Antikové

Rasy a kultury

Rasa velice vyspělé rasy, samotných tvůrců Hvězdných bran. Antikové kdysi obývali Zemi, ale pak přišel mor a oni i se svým městem Atlantis přesídlili do zcela nové galaxie - Pegasus.

Zde však narazili na zcela nového nepřítele, který se vyrovnal jejich technologii. Tímto nepřítelem jsou Wraithové. Antikové se nejprve snažili Wraithy porazit, ale bylo jich málo, a tak potopili své město do oceánu a vrátili se dožít své životy zpět na Zemi. Mnoho z nich se dokázalo povznést - odprostit se od svých fyzických těl a žít ve stavu čisté energie. Antikové jsou první evolucí lidí, náš druh se vyvinul teprve z nich.

Antikové nikdy za žádných okolností nezasahují do vývoje jiných kultur. Jakékoliv porušení je trestáno (většinou vyhnáním a trestem). Příkladem je Athara, která v době, kdy na její lid útočili Wraithové, zničila pouhou myšlenkou jejich lodě a zachránila život na planetě. Antikové ji odsoudili k věčné ochraně svých lidí, ale již nikdy nemůže pomoci nikomu jinému.

Antikové patří společně s Asghardy, Noxy a Furlingy do aliance 4 nejvyspělejších ras. Antikové vybudovali nejen síť Hvězdných bran, ale i další vyspělé technologie na mnoha místech v mnoha galaxiích.


Athosiané

Rasy a kultury

Rasa Athosianů je jako většina v galaxii Pegasus neustále pronásledována Wraithy. A tak před mnohota generacemi opustila své vyspělé město a začala žít v nových příbytcích poblíž. Athosiané věří, že kdyby se do města vrátili, přivolali by Wraithy a ti by je zničili.

Athosiané jsou mírumilovní lidé, kteří však nedůvěřují cizincům. Většina z nich se živí zemědělstvím. Athosiané znají velké množství adres na jiné světy, na kterých mají své přátele nebo s nimi udržují obchodní vztahy.

Athosiané uctívají Antiky, které nazývají svými předky a modlí se k nim. V případě přirozené smrti nějakého Athosiana provádí tzv. Obřad kruhu, ve kterém se tělo uloží doprostřed kruhu, vytvořeného z kamenů, který symbolizuje Hvězdnou bránu a provede se slavnostní rituál.

Po příchodu expedice byli Athosiané napadeni Wraithy. Mnoho jich bylo uneseno, ale zbylé se podařilo přesunout na Atlantis. Později byli přesunuti na pevninu poblíž města Atlantis, kde si znovu vybudovali svá obydlí a začali pěstovat různé plodiny pro sebe i pro zásobování Atlantisu. Teyla - vůdce Athosianů se připojila k teamu mjr. Shepparda a je jeho epostradatelným členem.


Balkaňané

Rasy a kultury

Obyvatelé planety Balkan. Jsou to obchodníci, kteří na své planetě obchodují s ostatními rasami nejen se zemědělskými plodinami. Na své planetě nechávají žít lidi, kteří ze svých planet uprchli před Wraithy.


Děti

Rasy a kultury

Rasa na planetě M7G-677, která je chráněná před Wraithy díky uměle vytvořenému elektromagnetickému poli. To je chrání před všemi Wraithskými loděmi, protože v tomto poli přestává fungovat veškerá elektronická zařízení.

Všem místním obyvatelům je méně jak 25 let. Každý, kdo dovrší 24 rok svého života musí složit oběť (spáchá sebevraždu) za slavnostního ceremoniálu. Místní věřili, že díky tomu na ně Wraithové nezaútočí, ale ve skutečnosti se jednalo o pojistku, která redukovala populaci, aby se nerozšířila mimo dosah EM pole. Oběti kontrolovala rada starších, kterou tvořili nejstarší z vesnic - těch se na planetě nacházelo dvanáct. Dr. Mckayovi se podařilo EM pole rozšířit, a tak mohli oběti skončit.


Dagaňané

Rasy a kultury

Rasa velmi prostých lidí, ze kterých pocházelo i Bratrstvo, kterému před stovkami let Antikové svěřili zdroj energie - ZPM. Bratrstvo mělo ZPM chránit do doby, než se pro něj Antikové vrátí. Avšak po mnoha Wraithských útocích bylo Bratrstvo zcela vyhlazeno. Místní lidé se proto snažili záhadu rozluštit a ukryté ZPM nalézt, ale marně. Objevit ZPM se jim podařilo až s pomocí lidí z Atlantis. Avšak nalezené ZPM bylo znovu ukryto novým Bratrstvem, které bylo znovu vytvořeno po zničení toho předchozího, aby pokračovalo ve střežení ZPM a jednoho dne jej vrátilo zpět jednomu z Antiků.


