravděpodobně převážně z pískovce, nebo jiné horniny, jemu podobné a proto také snáze větrem tvarované. Na planetě jsou náznaky rostlin, i když ne mnoho a těmi se také živí jediní zmámí tvorové, kteří tuto planetu obývají, vesmírní bizoni. Jedná se o dvounohé zvíře se zakrnělými předními končetinami, trochu spíše připomínající dinosaury, než bizony. Má tmavě hnědou barvu a dvě velké oči. Od hlavy až na záda má jakousi hřívu a zdá se, že je býložravec a živí se trávou. Zdá se také, že se zdržují ve větších stádech.Na tuto planetu uprchl s rukojmím Simeon, ale Parkovou nechal u brány s bombou na zádech. Chvíli za ním ho šel pronásledovat Rush, který šel slepě za pomstou, protože mu zabil Amandu. Rushovi potom přišel na pomoc ozbrojený tým vojáků v čele se Scottem, ale ti zase chtěli Simeona živého, kvůli možným informacím o plánovaném útoku Luciánské aliance na Zemi. Několik členů týmu bylo zraněno a museli se vrátit k bráně. Rush dále pronásledoval raněného Simeona a nakonec využil C4 a vesmírné bizony, aby je vyděsil a ty zašlapali Simeona, aby to s ním mohl skončit (   SGU 2x08 - Malice   ). 


Planeta (Pain)

02 07 18 21 31 neznámý 29

* Prvních 5 symbolů je zpřeházeno, není vidět vytáčení brány.

Jedná se o nepojmenovanou planetu, na které byla zanechána rozsévací lodí brána a byla jedna z prvních planet, kterou v druhé galaxii expedice navštívila. Planeta opět nebyla nikde vidět a ví se o ní jen to, že má dýchatelnou atmosféru a plukovník Young na ni vyslal tým. Destiny povolila posádce zůstat jen 10 hodin ( SGU 1x17 - Pain   ).    

 

Planeta (Pathogen)

Planeta (Pathogen) Další, opět nepojmenovanou planetou, je plynný obr, který se nachází v jednom z hvězdných systémů neznámé galaxie, při cestě Destiny na jejím kurzu. Tento plynný obr má rozsáhlý prstencový systém a také kolem ni obíhají nejméně tři měsíce. Na této planetě samozřejmě není brána, protože s největší pravděpodobností není obyvatelná a Destiny se u ní na chvíli zdržela, protože ji nechal Rush vyskočit z FTL, když dělal pokusy s ovládnutím všech systémů lodi, především odpočtu ( SGU 2x04 - Pathogen   ).


SG-Portál.eu