Athos:

10 07 34 Gilltin 26 28 20 Rdehi

Je domovskou planetou Athosianů - Teylina lidu a první planetou, na kterou se expediční team vydal. Místní lidé zde žijí ve vesnici poblíž Hvězdné brány. U vesnice se nachází Antické město, které je poničené od útoků Wraithů. Vesničané se do něj nechtějí vracet, protože věří, že by to přivolalo Wraithy. Expedici se ho bohužel nepodařilo kvůli Wraithům prozkoumat.  

Za vesnicí leží jeskyně, ve kterých se kdysi Athosiané před Wraithy ukrývali. V jeskyních jsou rozsáhlé malby zobrazující útoky Wraithů na místní obyvatele. Malby jsou až tisíc let staré. Po útoku Wraithů byla většina lidí na planetě unesena a ti, co přežili, odešli s expedicí do města "předků" - na Atlantis. Později se jejich novým domovem stala pevnina poblíž města Atlantis.

Balkan:

Planeta, na níž obchoduje mnoho ras téměř se vším. Teyla ji navštívila společně s Rononem, aby vyměnila místní len odolný proti chorobám za výpomoc svých lidí při sklízení úrody. Při tom se zcela náhodně dozvěděla, že zde žije muž pocházející z Ronanovy domovské planety - Satidy.

Dagan:

Planeta, na níž obchoduje mnoho ras téměř se vším. Teyla ji navštívila společně s Rononem, aby vyměnila místní len odolný proti chorobám za výpomoc svých lidí při sklízení úrody. Při tom se zcela náhodně dozvěděla, že zde žije muž pocházející z Ronanovy domovské planety - Satidy.

Domovská planeta wraithů:

26 12 01 Arami 24 24 08

Hvězdná brána se nachází na oběžné dráze této planety, takže jsou zde Wraithové chráněni, protože se na planetu dá dostat pouze lodí a Hvězdná brána je silně střežena. Na povrchu planety se nachází jedna z Wraithských mateřských lodí, která je po stovkách let porostlá vegetací a v níž Wraithové během staletí hibernovali. Po probuzení odtud Wraithové i s lodí odletěli a zanechali za sebou kráter. Na planetě se také nachází erutraský boruk, ze kterého se Wraithové vyvinuli a kterým byl napaden mjr. Sheppard.

Dorandena:

Podle antické databáze to byla planeta s vyspělou civilizací, která zde nechala Antiky vystavět základnu s účinnou zbraní napájenou zcela novým a revolučním zdrojem energie. Avšak při testu této zbraně došlo k poruše a část lidí zemřela. Zbylé lidi vyhladili Wraithové.

Planeta byla prozkoumána teamem mjr. Shepparda - byla zcela zničená, jediným netknutým místem byla základna. Dr. McKay se ji rozhodnul znovu zprovoznit, ale při testu nastala stejná chyba jako kdysi. Došlo k přetížení zbraně a celá planeta spolu s 5/6 sluneční soustavy byla zničena.

Genie:

10 07 34 Gilltin 26 28 20 Rdehi

Tato planeta je pokryta úrodnou půdou, na níž místní lidé - Geniové pěstují fazole zvané Tava. Avšak v podzemí této planety se nacházejí úkryty, které byly původně určené jako úkryty při válkách. Nyní zde však Geniové vyvíjí atomové zbraně, které mají sloužit k obraně před Wraithy.
Planeta rasy, která se pokoušela vytvořit protein, který by po aplikaci do těla znemožňoval Wraithům vysávat z lidí jejich životní energii. Na planetě je město, ve kterém je před Wraithy ukryto mnoho archivů s vědomostmi. Úroveň této rasy je podobná začátku 20. století na Zemi. Lék, který se podařilo vytvořit, měl i vedlejší účinky, na které zemřelo přes 50% populace.

M4X-337:

Pustá planeta bez lidského osídlení. Na tuto planetu byla odeslána energetická bytost, kterou před tisící lety zkoumali Antikové kvůli povznesení.

M5S-224:

Planeta, jejíž povrch je pokrytý mlhou nabitou energií. Ta dodává zdejší Hvězdné bráně energii přímo, a tak je možné získat potřebné množství energie i k cestě zpět na Zemi. Ve skutečnosti je ale mlha myslící životní formou, ze které každá aktivace Brány kus zabije. Na planetě se ještě poblíž Hvězdné brány nachází nějaký druh stavby.

M7G-677:

Planeta, jejíž obyvatelé jsou chránění elektromagnetickým polem. To je chrání před všemi Wraithskými loděmi, protože v tomto poli přestává fungovat veškerá elektronická zařízení. Všem místním obyvatelům je méně jak 25 let. Každý, kdo dovrší 24 rok svého života musí složit oběť (spáchá sebevraždu). Místní věřili, že díky tomu na ně Wraithové nezaútočí, ale ve skutečnosti se jednalo o pojistku, která redukovala populaci, aby se nerozšířila mimo dosah EM pole.

Olesia:

Na této planetě je Hvězdná brána umístěna na ostrově, který je obýván trestanci. Ty sem poslala velmi vyspělá rasa Olesianů, aby zaručila bezpečný život lidem na nedaleké pevnině. Wraithové se tak při příchodu krmili na trestancích místo na lidech ve městě.

P3M-736:

Planeta s velice vysokým UV zářením, kde UV index přesahuje 1000. Na planetě nejsou žádní živočichové a planeta není ani obydlená. Je zde jen velké množství rostlin, kterým se zde i přes drsné podmínky daří. Po západu slunce zůstává na planetě tolik zbytkové radiace, že jsou zde nepoužitelné senzory puddle jumperu.  

Jediným místem, které je před smrtelným zářením chráněno, jsou zdejší jeskyně, kde přebýval i Ronon Dex. Na této planetě se s ním a s uprchlým poručíkem Aidenem Fordem setkal team mjr. Shepparda.

Proculus:

Planeta, na níž žije s místními obyvateli Athara/Chaya - Antička, která chrání tuto planetu. Byla sem vyhnána za to, že nedokázala opustit své lidi a nechat je napospas Wraithům. Jedinou myšlenkou zničila jejich lodě a za to byla potrestána. Tímto trestem je ochrana pouze zdejšího lid před Wraithy - nesmí pomoci nikomu jinému.  

Místní obyvatelé jsou dokonale zdraví, nejsou postiženi žádnými nemocemi ani tělesnými vadami. Jsou to většinou zemědělci. Mjr. Sheppard zde vyjednával s Chayou/Atharou o možném úkrytu lidí před Wraithy na této planetě.

Sateda:

Domovská planeta Ronona Dexe. Byla napadena a zcela zdevastována Wraithy. Většina místních obyvatel byla vyhlazena, ale třem stům těchto lidí se podařilo ukrýt v době útoku za městem a když spatřili zničené město, odešli na různé planety v galaxii.

Taranis:

Planeta, na níž Antikové vybudovali další ze svých základen. Ta byla vystavena ve zdejším kráterů obří sopky, jejíž průměr je okolo 25 kilometrů. Místní obyvatelé jsou obyčejní lidé, kteří si však začali Antickou technologii pomalu osvojovat. Avšak jejich zásah způsobil to, že se vulkán stal znovu aktivním a velké erupce znemožnili jakýkoliv život na planetě na několik desítek let.

 


SG-Portál.eu