Dorandeňané

Rasy a kultury

Podle antické databáze to byla úžasná rasa, která povolila Antikům, aby si na jejich planetě vystavěli základnu s účinnou zbraní, která byla napájena zcela novým zdrojem energie. Antikové tedy na této planetě experimentovali, ale při jednou z pokusů došlo k chybě a populace planety zemřela v důsledku ozáření silným typem radiace.


Energetické bytosti

Rasy a kultury

S těmito malými létajícími bytostmi se setkal mjr. Sheppard a dr. McKay na planetě, která se nachází ve stejné sluneční soustavě jako Atlantis. Jedná se o malá energetická stvoření, která vysílají velké množství energie, kterou může svými senzory zachytit puddle jumper. Jdou přilákat kouskem müsli tyčinky, čehož mjr. Sheppard využil, aby zničil zdejšího Wraitha.


Eratuský brouk

Rasy a kultury

Stvoření, které žije na domovské planetě Wraithů v temných, chladných a vlhkých jeskyních.. Pokud někdo cizí vnikne do jejich jeskyní, je brouky napaden. Brouk se přisaje k tělu a jako Wraithové pomalu vysává z těla člověka život.

Má čtyři nohy, kterými se zaklíní kolem krku oběti a zaryje se to tepen. Dále má pevný krunýř, pod kterým se nachází pružné tělo. Po přisátí pociťuje napadený velkou bolest a ztrácí v důsledku paralýzy kontrolu nad tělem. Odstranění střelbou, ohněm nebo nožem není možné, brouk se oběti pustí až po její smrti. Je vývojovým článkem Wraithů a důvod jejich vzniku. Reaguje na slanou vodu.


Geniové

Rasy a kultury

Technologicky poměrně vyspělá rasa, která se však vydává za velice chudé a prosté zemědělce. Díky tomu mohla uchránit před Wraithy svůj výzkum jaderných zbraní ve svém podzemním komplexu. Geniové jsou velmi nevyzpytatelní a prolhaní. Jejich cílem je vyvinout jaderné zbraně, kterými by účinně ničily Wraithské mateřské lodě a tím uchránili lid na své planetě.

Geniové také vnikli na Atlantis za účelem získat zásoby léků a vybušninu C4. Geniové též vlastní zařízení ze setřelené wraithské stíhačky (jakousi datovou skříňku), díky kterému byli schopni určit polohu všech mateřských lodí v galaxii.


Hophové

Rasy a kultury

Rasa žijící na planetě Hoph je na úrovni pozemšťanů zhruba ve 20. století. Místní vědci objevili protein, který znemožňuje Wraithům z lidí vysávat jejich energii. Lék se podařilo vytvořit, ale 50% obyvatelstva kvůli jeho vedlejším účinkům zemřelo. Zbylou polovinu zřejmě Wraithové za jejich počínání vyhladí.


Lidé z Proculu

Rasy a kultury

Místní lidé jsou pod ochranou Antika Athary. Ta je chrání před nebezpečím v podobě Wraithů, kteří k planetě čas od času přiletí. Athara je pak dokáže velkým energetickým výbojem zničit.

Místní lidé mají díky Athaře dostatek všeho - jídla, stavebních materiálů, ale jsou i dokonale zdraví. Žádný z lidí na planetě netrpí běžnými lidskými nemocemi ani tělesnými vadami. Zdejší lidé jsou většinou zemědělci nebo duchovní.


Olesiané

Rasy a kultury

Olesiané jsou velmi vyspělá rasa, která své lidi, kteří se dopustí nějakého zločinu, velice přísně trestá, a tak se jí daří udržet nízkou kriminalitu. Ti, co se dopustí nějakého vážného prohřešku, jsou posláni na ostrov, na němž je i Hvězdná brána, avšak bez DHD. Když pak na planetu přijdou Wraithové, sklidí trestance z ostrova a město s obyčejnými lidmi nechají netknuté.

Avšak ostrov se začal pomalu vylidňovat a Olesiané museli nasadit tvrdší tresty i za méně vážné prohřešky, aby znovu ostrov zalidnili.

Nakonec vyšlo najevo, že Olesiané měli s Wraithy dohodu - Pleskané jim budou na ostrov posílat potravu a Wraithové naoplátku nechají město nedotčené. Avšak vězni s pomocí atlantské expedice utekli a Wraithové zaútočili na město samotné.

Pleskané vlastnili řadu velice vyspělých technologií - od lodí, přes radiostanice, až po minerály, ze kterých štěpením získávali velké množství energie. 

