BC-304 - Daedalus

 

 

 
Daedalus
Daedalus je vůbec první loď třídy X-304. Proto se také lodím BC – 304 říká lodě třídy Daedalus. V době, kdy byla na cestě na Atlantis se teprve dokončovala možná známější Odyssey, která se potom stala vlajkovou lodí flotil Země. Daedalus prošel, oproti zastaralejším X-303 – Prometheus, dost razantními změnami. Loď má zásadně jiný tvar.

Loď je také napěchovaná nejnovějšími Asgardskými technologiemi (kromě zbraní samozřejmě):

  • Nyní už není třeba používat na přenášení osob a objektů rádiový přijímač přichycený na daném objektu či osobě. Nová technologie umožňuje zaměřit věc bez vysílačů. Ovšem hned první den Daedalova nasazení bylo transportní zařízení upraveno, respektive byla odstraněna pojistka, která znemožňovala přenášení jakýchkoliv zbraňových systémů.
  • Mezigalaktický hyperpohon. Tento pohon je razantně výkonnější než u X-303. Díky jeho rychlosti umožňuje překonat vzdálenost mezi Zemí a Atlantis přibližně za 18 dní .
  • Štít. Má větší kapacitu oproti starším a pomaleji se vybíjí. Odolá většině nebezpečných faktorů.
  • Jádro. BC-304 mají výkonnější jádro, které dovoluje napájet více sekcí při přesouvání energie. Ovšem posádky BC-304 této energie „navíc“ využívají k posílení štítu.
col. Steven Caldwell

Žádné zbraně na seznam nepatří. Asgardi nedají ostatním rasám nic, co by mohlo být použito proti nim (toto porušili pouze v díle 10x20 – Unending, kdy nám Asgardská říše před svojí masivní sebevraždou dala všechny jejich technologie, včetně zbraní schopných zničit loď Ori. Tuto úpravu provedli pouze na Odyssey ).

Na BC-304 je mnohem více zbraní než na X-303.

Daedalu velí plukovník (colonel) Steven Caldwell.

 


 

Sekce:

Zde je popis jednotlivých sekcí lodi:

Můstek

Daedalus

Můstek je velice podobný jako na X-303. Uprostřed sedí velitel lodi, což je na Daedalu plk. Caldwell. Po jeho pravici sedí taktický a zbraňový důstojník, který ovládá štíty a zbraně. Po velitelově levici sedí pilot lodě. Pilot má na své konzoli radar a dvě pilotní páky, kterými ovládá celou loď.

Za velitelem je 3D mapa, na ní velitel spolu s vybranými členy posádky vymýšlí plán pro nadcházející situaci. Okolo sedadel a mapy je spousta konzolí. Jsou to obrazovky, které ukazují stav lodi, radar, nepřátelské jednotky v okolí, hlášení o stavu atd., jsou tam především proto, aby měl velitel větší přehled, ale samozřejmě je používá i personál. Přední okno, ze kterého je výhled před loď, funguje také jako konzole, která zvýrazní všechny lodi ve výhledu.


Hangáry

Daedalus

Jeden je na levé a druhý na pravé straně lodi. Jsou v nich většinou F-302, ale při některých misích, zvláště pro Atlantis, v nich kotví Puddle Jumpery. Hangáry jsou prostorné, v každé je něco jako semafor, který ukazuje pilotům, kdy mají vystartovat. Všechny stíhačky obývají pouze jeden z hangárů, a to ze strategických důvodů (kdyby v jednom havarovala stíhačka a blokovala rampu, můžou piloti do druhé).Daedalus

Jídelna

K dostání tu je káva a občerstvení v jakoukoliv denní i noční hodinu. Při některých akcích je jídelna používána jako provizorní ošetřovna. V případě bojového konfliktu přichází jídelna o proud jako jedna z prvních sekcí.


Obytné sekce

V obytných sekcích jsou ubytování členové posádky + hosté. Tyto sekci v případě bojového konfliktu přicházejí o proud.


Odpočinková místnost pro piloty

V těchto místnostech odpočívají piloti před/po svých akcích. Tyto místnosti jsou před vstupem do každého ze dvou hangárů.


Daedalus

Strojovna

Jelikož nové technologie, které jsme dostali, jsou na nás příliš vyspělé, musí je kontrolovat samotný Asgard. V Atlantis je to Hermiod. Jinak okolo sedí technici a kontrolují stav lodi, problémy hlásí na můstek. Ze strojovny je okna s výhledem na hyperpohon.


Zajímavosti:


Stupně poplachu:


Klid

Tento stupeň platí pouze, pokud loď přistála na Zemi. Štíty, stejně jako zbraně jsou vypnuté. Personálu je umožněn volný pohyb, ale pouze do sekcí, do kterých mají přístup. Stráže hlídají vchody.


Zelený Poplach

Tento stupeň je základní. Možnost kontaktu s nepřítelem je minimální. Personálu je umožněn volný pohyb po lodi, ale pouze do sekcí, do kterých mají přístup. Štíty jsou standardně na 16-20%, zbraně jsou vypnuté. Ochranka hlídá důležité sekce.Daedalus
Žlutý Poplach

V tomto stupeň je pravděpodobná možnost setkání se s nepřítelem. Personál důležitý k boji musí být na svých pozicích. Personál nedůležitý k boji má povolený volný pohyb po lodi, ale pouze do sekcí, do kterých mají přístup. Štít je na 60%, u zbraní jsou zapnuté pouze railguny.


Červený Poplach

Na tomto stupni je vysoká pravděpodobnost setkání se s nepřítelem. Prvních 15 minut je ještě volné pohybování po palubě, ale po těchto 15 minutách už musí být VŠECHEN personál na svých místech. Nedůležité sekce, jako kuchyně, obytné sekce a odpočinkové sekce přicházejí o proud. Štíty jsou na 100%, všechny zbraně aktivované.


Nebezpečí!

Tento stupeň nastane pouze tehdy, pokud je loď v zeleném poplachu či žlutém poplachu a je napadena. Životu nedůležité sekce přicházejí o proud. Všechen personál musí být OKAMŽITĚ na svých místech. Většina energie jde na posílení štítů a do zbraní. Ochranka je rozmístěna všude po lodi, ale nejvíce u místnosti s kruhy, kde je možné že se k nim vylodí nepřítel.Výhled na BC-304 do budoucnosti

Lodě třídy Daedalus neustále podléhají úpravám autorů. Jedním z velice zajímavých projektů je Stargate: Odyssey . Autoři jí upravili tak, že jí přidali na vrchní plášť 3. Hangár. Rádiovou stanici posunuli na levý hangár. Loď má více zbraní. I můstek byl upraven, je na něm více konzolí a je prostornější. Pod můstkem je nová sekce, která celému vzhledu lodi přidává něco jako bradu.
Obrázek tohoto modelu můžete vidět zde:

  

 

 


SG-Portál.eu