 

Satiďané

Rasy a kultury

Rasa obývající planetu Satida, ze které pochází i Ronon Dex. Většina těchto lidí byla vyhlazena při Wraithském útoku na jejich domovskou planetu. Třem stům lidí se podařilo ukrýt v krytech za městem a přežít tam Wraithský nájezd. Ale když lidé spatřili zcela zničenou planetu, rozhodli se odejít. Někteří odešli na Balkan, jiní na Manariu, nebo na jiné planety v galaxii Paegasus.


Stín

Rasy a kultury

Jedná se o energetickou bytost, kterou Antikové před tisíci lety před opuštěním Atlantisu zkoumali kvůli Povznesení (stavu, kdy by se mohli odpoutat od svých fyzických těla a žít jako čistá energie). "Stín" byl uchováván v zařízení, které jej drželo v subprostoru. Po vypuštění se začal tento tvor živit energií z pozemských naquadahových generátorů a začal růst.

Při malé velikosti způsobí člověku střet s ním popáleniny, po konzumaci velkého množství energie mu může způsobit i smrt.

Tvor je inteligentní - podle Antických výzkumů vnímá. Při pokusu jej znovu chytit zjistil záměr a polapit se znovu nenechal. Tvora se nakonec podařilo poslat za přetíženým naquadahovým generátorem na pustou planetu M4X-337.


Taranisané

Rasy a kultury

Jsou to prostí lidé, kteří zcela náhodně objevili chodbu poblíž jejich vesnice, která je dovedla do opuštěné Antické základny. Kvůli hrozícímu nebezpečí v podobě Wraithů aktivovali na základně štít. Jenže po nějaké době začaly nastávat potíže s generátory šítů a se seismickými otřesy na základně.

Místním se podařilo v místní databázi objevit adresu Atlantis a přivolat si pomoc. Po příchodu dr. McKay zjistil, že dlouhodobé čerpání geotermální energie aktivovalo vulkán. Základna pak v krátké době zničena, atmosféra se stala nedýchatelnou a popílek v atmosféře znemožnil výskyt jakéhokoliv života na planetě po dobu několika desítek let. Obyvatelé byly proto evakuováni na Atlantis a zde jim byla nabídnuta nová planeta k osídlení.


Wraithové

Rasy a kultury

Humanoidní stvoření, která se vyvinula po příchodu Antiků do galaxie Pegasus z Eratuského brouka. Ten napadal lidi a postupem času měnil jejich DNA až do podoby dnešních Wrathů - takže Wraithové jsou vlastně genetickou kombinací Eratuského brouka a člověka.

Wraithové vlastní spoustu nadlidských schopností. Mezi ně patří velká schopnost regenerace, ta je závislá na době, kdy se Wraith naposledy krmil. Takže při postřelení po krmení se poranění po kulce téměř okamžitě zacelí. Další schopností je telepatická komunikace. Díky ní dokáží Wraithové mezi sebou komunikovat i na velké vzdálenosti. Dokáží také uměle vyvolávat halucinace, které mají za úkol zastrašit a zmást lidi. Wraithové jsou také velice silní, dokáží s přehledem odhodit člověka několik metrů od sebe. Jejich buňky neobsahují žádné proteiny známé u lidí, a proto na rozdíl od člověka neumírají stářím.

Wraithové se živí vysáváním životní energie z lidí. Přiloží svojí ruku k tělu člověka a začnou jej vysávat. Člověkovi je při tomto procesu vstříknou zvláštní enzym, který dočasně posiluje jeho tělo, aby nezemřel dříve, nežli se Wraith nakrmí. Člověk při krmení stárne o desítky let a nakonec z něj zbývají jen tělesné pozůstatky.

Wraithové se jako mladí živí normální potravou, ale při dospívání dojde v jejich těle ke změnám a začnou se živit lidskou životní energií a jejich zažívací soustava je k ničemu.

Wraithové již po tisíciletí pustoší celou galaxii a ničí celé lidské civilizace. Pravidelně navštěvují zdejší planety, aby sklidili část lidí transportním zařízením na své lodě. Na některých lidech se nakrmí, jiné uchovají na pozdější období. V obdobích po "skizních" se většina Wraithů ukládá ke spánku - hibernuje ve svých komorách na mateřských lodích, někdy i několik stovek let.

Wraithové jsou natolik vyspělou rasou s technologiemi, které se rovnají těm Antickým. Proto se Antikové po zdlouhavých bojích rozhodli potopit své město do oceánu a opustit je, aby záchránili alespoň část jejich druhu. Po příchodu expedice však byla v období hibernace zabita Wraithská královna mjr. Sheppardem a spící Wraithové se znovu probudili a začali opět plenit celou galaxii. 

 


SG-Portál.eu